Projekt also mine heritage

Projekt also mine heritage

0%
0
z potrzebnych 35 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 28.02.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Wstęp

Droga Społeczności,


Wyobraź sobie, że ten opuszczony zamek, pałac, czy kamienica która codziennie niszczeje na Twoich oczach, straszy odpadającym tynkiem i brakiem okien, pewnego dnia odzyskuje swój dawny blask i zmienia się w centrum życia lokalnej społeczności. Wyobraź sobie, że ten opuszczony budynek pięknieje i powstaje w nim przedszkole, świetlica, hospicjum, czy inkubator przedsiębiorczości. Takich opuszczonych obiektów jest w Polsce bardzo wiele, w każdej gminie. Jednocześnie brakuje miejsc o których wspomniałem wyżej. Dotyczy to szczególnie mniejszych miast i gmin wiejskich. Jestem tu po to, aby te wyobrażenia, przy Naszym wspólnym zaangażowaniu stały się rzeczywistością - aby wspierać lokalne rewitalizacje problemowych obszarów. 

Opis projektu

Nazywam się Przemek Jaworski, jestem architektem i konserwatorem zabytków. Planuję otworzyć fundację na rzecz konserwacji, renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jestem tu, aby zebrać fundusze na otwarcie fundacji. Finansowanie projektów będzie opierało się o wytwarzanie "cegiełek", które będą generowały dochód przeznaczany na ich realizację. Na cegiełki mam gotowe pomysły i plany. Chciałbym też "na żywo" na kanale relacjonować przebieg projektów, aby edukować i inspirować do ratowania zabytków.

Aktualna sytuacja prawna jest taka, że właściciele zabytków, mogą uzyskać zewnętrzne dofinansowania do robót budowlanych przy zabytkach w kwocie maksymalnej do 80% potrzebnej kwoty. Zazwyczaj dofinansowanie, jeśli w ogóle, to jest w zdecydowanie niższej kwocie. Do starania się o nie właściciel/zarządca/wspólnota musi posiadać wkład własny, który z doświadczenia zawodowego, w tym rozmów z właścicielami - jest zbyt wysoki na ich możliwości, aby mogli się o nie starać. Fundacja ma zapewniać w formie pożyczki, lub dotacji, kwotę wymaganego wkładu, tak aby w maksymalnie wielu przypadkach przeskoczyć tę barierę finansową, przez którą obiekty popadają w ruinę. Dodatkowo chciałbym poprowadzić całą sprawę - od wkładu własnego, przez uzyskanie zewnętrznych źródeł z budżetów samorządowych, ministerialnych, regionalnych programów operacyjnych, funduszy norweskich, szwajcarskich i innych dostępnych.

Drugą barierą którą fundacja ma przełamywać - jest sytuacja zabytków w rękach samorządów. Polega ona na tym, że gmina planując inwestycję, musi wykazać, że remont zabytku jest uzasadniony ekonomicznie. Często zabytki są w takim stanie, że taniej jest wybudować nowy obiekt niż rewaloryzować posiadany zabytkowy. Koszt odtworzenia 1m2 dla zabytków jest 40%-60% wyższy niż dla nowych obiektów. Jednocześnie zabytek jest chroniony prawnie i nie można go wyburzyć. Dochodzi do sytuacji, że gmina unikając posądzenia o niegospodarność, jednocześnie pomija w budżecie inwestycyjnym zabytkowe obiekty, lub sprzedaje je nieświadomym wydatków inwestorom, skazując je na zniszczenie, przez co bezpowrotnie tracimy część naszego dziedzictwa, historii, kultury i tożsamości. Chciałbym, aby docelowo fundacja wyprowadzała samorządy z tej niezręcznej sytuacji, poprzez rewitalizację takich obiektów, po wszystkim przekazywanych samorządom z powrotem, aby umieszczały w nich funkcje społeczne.

Wraz z moją wiedzą i doświadczeniem, oraz Waszym wsparciem "na start", mogę poprowadzić skuteczne procesy rewitalizacyjne w Naszym otoczeniu.

Z góry gorąco dziękuję za wsparcie,

Przemysław Jaworski,

P.S. W ramach projektu zapraszam na stronę alsomineheritage.eu, którą wciąż rozwijam, a na której dzielę się swoją wiedzą praktyczną, techniczną, oraz teoretyczną w zakresie konserwacji. 

Cel projektu

Celem zbiórki jest uzyskanie funduszy na otwarcie fundacji i zakup wyposażenia na wytwarzanie "cegiełek". Przede wszystkim będą to ręcznie wykonane czekolady 200g i 400g z oryginalnego XIX - wiecznego odlewu (zdjęcie czekolady jest na zdjęciu - u góry na środku). 

Ostatecznym celem jest stworzenie fundacji, która będzie generowała dochód przeznaczany na cele statutowe. Chciałbym, aby była niezależna od wsparcia sponsorów. Uważam, że tylko wtedy będzie skuteczna i uniknie ryzyka przerwania rozpoczętego projektu.

Nagrody

Jestem na etapie zbierania funduszy na start, jednak już teraz każdemu wspierającemu w kwocie 100 zł i więcej, mogę zaoferować ręcznie wykonaną 400-gramową tabliczkę czekolady w ramach słodkiego podziękowania, kiedy manufaktura już ruszy (zdjęcie czekolady jest na zdjęciu - u góry na środku). A przy kwocie 50 zł - 200-gramową :) Każdemu wspierającemu w kwocie 150 zł, pragnę przekazać niespodziankę w postaci ręcznie malowanego szkła codziennego użytku. Malowanie inspirowane witrażami z przełomu XIX i XX wieku. Każdy przedmiot jest unikalny, w jednym egzemplarzu i dystrybuowany wyłącznie jako podziękowanie za wsparcie inicjatywy. Jeden z kielichów znajduje się w prawym dolnym rogu na zdjęciu głównym. Zapraszam do zakładki "nagrody". 

Każdego wspierającego chciałbym umieścić na opublikowanej w chwili otwarcia fundacji liście honorowych fundatorów.

O autorze / Zespół

mgr inż. arch. Przemysław Jaworski 

530 660 823 

arch.jwrski@gmail.com

Ryzyko

Ryzyko jakie widzę w projekcie - to ryzyko terminowe, ale tylko i wyłącznie w zakresie uruchomienia manufaktury czekolady. Ma to związek z koniecznością procedowania niezbędnych pozwoleń do wprowadzenia na rynek EU produktów żywnościowych.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (2)

Ręcznie wykonana alsomineheritage czekolada 400 g

60 zł lub więcej
0 wspierających
Czekolada 400g, wykonana z oryginalnego XIX wiecznego odlewu .
Przewidywana dostawa: maj 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Ręcznie wykonana alsomineheritage czekolada 200 g

40 zł lub więcej
0 wspierających
Czekolada 200g, wykonana z oryginalnego XIX wiecznego odlewu .
Przewidywana dostawa: maj 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!