Komentarz do Ewangelii Jana - przekład Tadeusz Bartoś

Komentarz do Ewangelii Jana - przekład Tadeusz Bartoś

4%
1 540
z potrzebnych 38 000 zł = 4% celu
15 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 10.04.2018 nie uzyskał pełnego finansowania.
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (14)
  • Społeczność

Wstęp

Niektóre książki nie mogłyby ukazać się, gdyby nie pomoc. Tak jest z "Komentarzem Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana". Jest to tekst unikalny. Zdanie po zdaniu wybitny umysł analizuje słowa Ewangelii. To co zawiłe rozjaśnia, używa prostego języka, potocznego, zrozumiałego dla każdego. 

Ewangelia Jana jest wyjątkowo ciekawa, wiele w niej wątków tajemniczych, metafor, symboli, przemawiania obrazem. Komentarz Tomasza z Akwinu podejmuje ten sposób mówienia, rozumie symboliczny język. Możemy więc tam przeczytać kim było to Słowo, które było na początku. Możemy przyjrzeć się jak opisuje Tomasz z Akwinu obmycie nóg przez Jezusa uczniom w Wieczerniku, jaki sens miała modlitwa Jezusa przed śmiercią. To niewyczerpane źródło religijnej inspiracji.

Przetłumaczyłem ten tekst i wydałem w 2004 roku. WIele się przy tym nauczyłem, choćby systematyczności: codziennie trzy godziny pracy przez trzy lata - non stop (okazuje się, że jak się coś robi codziennie, a nie co drugi dzień, to po roku jest tego dwa razy zamiast circa 183 - 365 dni). Książka jest ogromna, ma ponad 1200 stron. Stąd też duże koszty jej wydania, i wysoka cena w sprzedaży. 

Od dawna nie można jej kupić w księgarniach. Wydawnictwo Marek Derewiecki dodrukuje 1000 egzemplarzy książki. Potrzeba jednak Waszej pomocy, o którą bardzo proszę.  

Tadeusz Bartoś

Opis projektu

W chwili obecnej przygotowywane jest wznowienie wydania książki wraz z nowym wstępem tłumacza.

Jeśli uda się zgromadzić potrzebne środki książka powinna pokazać się w księgarniach do końca września 2018 roku. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów, jakie musi ponieść wydawnictwo, by przygotować drugie wydanie. 

Fragment Komentarza:

Komentarz do Ewangelii Jana


Cel projektu


Jest pewien problem z jakością myśli religijnej w naszym kraju. Jeśli udałoby się zebrać odpowiednią sumę pieniędzy, pojawiłby się z powrotem w księgarniach tekst najwyższej próby. Może trochę wymagający w lekturze, ale z drugiej strony Tomasz z Akwinu bardzo dbał o jasność swojej wypowiedzi, prostotę języka, klarowność myśli. 

Nie potrzeba być specjalistą, by czytać tę książkę. Nie ma tam żargonu technicznego. Każdy zainteresowany sensem słów, obrazów, opowieści z Ewangelii Jana w komentarzu Tomasza znajdzie "pomocną dłoń". 

Tomasz z Akwinu


Fundusze na wydanie książki zbieram razem z fundacją Fundacją Warszawskiego  Studium Filozofii i Teologii. Jestem tam dyrektorem programowym. Od dziesięciu już lat (w tym roku mamy rocznicę) przygotowujemy cykl wykładów (raz miesiącu w soboty) na temat filozofii, historii, teologii. 

Fundacja WSFT ma jeszcze inne projekty wydawnicze. Gdyby udało zebrać się sumę większą od planowanej, chcielibyśmy dofinansować tłumaczenie na angielski i wydanie książki "Koniec prawdy absolutnej", także mojego autorstwa. Wiele polskich prac jest nieznanych międzynarodowej publiczności z powodu bariery językowej. Stąd potrzeba tłumaczeń. Tadeusz Bartoś, Koniec prawdy absolutnej


Myślimy o wydaniu pierwszej powieści, którą napisałem kilka lat temu, o losie klasztornego mnicha. Na pewno nie będzie to autobiografia, choć z drugiej strony, piszę tam co widziałem, co słyszałem, i co zrozumiałem. Ci, którzy czytali rękopis, mówią, że ciekawa. Tytuł roboczy to właśnie "Mnich".Mnich, góra w Tatrach

Nagrody

Każdy, kto wpłaci conajmniej dziesięć złotych otrzyma mailowe podziękowanie od autora tłumaczenia Tadeusza Bartosia.

**

Zapraszamy wszystkich, którzy wpłacą co najmniej 20 zł na spotkanie z tłumaczem Komentarza do Ewangelii Jana Tadeuszem Bartosiem. Dokładny termin spotkania ustalimy później i poinformujemy Państwa mailowo. Spotkanie odbędzie się w roku akademickim 2018/2019 po ukazaniu się nowego wydania Komentarza.

**

Pierwsze dziesięć osób które wpłacą 100 zł otrzymają zaproszenie do udziału w jednym dniu wykładów Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii.w roku akademickim 2018/2019

**

Pierwsze dwadzieścia osób, które wpłacą 150 zł otrzyma elektroniczną wersję Komentarza do Ewangelii Jana.

**

Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 200 zł otrzymają egzemplarz tłumaczenia Komentarza Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana.

**

Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 400 zł otrzymają egzemplarz Komentarza do Ewangelii Jana z dedykacją tłumacza Tadeusza Bartosia.

**

Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 800 zł otrzymają zaproszenie do udziału w całorocznym programie wykładów WSFT w roku akademickim 2018/19.

**

Kto jako pierwszy wpłaci sumę conajmniej 4000 zł otrzyma zaproszenie na kolację w towarzystwie autora tłumaczenia.

O autorze / Zespół

Warszawskie Studium Filozofii i Teologii - www.wsft.edu.pl powstało dziesięć lat temu w 2007 roku. Założyla je Anna Krajewska, prezes fundacji WSFT. Ja sam jestem tam dyrektorem programowym. 

Zbieramy się raz w miesiącu, słuchamy wykładów z filozofii, teologii, historii Kościoła. Interesują nas dzieje chrześcijaństwa, losy filozofii i kultury greckiej, także przemiany świata jakie dokonały się w ostatnich wiekach, o których opowiadają nam filozofowie, historycy, antropologowie kultury. 

Na przykład ostatnio słuchaliśmy serii wykładów o upadku religii klasycznych i rozwoju chrześcijaństwa w późnej starożytności. Prof. Paweł Janiszewski z Instytutu historycznego UW opowiadał nam o historii związanej z zamknięciem ostatnich instytucji starożytnego świata pogan, m.in. Akademii Platońskiej w Atenach.


Na jednym z ostatnich wykładów spróbowałem naśladować w jakiś sposób Tomasza z Akwinu, mianowicie omawiałem zdanie po zdaniu fragment słynnej książki Fryderyka Nietzschego Tak mówił Zaratustra

Naszymi słuchaczami są ludzie rozmaitych zawodów i w różnym wieku. Począwszy od studentów do aktywnych zawodowo nauczycieli, prawników, inżynierów, dziennikarzy, lingwistów, biznesmenów, naukowców. Wśród wykładowców WSFT znajdą Państwo wybitnych specjalistów. 

Co roku przybywają nowi słuchacze, jest też grupa stałych uczestników, dla których wyszukujemy nowych wykładowców i nowe tematy. W naszym programie mamy więc zawsze element kontynuacji i element nowości. 

Nasze studia nie mają końca, ciągle pojawiają się nowe ciekawe problemy, nieustannie dowiadujemy się o interesujących wykładowcach w kraju i na świecie, których staramy się do nas zapraszać. Krytyczne myślenie, otwarcie na rozmaite wizje świata, myślenie także przeciwko sobie, swoim własnym najgłębszym przekonaniom – to ważna dewiza naszego Studium. Myślenie nie może być nawykiem, odruchem, przyzwyczajeniem. Stąd nasza ciekawość nowej wiedzy, nowych nauczycieli.

Ryzyko

Liczymy na Waszą pomoc. Ufamy, że uda się nam zamierzony plan, choć oczywiście czyhają na nas pewne zagrożenia, jak na przykład nieprzewidziane opóźnienie druku czy kolportażu książki. Mamy jednak nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Komentarze

  • Nagrody (8)

Mailowe podziękowanie od autora tłumaczenia

10 zł lub więcej
3 wspierających
Każdy, kto wpłaci conajmniej dwadzieścia złotych otrzyma mailowe podziękowanie od autora tłumaczenia Tadeusza Bartosia.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2018

Spotkanie z tłumaczem "Komentarza" Tadeuszem Bartosiem w Warszawie

20 zł lub więcej
3 wspierających
Zapraszamy wszystkich, którzy wpłacą co najmniej 20 zł na spotkanie z tłumaczem Komentarza do Ewangelii Jana Tadeuszem Bartosiem. Dokładny termin spotkania ustalimy później i poinformujemy Państwa mailowo. Spotkanie odbędzie się w roku akademickim 2018/2019 po ukazaniu się nowego wydania Komentarza.
Przewidywana dostawa: listopad 2018

Zaproszenie do udziału w jednym dniu wykładowym WSFT

100 zł lub więcej
3 wspierających
Pierwsze dziesięć osób które wpłacą 100 zł otrzymają zaproszenie do udziału w jednym dniu wykładów Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii.w roku akademickim 2018/2019
Nagroda limitowana. Pozostało 7/10
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Egzemplarz Komentarza w wersji elektronicznej (e-book)

150 zł lub więcej
2 wspierających
Pierwsze dwadzieścia osób, które wpłacą 150 zł otrzyma elektroniczną wersję Komentarza do Ewangelii Jana.
Nagroda limitowana. Pozostało 18/20
Przewidywana dostawa: październik 2018

Egzemplarz Komentarza do Ewangelii Jana

200 zł lub więcej
4 wspierających
Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 200 zł otrzymają egzemplarz tłumaczenia Komentarza Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana.
Nagroda limitowana. Pozostało 6/10
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Egzemplarz Komentarza do Ewangelii Jana z dedykacja tłumacza

400 zł lub więcej
0 wspierających
Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 400 zł otrzymają egzemplarz Komentarza do Ewangelii Jana z dedykacją tłumacza Tadeusza Bartosia
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie do udziału w całorocznym programie WSFT

800 zł lub więcej
0 wspierających
Pierwsze dziesięć osób, które wpłacą 800 zł otrzymają zaproszenie do udziału w całorocznym programie wykładów WSFT w roku akademickim 2018/19.
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na kolację w towarzystwie autora tłumaczenia

4000 zł lub więcej
0 wspierających
Kto jako pierwszy wpłaci sumę conajmniej 4000 zł otrzyma zaproszenie na kolację w towarzystwie autora tłumaczenia.
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!