Niko Niakas - PRZECHOWALNIA uczuć i wspomnień

Niko Niakas - PRZECHOWALNIA uczuć i wspomnień

107%
8 610
z potrzebnych 8 000 zł = 107% celu
214 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 14.06.2018 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (1)
 • Projekt
 • Aktualizacje (1)
 • Wspierający (45)
 • Społeczność (2)

Kampania wzbudziła

139 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Filmowa biografia Niko Niakasa, czyli jedyny Grek na polskiej scenie.

Wyjątkowy bohater i wyjątkowy film. Niko Niakas, jedyny polski aktor pochodzenia greckiego ma szansę doczekać się wreszcie swojej filmowej biografii. Oczywiście, jeżeli pomożecie nam ten film zrealizować. Film niezależny, tworzony z potrzeby serca i przekonania, że musi powstać, by utrwalić w kadrze osobę Nika. Pomógł nam już Jorgos Skolias, Ilias Wrazas, Bogdan Hołownia oraz Marcin Partyka ale to od Was zależy, czy uda nam się ukończyć projekt. A teraz po kolei.

kkkk

[WERSJA ANGIELSKA]

Filmbiography of Niko Niakas, the only Greek on the Polish scene.

Aunique character and a unique film. Niko Niakas, the only Polishactor of Greek origin, has earned a chance to be in his own biopic.And it will be possible, if you help us, of course.

Weare planning to create an independent film, created from the need ofthe heart and the belief that it must arise in order to perpetuatethis extraordinary person of Niko.

Wehave already received help from Jorgos Skolias, Ilias Wrazas, BogdanHołownia

andMarcin Partyka, nonetheless, it depends on you whether we can finishthe project.

Let’stake it from the top.

Opis projektu

Marianna Korman, od baristki do reżyserki, czyli urzeczenie

Niko Niakas jest Grekiem, Polakiem i torunianinem w jednym. Od 35 lat gra w toruńskim teatrze. Nie powinno więc Was dziwić, że to właśnie w Toruniu powstaje film o nim. Realizuję go ja - Marianna Korman, filmowa debiutantka zafascynowana osobą Nika.

Jeszcze kilka lat temu podawałam Niko kawę, jako baristka w jednej z toruńskich kawiarni. Trzy lata znajomości zbudowały we mnie przekonanie, że Niko to postać niesamowita, człowiek, o którym musi powstać film biograficzny.

[WERSJA ANGIELSKA]

MariannaKorman, from the barista to the director - Charm

NikoNiakas is Greek and Polish living in Toruń. He has been playing inthe theatre here for 35 years.

Soit should not surprise you that it is in Toruń where a film abouthim is being made. And it is me -

MariannaKorman – who will be making this movie - a film debutantefascinated by Niko’s personality.

Afew years ago, I was serving coffee in one of cafes here in adowntown, where Niko was a customer. Three

yearsof the relationship confirmed my belief that Niko is an incredibleperson, the one that a biographical film must be created about.

Herbata

Przez te lata odbywaliśmy coraz dłuższe rozmowy przy herbacie. Ale naprawdę Nika poznałam w momencie kiedy ten zupełnie spontanicznie polecił mnie – osobę bez żadnego doświadczenia filmowego - do wyreżyserowania spotu pewnej kampanii społecznej, w którym grał główną rolę.

Wtedy dopiero dostrzegłam z jakim człowiekiem mam do czynienia. Jego historie z życia rozbawiały, a zarazem poruszały do łez. Zaimponowało mi jego podejście do życia – myślenie wyłącznie o dniu dzisiejszym. Niepotrzebne zamartwianie się przyszłością w ogóle go nie interesuje. Niko uwierzył we mnie bardziej niż ja sama i w ten sposób powstał spot.

Okazało się, że to jest coś co chciałabym robić choć nie zdawałam sobie z tego sprawy. Niko po prostu znalazł za mnie moją drogę. Okazuje się jednak, że nie jestem jedyną duszyczką, której pomógł. Wielu takich jak ja odnalazł gdzieś w tłumie i wypchnął.

[WERSJA ANGIELSKA]

Tea

Allthese years, we have been holding long conversations over some tea.But I really got to know Niko when he, completely spontaneously,recommended me - a person with no experience – to direct a socialcampaign spot in which he got the lead.

Onlythen did I realise what kind of man I was dealing with. The storiesfrom his life were amusing and at the same time moving to tears. Iwas impressed by his attitude to life – thinking only about thepresent day. He has complete lack of interest in worrying about whattomorrow brings. Nikobelieved in me more than I did,and that's how the spot came into being.

Itturned out that this is what I always wanted to do something but didnot realize it. It was Nikofound my way for me.

Itturns out, however, that I am not the only soul he helped. He foundmany people like me somewhere in the crowd and he simply pushed themout.

Uśmiech

Wszystko to co zrobił dla innych, zrobił zupełnie bezinteresownie. Satysfakcję daje mu nasz uśmiech. Dlatego też pewnego dnia, tym razem ja, zareagowałam spontanicznie i spytałam Nika czy zgodziłby się abyśmy nakręcili o nim film biograficzny. Wtedy wreszcie on się uśmiechnął. Chwilę po tym sam pojawił się pomysł na tytuł - PrzechowalniaNiko od zawsze przechowywał w sobie uczucia i wspomnienia innych wysłuchując ich historii. Stąd ten pomysł.

Z każdym dniem zdjęciowym utwierdzam się w przekonaniu, że Niko zasłużył na ten film w 100 procentach. Mówią o tym reakcje ludzi kiedy dowiadują się o naszym projekcie oraz ich chęć pomocy wiedząc, że nasz budżet jest właściwie zerowy.

[WERSJA ANGIELSKA]

Smile

Everythinghe did for others, he did completely selflessly.Our smiles give him satisfaction.That's why one day, I decided to be spontaneous and I asked Niko ifhe would agree to a biographical film about him. Back then, thatmoment – it was the first time I saw him smile.

Everyday on movie set convinces me that Niko deserves this, 100 percent.This is backed up by people’s reactions when they get to know aboutour film and their willingness to help us knowing thatwe are doing it without proper support.

Anioł

Niko jest po prostu dobrym człowiekiem – aniołem. Do tego wszystkiego świetnym aktorem teatralnym. 65 letni mężczyzna, który jest młodszy ode mnie i moich rówieśników. Ja i ludzie, którzy mieli przyjemność spędzić z nim choć kilka minut wiemy, że Niko po prostu zasłużył na ten film.

Nieodpłatnie swego wsparcia – głosu i śpiewu – użyczyli nam już znakomici muzycy Jorgos Skolias jak i Ilias Wrazas.

Zgodził się podzielić talentem pianistycznym niebywały muzyk  Bogdan Hołownia.

Przepiękną zaś muzykę pisze dla nas  Marcin Partyka.

Dzięki Wam filmowa biografia ma szanse powstać. Będziemy wdzięczni, za każde wsparcie.

Marianna Korman

[WERSJA ANGIELSKA]

Angel

Nikois not a simple man, he is an angel. He is a great actor, a65-year-old man who, at the same time, is more juvenile and carefreethan me and my peers. Everybody who had the pleasure of spending evena few minutes with him knows that Niko just deserves this movie.

Excellentmusicians such as: JorgosSkolias and Ilias Wrazassupport us with their voices and singing.

BogdanHołownia, anunbelievable musician, agreed to share his piano talent.

Beautifulmusic is being written for us by MarcinPartyka.

Onlywith your input and continuous support this initiative can succeed.Your contribution will be much appreciated.

MariannaKorman

Cel projektu

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt pragną aby ktoś wreszcie docenił prawie 40 lat pracy Nika w teatrze,a przy tym świat poznał jego historię. On nigdy nie był obojętny na innych więc przyszedł czas na docenienie właśnie jego. 

Dzięki Waszej pomocy może nam się to udać. Stworzymy 40 minutowy film (w wersji reżyserskiej) przepełniony alegoriami i metaforami. Ci, którzy poznali już Nika bądź słyszeli choć fragment jego historii wiedzą już, że innego filmu nie można o nim zrobić. Niekonwencjonalny film o niekonwencjonalnym człowieku. 

Wasza pomoc przyczyni się do:

 •  wypożyczenia (obecnie nieosiągalnego dla nas) sprzętu filmowego, który podniesie jakość filmu np. kamery, mikrofony, stabilizatory. Teraz nasza praca to wielka improwizacja i dobra wola innych ludzi. 
 • Zwroty kosztów podróży, opłacenie noclegów i wyżywienia dla naszych gości, którzy przyjeżdżają z całej Polski pomóc nam aby Niko mógł obejrzeć siebie na ekranie.
 • Postprodukcja. Wszyscy dobrze wiemy, że to ciężki i żmudny orzech do zgryzienia.
 • Jeśli uda się uzbierać trochę więcej grosza to będzie nam prościej zgłosić Przechowalnię na festiwale filmowe.

[WERSJA ANGIELSKA]

Allthe people involved in the project want someone to finally appreciatealmost 40 years of Niko’s work in the theater, and at the same timethey want the world to know his history. He was never indifferent toothers so the time has come to appreciate him.

Thanksto your help, it can be within our reach. We will create a 40-minutefilm (in the director's version) filled with allegories andmetaphors. Those who have met Niko or heard even a small part of hishistory already know that we have to make it - an unconventional filmabout an unconventional man.

Yourhelp will contribute to:

• rental(currently not available to us) of film equipment that will improvethe quality of the film, e.g. cameras, microphones, stabilizers. Nowour work is based on great improvisation and good will of otherpeople.

• Reimbursementsof travel expenses, payment of accommodation and meals to our guestswho

willcome from all over the country to help us so that Niko can seehimself on the screen.

• Post-production.We all know that it is a hard and tedious nut to crack.

• Ifwe manage to collect a little more, it will be easier for us to signup Przechowalnia forfilm festivals.

Nagrody

W ramach wdzięczności mamy przygotowanych dla Was kilka niespodzianek. Dobrze wiemy, że Wasza pomoc wynika z dobrego serca więc my również od serca pragniemy dać coś w zamian. Bo przecież nie tylko sztuką człowiek żyje ;). 

O autorze / Zespół

Niko

Niko Niakas to jedyny aktor pochodzenia greckiego w Polsce. Od 35 lat gra w toruńskim teatrze im. Wilama Horzycy. Ma na koncie ponad 100 premier. To tytan pracy. Stworzył wiele benefisów i założył Kabaret Poniedziałek.

„W 1983 r. wpadłem na moment do Torunia i ostałem się aż do dzisiaj. Wsiąkłem całkowicie. W przenośni i dosłownie” – mówi o swojej miłości do miasta. „Na dobry początek zagrałem główna rolę Orestesa w „Muchach” Sartre'a w reż. J. Zembruskiego co zaowocowało powstaniem mojego pierwszego fanklubu”. Niestety, aktor zawiódł wielbiące go licealistki: „Ożeniłem się w 1984 r. Zresztą po raz drugi” – kończy ze śmiechem.

Na scenie

Zagrał tyle ról, że miejsca starczy tylko na wymienienie najważniejszych: Mitia w „Zmierzchu” (reż. Krystyna Meissner), Pan Dulski w „Moralności Pani Dulskiej” (reż. Andrzej Bubień) – Bruno w „Pakujemy manatki” (reż. Iwona Kempa), Rezenzweig w „Zimowych ceremoniach” (reż. Iwona Kempa), Hojbitter w „Dziwce z Ohio” (reż. Bartosz Zaczykiewicz), Starszy pan w „Roberto Zucco” (reż. Lena Frankiewicz).

Na ekranie

Nika widzieliśmy w takich filmach jak „Wolne chwile” Andrzeja Barańskiego (1979), „Trapez” Hieronima Przybyła (1984), „Defekt” Macieja Dutkiewicza (2003), „Owoce miłości” Marka Żydowicza (2003) oraz „1409. Afera na Zamku Bartenstein” Kompanii M3.

Teraz czekamy na film tylko o Nim.

Marianna

Reżyser i operator w jednym. Zakasa rękawy do pracy i robi wszystko aby efekty były "takie jak należy".

 Kuba

Operator jakich mało. Pełen poświęcenia (dojeżdża do nas z Łodzi gdzie studiuje właśnie operatorkę), a jego głowa skrywa niezliczona ilość pomysłów i kreatywności. Potrafi zrobić coś z niczego.

                   

Patrycja

Klapserka, która zawsze jest czujna i gotowa do działania.Zajmuje się wszystkim - nawet aktorstwem. jednak jej ulubionym zajęciem jest pisanie kredą po czarnej desce.

Beniamin

Operator dźwięku. Czego ten chłopak nie potrafi zrobić! Jest tak zakręcony na punkcie swojej pasji, że z każdego pomieszczenia zrobi profesjonalne studio nagraniowe. 

[WERSJA ANGIELSKA]

TEAM/ AUTHOR

NikoNiakas is the only actor of Greek origin in Poland.He has been playing in the Wiliam Horzyca Theatre in Toruń for 35years. He has over a hundred opening nights as a credit to his name.He is one industrious man. He has created many benefit concerts andhe has founded Kabaret Poniedziałek (The Monday Cabaret)

.

"Icame to Toruń in 1983 only for a moment and I’m here till today. Iput down my roots in this place - figuratively and literallyspeaking"- hesays about his love for the city. "Forstarters, I played the main role of Orestes in "Muchy"(“The Flies”) by Sartre directed by J. Zembruski, which resultedin the creation of my first fan club."Unfortunately, the actor failed the high school girls who adored him:"I got marriedin 1984. For the second time."he concludes with a laugh.

Onthe scene

Heplayed so many roles that we will mention only most important ones:

Mitiain “Zmierzch” ("Twilight") (directed by KrystynaMeissner); Mr. Dulski in "The Morality of Mrs. Dulska"(directed by Andrzej Bubień); Bruno in "Suitcase Packers"(directed by Iwona Kempa) ), Rezenzweig in "Winter Funeral"(directed by Iwona Kempa), Hojbitter in "The Whore from z Ohio"(directed by Bartosz Zaczykiewicz), Elder in "Roberto Zucco"(directed by Lena Frankiewicz).

Onthe screen

Nikowas in the following films: Andrzej Barański's “Wolne Chwile”(1979), Hieronim Przybyła's “Trapezium” (1984), MaciejDutkiewicz's “Defekt” (2003), Marek Żydowicz's “Owoce Miłości”(2003) and “1409. Afera na Zamku Bartenstein Kompanii M3.”

Nowwe are waiting for the movie only about him.


MARIANNAKORMAN

Adirector and operator in one.She rolls up her sleeves and does everything to make sure the projectis done the way it’s supposed to.


KUBA

Avery unusual operator.He is full of dedication (he comes here to Toruń from another city,Łódź, where he is studying) His head is full of creative ideas. Hecan make something out of nothing.


PATRYCJA

Aclapper - alwaysalert and ready to act. She is our technical supports and whenever itis needed she thoughtfully serves coffee to her exhausted friends,‘the crew’. 

Ryzyko

Film zabiera mnóstwo czasu. Każdy z nas poświęca sprawy prywatne lub urlopy w pracy aby móc stworzyć wspólnie coś pięknego. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia abyśmy mogli zdążyć przed festiwalem TofiFest. To tam właśnie odbędzie się premiera filmu!

[WERSJA ANGIELSKA]

RISK

Filmmaking is time consuming. Each and every one of us sacrifices ourprivate matters or holidays at work in order to be able to createsomething meaningful together. That's why we need your support, tomake it! Before the TofiFest festival. This is where the premiere ofthe film will take place!

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Ryszard Prętkowski

4 miesiące temu
Czy ten projekt został zakończony? Mimo wsparcia nie otrzymałem tego co powinienem

Marianna Korman

4 miesiące temu
Dzień dobry, bardzo proszę Pana o kontakt na maila mariannakorman@gmail.com Postaram się wszystko wyjaśnić. Ogromnie przepraszam za nieporozumienie.
 • Nagrody (10)

Wdzięczność

5 zł lub więcej
102 wspierających
Grosz do grosza, a będzie kokosza. Dzięki tym 5 zł nasza wdzięczność do Ciebie będzie płynęła prosto z serca!
Przewidywana dostawa: październik 2018

Dziękujemy

10 zł lub więcej
61 wspierających
10 zł to już banknocik, który przybliża nas do realizacji zadania! Dla nas to naprawdę wiele więc w zamian otrzymasz od nas maila z podziękowaniami!
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zdjęcie Bohatera

25 zł lub więcej
13 wspierających
Za 25 zł otrzymacie piękne zdjęcie Nika - bohatera, który uratował niejedną duszyczkę. W zestawie autograf.
Nagroda limitowana. Pozostało 37/50
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kolacja z osoba towarzyszącą

750 zł lub więcej
1 wspierających
750 zł zapewni Ci mile spędzony czas z osobą towarzyszącą, Niko oraz Marianną. Do tego dochodzi pyszne jedzenie w Toruńskiej restauracji. Żyć nie umierać.
Nagroda limitowana. Pozostało 1/2
Przewidywana dostawa: październik 2018

Własna płyta z filmem

45 zł lub więcej
25 wspierających
Za 45 zł otrzymasz specjalnie dla Ciebie nagraną płytę z filmem. UWAGA! Dorzucamy jeszcze autograf Niko!
Nagroda limitowana. Pozostało 0/25
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na premierę

100 zł lub więcej
3 wspierających
Hojniejsza osoba dostanie pojedyncze zaproszenie na premierę filmu, która odbędzie się na TofiFest'cie (międzynarodowy festiwal filmowy w Toruniu). Nie dość, że zobaczysz Nika na ekranie to jeszcze ujrzysz go na żywo wraz z ekipą!
Nagroda limitowana. Pozostało 0/3
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Podwójne zaproszenie na premierę

150 zł lub więcej
3 wspierających
Za 150 zł będziesz już mógł zabrać wybraną osobą na premierę podczas festiwalu. We dwójkę zawsze raźniej!
Nagroda limitowana. Pozostało 0/3
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Nazwisko w napisach końcowych

250 zł lub więcej
3 wspierających
Jeśli prześlesz 250 zł to Twoje nazwisko pojawi się w napisach końcowych. Staniesz się więc współtwórcą! Do tego dorzucamy film na płycie z autografem Nika i reżyserki.
Nagroda limitowana. Pozostało 0/3
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kolacja z Niko oraz reżyserką

500 zł lub więcej
2 wspierających
500 zł to już nie byle jaka kwota. Nagroda więc też nie byle jaka! Będziesz miał/a okazje spotkać się z Niko i reżyserką. To idealna okazja do zadania pytań na temat jego życia czy produkcji filmu osobiście. Do tego w restauracji, która pojawia się w filmie.
Nagroda limitowana. Pozostało 0/2
Przewidywana dostawa: październik 2018

Pełen pakiet

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Jeśli postanowisz zaszaleć to jako jedyna osoba otrzymasz pełen pakiet nagród. Do tego rzecz, której nie da się określić żadną jednostką... czyli WDZIĘCZNOŚĆ całej ekipy!
Nagroda limitowana. Pozostało 0/1
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!