Stowarzyszenia STOP LOOK THINK
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Stowarzyszenie STOP LOOK THINK powstaje po to, by pomagać artystom w tworzeniu sztuki, której celem jest: walka z dyskryminacją, rasizmem i homofobią. Wspieranie sztuki na rzecz praw człowieka i ekologii.Stowarzyszenie STOP LOOK THINK powstaje po to, by pomagać artystom w tworzeniu sztuki, której celem jest: walka z dyskryminacją, rasizmem i homofobią. Wspieranie sztuki na rzecz praw człowieka i ekologii. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja, propagowanie, tworzenie i badanie twórczości artystycznej, (w tym scenicznej, filmowej, literackiej, plastycznej i muzycznej) oraz edukacja kulturalna i artystyczna, aktywizacja społeczności poprzez działania o charakterze twórczym, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony otaczającego środowiska. STOWARZYSZENIE STOP LOOK THINK NIP : 1133051416 KRS : 0000950950 REGON : 521276291 Numer konta PKO BP : 72 1020 1013 0000 0002 0464 1702

  Warszawa

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!