Włącz działanie

Moje miasto, mój głos.

Sprawmy by budżet obywatelski był bardziej obywatelski! Za każdym z projektów stoją zaangażowani, pełni pomysłów na lepszy Szczecin Mieszkańcy. Poznajmy lepiej ich wizję na to, jak wspólnie możemy współtworzyć nasze miasto. Poznaj, głosuj, komentuj, podziel się.

Projekty
Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019

44 Rewitalizacja placu przy ul. 3-go Maja

Zadanie ma na celu przeprowadzenie rewitalizacji placu przy ul. 3-go Maja, która powinna objąć zmianę nawierzchni, uzupełnienie drzewostanu...

35 RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych lub całkowita wymiana ze stabilizacją podłoża.

101 Siłownia dla dzieci - budowa zestawu spr...

Montaż zestawu sprawnościowego typu ,, Mały skaut'' w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci E...

72 PUMPTRACK - UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W W...

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o wymiarach zbliżonych do obiektu tego typu w Brennej (https:...

49 Nasza Płonia. Zakątki i porty.

Projekt proponuje wykonanie minimalnej infrastruktury ekologicznej i brzegowej wzdłuż rz. Płoni w miejscach tradycyjnie od lat uczęszczanyc...

23 Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na...

Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu - miejsce dla mieszkańców, w którym mogliby trenować sporty m.in. takie jak: jazda na de...

56 Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodow...

Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) na którym mieszkańcy miasta mogli by bezpiecznie wodować np łódki,...

79 Budowa chodnika łączącego ul. Pelikana z...

Zadanie polega na budowie chodnika, we wskazanym miejscu znajduje się bardzo często użytkowany przedept.

28 Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium...

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu murku o długości 80-90 metrów i szerokości ok. 40 cm, i zamontowaniu na nim trwałego sie...

100 TOR bmx (pumptrack ) na TORZE KOLARAS...

Projekt zakłada budowę ziemnego zapętlonego toru rowerowego typu pumptrack z naturalnego budulca, idealnego do zabawy dla najmłodszych rower...

105 Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukro...

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu poprzez stworzenie labiryntu z żywopłotu. Wewnątrz tego miejsca ustawione będą ławeczki na któryc...

74 MURAL Z OKAZJI 70 LECIA POGONI SZCZECIN

Zaprojektowanie i wykonanie dużego muralu z okazji 70 lecia klubu Pogoń Szczecin. Mural miał by powstać na całej ścianie budynku. Ze względu...

64 SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE I...

Rozbudowa Szczecińskiego Roweru Miejskiego o nowe stacje, które będą zlokalizowane w Dzielnicy Zachód i zasięgiem będą obejmować teren więks...

82 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA NA SK...

Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu Rostocka/Królewskiego/Warcisława w zależności od wskazań UM i NiOL.

67 Poprawienie nawierzchni alejek spacerowy...

Projekt zakłada wymianę podłoża zastosowaniem nawierzchni mineralnej ze wskazaniem na ciągi główne, na przykład w Alei Fałata - w granicach...

99 Eco Cube - Ekologiczne kosze na przystan...

Eco Cube to inteligentne, ekologiczne pojemniki na odpady. Projekt zakłada zakup dziesięciu Eco Cube i rozstawienia ich w trzech lokalizacja...

20 Remont nawierzchni końcowego odcinka ul....

Położenie nakładki bitumicznej, chodnika dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej.

30 INTEGRATOR – Szczecińskie miejsce spotka...

Celem projektu jest adaptacja pustostanu należącego do Miasta Szczecin na miejsce spotkań (integrator) dla różnego rodzaju grup społecznych...

85 GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ

Zadanie polega na naprawie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie (znajdującej się na działce numer 14/35 oraz 18...

34 Całkowita przebudowa chodnika przy ul. P...

Zadanie miałoby polegać na przebudowie chodnika na wskazanym obszarze a także uporządkowanie znajdującego się niewielkiego wzniesienia przy...

52 Modernizacja boisk asfaltowych oraz alej...

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, na podstawie, której zostaną zrekultywowane istniejące boiska asfaltowe na t...

98 Miejsca postojowe i przejścia dla pieszy...

Na ulicy Klemensa Janickiego na odcinku od Zawadzkiego w kierunku ul.Mickiewicza wzdłuż budynku z adresu Janickiego 27 i Janickiego 28 ustan...

94 Stojaki rowerowe na placu Grunwaldzkim

W ramach zadania w obrębie całego placu Grunwaldzkiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Generała Ludomiła Rayskiego, Śląską i Marszałka Józefa P...

47 Publiczne stanowiska do grillowania zasi...

Zakup i instalacja dwóch stanowisk z elektrycznymi grillami zasilanymi energią słoneczną. Wyposażenie każdego stanowiska przewiduje stół, ła...

73 Różana Fontanna

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią. W dolnej części...

61 Stanica wodniacka "WODNA"

Budowa Stanicy Wodnej „WODNA” w Skolwinie jako końcowego „przystanku” sieci przystani miejskich gdzie będzie można wypożyczyć i zdać wypoży...

104 B E Z P I E C Z N E P R Z E J Ś C I...

Wykonanie zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych” na ul. Zegadłowicza obejmie między innymi elementy: 1. Aktywne punktowe elementy odb...

38 Spacerowy Szczecin – zachwycająca Wielko...

Ulica Wielkopolska jest często uczęszczanym przez pieszych ciągiem komunikacyjnym łączącym odnowioną w ramach programu „Zielone Przedogródki...

66 Lotnicze zdjęcia termograficzne: wykryci...

W ogólności w ramach zadania powinny zostać zostać opracowane: lotnicze zdjęcia termograficzne w okresie zimowym (pokazujące m.in. straty en...

90 Mural 3D na Starym mieście - tektonika r...

Mural iluzjonistyczny 3D pokazuje kształtowanie się w sposób nowoczesny rozpad rzeźby związany ze sztuką czystą. Jest neutralny jako przykła...

58 Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół Jezio...

Kliknij tutaj i zobacz krótki spot promujący zadanie.Zadanie przewiduje budowę bezpiecznego i komfortowego, asfaltowego ciągu pieszo-ro...

109 WIOSKA FLINSTONÓW

GŁÓWNYM ZADANIEM JEST ZAKUP DOMKU FLINSTONÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W STÓŁ ,ŁAWKĘ Z OPARCIEM, ŁAWKĘ BEZ OPARCIA ,ZAKUP FIGUR Z LAMINATU FREDA I...

57 Szczecin nad wodą - Jaworowy Staw

Głównym celem inwestycji jest umożliwienie bezpiecznej rekreacji w otoczeniu Stawu Jaworowego. 1.      Konieczna popr...

39 100 nowych rowerów miejskich

Zadanie polega na zakupie nowych 100 rowerów miejskich

21 Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego

Rewitalizacja obejmuje teren należący do gminy na działkach: 3/2 oraz 4; Obręb: 4033. W ramach prac przewiduje się: - Wykonanie projektu rew...

80 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Budowa oświetlonej ścieżki spacerowej o długości ok 200 m i szerokości 1,5 m.

16 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzki...

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej, od skrzyżowania z ul. Klonowica do Ronda Olimpijczyków Szczecińskich, w...

87 Strefa relaksu ul. Wyzwolenia-Malczewski...

Zadanie polega na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przystosowanie terenów zielonych w śródmieściu do miejsca, które będzie wykorzystywa...

97 ŁAWECZKI DLA MAM KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Zadanie polega na postawieniu czterech specjalnych ławek przeznaczonych dla matek karmiących piersią.

24 Bezpieczna droga do szkoły

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez bardzo ruchliwą ulicę Niedźwiedzią oraz wykonanie brakujących fragmentów śc...

37 Centrum Innowacji - Przejście podziemne...

Zadanie polega na przystosowaniu przestrzeni publicznej, która jest niewykorzystywana. Projekt zakłada stworzenie w przejściu podziemnym pr...

78 PaprykArt - mural

wykonanie muralu upamiętniającego miejsce produkcji słynnej konserwy "Paprykarz szczeciński"

55 Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fo...

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie wnioskuje o wykonanie w ramach SBO kopii barokowej fontanny Orła Białego i usytuowanie...

83 Siłownia Plenerowa w okolicach skweru ul...

Zadanie polega na budowie urządzeń siłowni plenerowej na skwerze znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego.

9 SP48 Plac zabaw - bezpieczeństwo, zabawa...

Powstanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie niezbędnego do funkcjonowania najmłodszej lokalnej społeczności, okolicznyc...

103 Stacja Roweru Miejskiego przy Unii Lubel...

Budowa i wyposażenie stacji roweru miejskiego przy ul. Unii Lubelskiej

14 Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Sł...

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni alejek wokół jeziora, przebudowane zostanie boisko na nawierzchnię ze sztucznej trawy,...

7 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Rewitalizacja zabytkowego parku poprzez uporządkowanie istniejącego drzewostanu i nasadzenia roślinności parkowej, budowę alejek spacerowych...

32 Basen Nie! Parkingi Tak!

Likwidacja basenu przeciwpożarowego na pl. Matki Teresy z Kalkuty, zastąpienie go zbiornikiem podziemnym oraz wyznaczanie miejsc do parkowan...

70 LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Wskazany teren pomimo, iż jest obiektem pocmentarnym od wielu już lat usiłuje pełnić funkcję parkową. Codziennie w jego granicach można spo...

81 ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA".

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” zakłada budowę dużej wiaty drewnianej do organizacji integracyjnych spotkań społeczności...

84 Panorama dzielnicy - Mural na ul. Warcis...

Zadanie polega na wykonaniu muralu z panorama dzielnicy Północ namalowanego na trasie obwodnicy śródmiejskiej Szczecinia na betonowej ściani...

59 Szlak Historyczno-Przyrodniczy "Pogodny"...

Zadanie będzie realizowane głównie na obszarze dzielnicy Zachód (Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, os. Zawadzkiego-Klonowica), ale ze względu na...

12 Jezioro Głębokie - pomosty rekreacyjne

Projekt zakłada wykonanie sześciu ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego. Pomosty mają zostać wykonane z użyciem i...

69 JASNY BEZPIECZNY PARK MIEJSKI W DĄBIU

montaż 6 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac...

36 Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolic...

Zadanie polegać ma na kompleksowej przebudowie przestrzeni tej części Parku Kasprowicza. W ramach zadania przewiduje się na działce 1/3 usta...

43 Modernizacja boiska sportowego przy SP n...

Moderbizacja boiska,ogrodzenia, terenu zielonego oraz pomieszczen sanitarnych.

45 Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szk...

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi.

2 500 nowych drzew i krzewów

Zakup i zasadzenie 500 nowych drzew i krzewów. Drzewa w momencie nasadzenia będą mierzyły od pięciu do aż siedmiu metrów wysokości, a krzewy...

25 Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian"

To awangardowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni dla osób chcących spędzić wolny czas w otoczeniu kultury oraz utworzenie nowego miejsc...

60 "Wodna kraina" czyli wodny plac zabaw w...

Wybudowanie wodnego placu zbaw gdzie głównym tematem zabawy jest woda (fontanny, natryski, armatki wodne, zjezdżalnie z drabinkami różnego t...

11 Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rol...

Zapotrzebowanie na rozwój aktywności sportowej przez mieszkańców Szczecina skłania miedzy innymi do ciągłej rozbudowy przyszkolnych infrastr...

17 Lwowski park

1 zadanie to estetyzacja i podniesienie bezpieczeństwa oraz dostępności – w ramach tego zadania chcemy: - poprawić chodniki wzdłuż ulicy Lw...

91 Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w...

Szczecinianie coraz więcej czasu spędzają aktywnie poza domem. Rowery miejskie, siłownie pod chmurką, wybiegi dla psów czy urokliwa Wyspa Gr...

110 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY KĄPIELISKU...

Zadanie polega na montażu stacji roweru miejskiego przy Kąpielisku Głębokie.

77 Edukacyjny plac zabaw

„Edukacyjny plac zabaw „ ma być przestrzenią zabaw dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz okolicznych osiedli. Warszewo nie pos...

48 Szczecin – przez dziurkę od klucza. Inst...

Instalacja fotoplastikonów na terenie Szczecina, w szczególności Starego Miasta i Podzamcza

46 ŁADOWARKI USB NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJ...

Zadania polega na montażu na przystankach komunikacji miejskiej w słupach solarnych gniazdek USB w celu ładowania urządzeń elektronicznych.

86 Szczeciński Regał Książkowy

Projekt pod nazwą „Miejski Regał Książkowy” to nic innego, jak oryginalne wykorzystanie idei bookcrossingu. Każdy może sobie pożyczyć dowoln...

41 Chodnik dla przedszkola

Zadanie polega na budowie nowego chodnika w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.

50 Budowa fontanny w miejscu basenu przeciw...

Przebudowa istniejącego basenu przeciwpożarowego na fontannę z podświetlonymi wodotryskami w chodniku (łącznie kilkanaście dysz). Dodatkowo...

107 Oświetlenie ścieżki spacerowej przy Jezi...

Postawienie 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi wzdłuż ścieżki spacerowej przy Jeziorze Słonecznym od strony ulicy Derdowski...

27 SUPERWYBIEGI DLA PSÓW - SŁONECZNE, DĄBIE...

Projekt zakłada budowę super wybiegów dla psów na naszych osiedlach. Dlaczego super? Bo będą wyposażone w pochylnie, labirynty, równoważnie,...

89 Oświetlenie ulicy Czackiego

Wykonanie Oświetlenia - dwie lub trzy lampy na słupach lub podwieszane.

108 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO- SKRZYŻOWANIE U...

PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO

63 Wieża Spacerowo-Widokowa, na Polanie Wid...

Proponuję postawienie wieży o przekroju poziomym U z zamknięciem łączącym oba końce. Wzdłuż linii tworzącej U byłby podjazd dla pieszych i d...

26 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

71 Wybieg dla psów na terenie osiedla Dąbie

Powstanie wybiegu dla psów w skwerze Kazimierza Świetlińskiego, w Dąbiu. 1. Odgrodzenie kawałka terenu o powierzchni 15 x 45 metrów (powier...

3 NOWOCZESNY PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI...

Wymiana nawierzchni bitumicznej na poliuretanową na boisku przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców oraz rozbudowa placu zabaw znaj...

62 KACZKOMATY

Zadanie polega na montażu tzw. kaczkomatów (po 2 sztuki na lokalizację) podających małe porcje karmy dla dzikich ptaków.

33 Skatepark na Rugiańskiej

Strefa SKATEPARK jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy deskorolek, ro...

18 Międzyosiedlowy tor do rolek, longboardu...

Zadanie polega na budowie asfaltowego toru na kracie trójosiowej i podbudowie z 10cm kruszywa do amatorskiej jazdy na: rolkach, longboardzie...

29 SKATEPARK CHEŁMINEK

Zasadniczym elementem projektu SKATEPARK CHEŁMINEK jest wbudowanie w przestrzeń znajdującej się na tym terenie otwartej polany kameralnego s...

40 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

15 R E K U L T Y W A C J A W S C H...

Rekultywacja wschodniego brzegu jeziora Głębokie obejmie następujące zadania: 1. Odbudowę zniszczonej skarpy nadjeziornej przy kąpielisku mi...

53 Centrum Aktywności Malucha

Centrum Aktywności Malucha to parterowy budynek o powierzchni około 600 m.kw., który wraz z zagospodarowanym terenem o powierzchni około 300...

8 Osiedlowe wyspy integracyjne

Projekt polega na przygotowaniu na osiedlach mieszkaniowych specjalnych miejsc, gdzie będą ustawione stoły, ławki i inne sprzęty zachęcające...

65 SZCZECIN PRZYJAZNY DZIECIOM – zakup oczy...

zakup dobrej klasy oczyszczaczy powietrza dla każdej grupy we wszystkich żłobkach i przedszkolach publicznych na terenie Szczecina

10 Remont ul. Łabędziej

W ramach zadania ma zostać wyremontowana ulica Łabędzia (odcinek Krasińskiego - Sportowa, gdzie jest droga "płytowa"). Zadanie również obej...

4 PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Parku Warszewo-Podbórz wykonanym na zlecenie UM Szczecin przez biuro architektoniczne...

13 Remont ul. Serbskiej

Kompleksowy remont ulicy Serbskiej

6 Remont drogi dla rowerów na Duńskiej

Zadanie polega na remoncie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Duńskiej, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej ora...

93 Tablica pamiątkowa Sydonii von Borck

Tablica pamiątkowa sydonii von borck - ostatniej kobiety skazanej na smierć za czary na pomorzu. Tablica miałaby być w wyżej opisanym miejsc...

106 Skatepark przy Jeziorze Słonecznym

Montaż urządzenia Minirampa Skate Park wraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej wokół urządzenia.

31 Męska Szopa

Warsztaty Miejskie, miejsce, w których będzie można znaleźć niezbędne narzędzia i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania, tworz...

51 Historyczne Trasy Osiedlowe

Pod koniec maja br. w północnych osiedlach miasta Szczecina (Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław) zostały ustawione tablice informacyjne ze...

5 Hoża - Strefa Rekreacyjno-Sportowa

Projekt „Hoża - Strefa Rekreacyjno-sportowa” zakłada modernizację obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Po...

76 Plac zabaw Łomżyńska

Wyrównanie i utwardzenie terenu. Montaż ogrodzenia, ławek, piaskownicy, urządzeń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (siłownia). Przygotowa...

96 Stacja roweru miejskiego przy "Piątce"

Instalacja stacji roweru miejskiego na niezagospodarowanym skwerze przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia, tuż obok V Liceum Ogó...

75 WYBIEG DLA PSÓW OSIEDLE BUKOWO

Prace ziemne, ogrodzenie, ławki, dystrybutor z zestawem higienicznym, kosz. Przeszkody- koło, opona, poprzeczka stacjonarna, tunel sztywny,...

19 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami...

Remont drogi dojazdowej na odcinku ok. 300 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ciągu budynków przy ul. Włościańskiej 4-42. Zadani...

42 Przedłużamy szczecińskie Bulwary

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedba...

92 Instalacja artystyczna upamiętniająca po...

Tej postaci nie trzeba przedstawiać. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina - Szef Wszystkich Szefów, kultowa postać polskiej popkultury rozpowszech...

54 ODRA RIVER STADION

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie kameralnego stadionu piłkarskiego z przeznaczeniem pod obsługę takich społecznych proje...

111 Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Ark...

Zamontowanie ławek typu leżaki

102 Strefa rekreacyjno - sportowa na terenie...

Stworzenie na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego, strefy sportowo-rekreacyjnej, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób...

95 Pogoń Szczecin nad Odrą - mural na 70-le...

Zadanie polega na przygotowaniu powierzchni oraz namalowaniu murala pamiątkowego z okazji 70-lecia Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin. We wsk...

88 Miejskie poidełka na Jasnych Błoniach

Instalacja 5-6 urządzeń typu uliczne zdroje wodne. Urządzenia umożliwiają napicie się czystej wody przez ludzi i zarazem zwierzęta.

1 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Duńsk...

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie ma zostać przebudowane na małe rondo. Średnica zabrukowanej wyspy środkowej to 10 m, a zewnętrzna śre...

68 Bezpieczne przejście międzyosiedlowe prz...

Remont dzikiego przejścia pomiędzy ulicą Beżową a Pomarańczową, przy Obiekcie Sportowym Bukowe. Przejście jest naturalną drogą przemieszczan...