Włącz działanie

Moje miasto, mój głos.

Sprawmy by budżet obywatelski był bardziej obywatelski! Za każdym z projektów stoją zaangażowani, pełni pomysłów na lepszy Szczecin Mieszkańcy. Poznajmy lepiej ich wizję na to, jak wspólnie możemy współtworzyć nasze miasto. Poznaj, głosuj, komentuj, podziel się.

Projekty
Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019

95 Pogoń Szczecin nad Odrą - mural na 70-le...

Zadanie polega na przygotowaniu powierzchni oraz namalowaniu murala pamiątkowego z okazji 70-lecia Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin. We wsk...

30 INTEGRATOR – Szczecińskie miejsce spotka...

Celem projektu jest adaptacja pustostanu należącego do Miasta Szczecin na miejsce spotkań (integrator) dla różnego rodzaju grup społecznych...

10 Remont ul. Łabędziej

W ramach zadania ma zostać wyremontowana ulica Łabędzia (odcinek Krasińskiego - Sportowa, gdzie jest droga "płytowa"). Zadanie również obej...

79 Budowa chodnika łączącego ul. Pelikana z...

Zadanie polega na budowie chodnika, we wskazanym miejscu znajduje się bardzo często użytkowany przedept.

100 TOR bmx (pumptrack ) na TORZE KOLARAS...

Projekt zakłada budowę ziemnego zapętlonego toru rowerowego typu pumptrack z naturalnego budulca, idealnego do zabawy dla najmłodszych rower...

107 Oświetlenie ścieżki spacerowej przy Jezi...

Postawienie 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi wzdłuż ścieżki spacerowej przy Jeziorze Słonecznym od strony ulicy Derdowski...

55 Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fo...

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie wnioskuje o wykonanie w ramach SBO kopii barokowej fontanny Orła Białego i usytuowanie...

27 SUPERWYBIEGI DLA PSÓW - SŁONECZNE, DĄBIE...

Projekt zakłada budowę super wybiegów dla psów na naszych osiedlach. Dlaczego super? Bo będą wyposażone w pochylnie, labirynty, równoważnie,...

13 Remont ul. Serbskiej

Kompleksowy remont ulicy Serbskiej

34 Całkowita przebudowa chodnika przy ul. P...

Zadanie miałoby polegać na przebudowie chodnika na wskazanym obszarze a także uporządkowanie znajdującego się niewielkiego wzniesienia przy...

41 Chodnik dla przedszkola

Zadanie polega na budowie nowego chodnika w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.

81 ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA".

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” zakłada budowę dużej wiaty drewnianej do organizacji integracyjnych spotkań społeczności...

90 Mural 3D na Starym mieście - tektonika r...

Mural iluzjonistyczny 3D pokazuje kształtowanie się w sposób nowoczesny rozpad rzeźby związany ze sztuką czystą. Jest neutralny jako przykła...

4 PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Parku Warszewo-Podbórz wykonanym na zlecenie UM Szczecin przez biuro architektoniczne...

16 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzki...

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej, od skrzyżowania z ul. Klonowica do Ronda Olimpijczyków Szczecińskich, w...

99 Eco Cube - Ekologiczne kosze na przystan...

Eco Cube to inteligentne, ekologiczne pojemniki na odpady. Projekt zakłada zakup dziesięciu Eco Cube i rozstawienia ich w trzech lokalizacja...

74 MURAL Z OKAZJI 70 LECIA POGONI SZCZECIN

Zaprojektowanie i wykonanie dużego muralu z okazji 70 lecia klubu Pogoń Szczecin. Mural miał by powstać na całej ścianie budynku. Ze względu...

14 Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Sł...

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni alejek wokół jeziora, przebudowane zostanie boisko na nawierzchnię ze sztucznej trawy,...

19 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami...

Remont drogi dojazdowej na odcinku ok. 300 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ciągu budynków przy ul. Włościańskiej 4-42. Zadani...

61 Stanica wodniacka "WODNA"

Budowa Stanicy Wodnej „WODNA” w Skolwinie jako końcowego „przystanku” sieci przystani miejskich gdzie będzie można wypożyczyć i zdać wypoży...

44 Rewitalizacja placu przy ul. 3-go Maja

Zadanie ma na celu przeprowadzenie rewitalizacji placu przy ul. 3-go Maja, która powinna objąć zmianę nawierzchni, uzupełnienie drzewostanu...

28 Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium...

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu murku o długości 80-90 metrów i szerokości ok. 40 cm, i zamontowaniu na nim trwałego sie...

66 Lotnicze zdjęcia termograficzne: wykryci...

W ogólności w ramach zadania powinny zostać zostać opracowane: lotnicze zdjęcia termograficzne w okresie zimowym (pokazujące m.in. straty en...

104 B E Z P I E C Z N E P R Z E J Ś C I...

Wykonanie zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych” na ul. Zegadłowicza obejmie między innymi elementy: 1. Aktywne punktowe elementy odb...

106 Skatepark przy Jeziorze Słonecznym

Montaż urządzenia Minirampa Skate Park wraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej wokół urządzenia.

51 Historyczne Trasy Osiedlowe

Pod koniec maja br. w północnych osiedlach miasta Szczecina (Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław) zostały ustawione tablice informacyjne ze...

80 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Budowa oświetlonej ścieżki spacerowej o długości ok 200 m i szerokości 1,5 m.

72 PUMPTRACK - UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W W...

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o wymiarach zbliżonych do obiektu tego typu w Brennej (https:...

47 Publiczne stanowiska do grillowania zasi...

Zakup i instalacja dwóch stanowisk z elektrycznymi grillami zasilanymi energią słoneczną. Wyposażenie każdego stanowiska przewiduje stół, ła...

25 Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian"

To awangardowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni dla osób chcących spędzić wolny czas w otoczeniu kultury oraz utworzenie nowego miejsc...

103 Stacja Roweru Miejskiego przy Unii Lubel...

Budowa i wyposażenie stacji roweru miejskiego przy ul. Unii Lubelskiej

69 JASNY BEZPIECZNY PARK MIEJSKI W DĄBIU

montaż 6 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac...

58 Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół Jezio...

Kliknij tutaj i zobacz krótki spot promujący zadanie.Zadanie przewiduje budowę bezpiecznego i komfortowego, asfaltowego ciągu pieszo-ro...

11 Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rol...

Zapotrzebowanie na rozwój aktywności sportowej przez mieszkańców Szczecina skłania miedzy innymi do ciągłej rozbudowy przyszkolnych infrastr...

35 RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych lub całkowita wymiana ze stabilizacją podłoża.

36 Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolic...

Zadanie polegać ma na kompleksowej przebudowie przestrzeni tej części Parku Kasprowicza. W ramach zadania przewiduje się na działce 1/3 usta...

83 Siłownia Plenerowa w okolicach skweru ul...

Zadanie polega na budowie urządzeń siłowni plenerowej na skwerze znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego.

63 Wieża Spacerowo-Widokowa, na Polanie Wid...

Proponuję postawienie wieży o przekroju poziomym U z zamknięciem łączącym oba końce. Wzdłuż linii tworzącej U byłby podjazd dla pieszych i d...

24 Bezpieczna droga do szkoły

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez bardzo ruchliwą ulicę Niedźwiedzią oraz wykonanie brakujących fragmentów śc...

86 Szczeciński Regał Książkowy

Projekt pod nazwą „Miejski Regał Książkowy” to nic innego, jak oryginalne wykorzystanie idei bookcrossingu. Każdy może sobie pożyczyć dowoln...

78 PaprykArt - mural

wykonanie muralu upamiętniającego miejsce produkcji słynnej konserwy "Paprykarz szczeciński"

33 Skatepark na Rugiańskiej

Strefa SKATEPARK jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy deskorolek, ro...

76 Plac zabaw Łomżyńska

Wyrównanie i utwardzenie terenu. Montaż ogrodzenia, ławek, piaskownicy, urządzeń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (siłownia). Przygotowa...

26 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

53 Centrum Aktywności Malucha

Centrum Aktywności Malucha to parterowy budynek o powierzchni około 600 m.kw., który wraz z zagospodarowanym terenem o powierzchni około 300...

18 Międzyosiedlowy tor do rolek, longboardu...

Zadanie polega na budowie asfaltowego toru na kracie trójosiowej i podbudowie z 10cm kruszywa do amatorskiej jazdy na: rolkach, longboardzie...

3 NOWOCZESNY PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI...

Wymiana nawierzchni bitumicznej na poliuretanową na boisku przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców oraz rozbudowa placu zabaw znaj...

62 KACZKOMATY

Zadanie polega na montażu tzw. kaczkomatów (po 2 sztuki na lokalizację) podających małe porcje karmy dla dzikich ptaków.

105 Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukro...

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu poprzez stworzenie labiryntu z żywopłotu. Wewnątrz tego miejsca ustawione będą ławeczki na któryc...

12 Jezioro Głębokie - pomosty rekreacyjne

Projekt zakłada wykonanie sześciu ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego. Pomosty mają zostać wykonane z użyciem i...

8 Osiedlowe wyspy integracyjne

Projekt polega na przygotowaniu na osiedlach mieszkaniowych specjalnych miejsc, gdzie będą ustawione stoły, ławki i inne sprzęty zachęcające...

31 Męska Szopa

Warsztaty Miejskie, miejsce, w których będzie można znaleźć niezbędne narzędzia i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania, tworz...

56 Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodow...

Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) na którym mieszkańcy miasta mogli by bezpiecznie wodować np łódki,...

52 Modernizacja boisk asfaltowych oraz alej...

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, na podstawie, której zostaną zrekultywowane istniejące boiska asfaltowe na t...

7 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Rewitalizacja zabytkowego parku poprzez uporządkowanie istniejącego drzewostanu i nasadzenia roślinności parkowej, budowę alejek spacerowych...

5 Hoża - Strefa Rekreacyjno-Sportowa

Projekt „Hoża - Strefa Rekreacyjno-sportowa” zakłada modernizację obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Po...

97 ŁAWECZKI DLA MAM KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Zadanie polega na postawieniu czterech specjalnych ławek przeznaczonych dla matek karmiących piersią.

64 SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE I...

Rozbudowa Szczecińskiego Roweru Miejskiego o nowe stacje, które będą zlokalizowane w Dzielnicy Zachód i zasięgiem będą obejmować teren więks...

84 Panorama dzielnicy - Mural na ul. Warcis...

Zadanie polega na wykonaniu muralu z panorama dzielnicy Północ namalowanego na trasie obwodnicy śródmiejskiej Szczecinia na betonowej ściani...

111 Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Ark...

Zamontowanie ławek typu leżaki

96 Stacja roweru miejskiego przy "Piątce"

Instalacja stacji roweru miejskiego na niezagospodarowanym skwerze przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia, tuż obok V Liceum Ogó...

70 LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Wskazany teren pomimo, iż jest obiektem pocmentarnym od wielu już lat usiłuje pełnić funkcję parkową. Codziennie w jego granicach można spo...

67 Poprawienie nawierzchni alejek spacerowy...

Projekt zakłada wymianę podłoża zastosowaniem nawierzchni mineralnej ze wskazaniem na ciągi główne, na przykład w Alei Fałata - w granicach...

38 Spacerowy Szczecin – zachwycająca Wielko...

Ulica Wielkopolska jest często uczęszczanym przez pieszych ciągiem komunikacyjnym łączącym odnowioną w ramach programu „Zielone Przedogródki...

65 SZCZECIN PRZYJAZNY DZIECIOM – zakup oczy...

zakup dobrej klasy oczyszczaczy powietrza dla każdej grupy we wszystkich żłobkach i przedszkolach publicznych na terenie Szczecina

89 Oświetlenie ulicy Czackiego

Wykonanie Oświetlenia - dwie lub trzy lampy na słupach lub podwieszane.

94 Stojaki rowerowe na placu Grunwaldzkim

W ramach zadania w obrębie całego placu Grunwaldzkiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Generała Ludomiła Rayskiego, Śląską i Marszałka Józefa P...

17 Lwowski park

1 zadanie to estetyzacja i podniesienie bezpieczeństwa oraz dostępności – w ramach tego zadania chcemy: - poprawić chodniki wzdłuż ulicy Lw...

108 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO- SKRZYŻOWANIE U...

PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO

85 GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ

Zadanie polega na naprawie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie (znajdującej się na działce numer 14/35 oraz 18...

93 Tablica pamiątkowa Sydonii von Borck

Tablica pamiątkowa sydonii von borck - ostatniej kobiety skazanej na smierć za czary na pomorzu. Tablica miałaby być w wyżej opisanym miejsc...

40 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

42 Przedłużamy szczecińskie Bulwary

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedba...

54 ODRA RIVER STADION

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie kameralnego stadionu piłkarskiego z przeznaczeniem pod obsługę takich społecznych proje...

39 100 nowych rowerów miejskich

Zadanie polega na zakupie nowych 100 rowerów miejskich

9 SP48 Plac zabaw - bezpieczeństwo, zabawa...

Powstanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie niezbędnego do funkcjonowania najmłodszej lokalnej społeczności, okolicznyc...

109 WIOSKA FLINSTONÓW

GŁÓWNYM ZADANIEM JEST ZAKUP DOMKU FLINSTONÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W STÓŁ ,ŁAWKĘ Z OPARCIEM, ŁAWKĘ BEZ OPARCIA ,ZAKUP FIGUR Z LAMINATU FREDA I...

37 Centrum Innowacji - Przejście podziemne...

Zadanie polega na przystosowaniu przestrzeni publicznej, która jest niewykorzystywana. Projekt zakłada stworzenie w przejściu podziemnym pr...

45 Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szk...

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi.

110 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY KĄPIELISKU...

Zadanie polega na montażu stacji roweru miejskiego przy Kąpielisku Głębokie.

102 Strefa rekreacyjno - sportowa na terenie...

Stworzenie na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego, strefy sportowo-rekreacyjnej, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób...

82 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA NA SK...

Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu Rostocka/Królewskiego/Warcisława w zależności od wskazań UM i NiOL.

48 Szczecin – przez dziurkę od klucza. Inst...

Instalacja fotoplastikonów na terenie Szczecina, w szczególności Starego Miasta i Podzamcza

15 R E K U L T Y W A C J A W S C H...

Rekultywacja wschodniego brzegu jeziora Głębokie obejmie następujące zadania: 1. Odbudowę zniszczonej skarpy nadjeziornej przy kąpielisku mi...

59 Szlak Historyczno-Przyrodniczy "Pogodny"...

Zadanie będzie realizowane głównie na obszarze dzielnicy Zachód (Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, os. Zawadzkiego-Klonowica), ale ze względu na...

71 Wybieg dla psów na terenie osiedla Dąbie

Powstanie wybiegu dla psów w skwerze Kazimierza Świetlińskiego, w Dąbiu. 1. Odgrodzenie kawałka terenu o powierzchni 15 x 45 metrów (powier...

1 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Duńsk...

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie ma zostać przebudowane na małe rondo. Średnica zabrukowanej wyspy środkowej to 10 m, a zewnętrzna śre...

101 Siłownia dla dzieci - budowa zestawu spr...

Montaż zestawu sprawnościowego typu ,, Mały skaut'' w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci E...

23 Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na...

Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu - miejsce dla mieszkańców, w którym mogliby trenować sporty m.in. takie jak: jazda na de...

92 Instalacja artystyczna upamiętniająca po...

Tej postaci nie trzeba przedstawiać. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina - Szef Wszystkich Szefów, kultowa postać polskiej popkultury rozpowszech...

43 Modernizacja boiska sportowego przy SP n...

Moderbizacja boiska,ogrodzenia, terenu zielonego oraz pomieszczen sanitarnych.

91 Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w...

Szczecinianie coraz więcej czasu spędzają aktywnie poza domem. Rowery miejskie, siłownie pod chmurką, wybiegi dla psów czy urokliwa Wyspa Gr...

49 Nasza Płonia. Zakątki i porty.

Projekt proponuje wykonanie minimalnej infrastruktury ekologicznej i brzegowej wzdłuż rz. Płoni w miejscach tradycyjnie od lat uczęszczanyc...

46 ŁADOWARKI USB NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJ...

Zadania polega na montażu na przystankach komunikacji miejskiej w słupach solarnych gniazdek USB w celu ładowania urządzeń elektronicznych.

77 Edukacyjny plac zabaw

„Edukacyjny plac zabaw „ ma być przestrzenią zabaw dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz okolicznych osiedli. Warszewo nie pos...

60 "Wodna kraina" czyli wodny plac zabaw w...

Wybudowanie wodnego placu zbaw gdzie głównym tematem zabawy jest woda (fontanny, natryski, armatki wodne, zjezdżalnie z drabinkami różnego t...

88 Miejskie poidełka na Jasnych Błoniach

Instalacja 5-6 urządzeń typu uliczne zdroje wodne. Urządzenia umożliwiają napicie się czystej wody przez ludzi i zarazem zwierzęta.

21 Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego

Rewitalizacja obejmuje teren należący do gminy na działkach: 3/2 oraz 4; Obręb: 4033. W ramach prac przewiduje się: - Wykonanie projektu rew...

20 Remont nawierzchni końcowego odcinka ul....

Położenie nakładki bitumicznej, chodnika dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej.

57 Szczecin nad wodą - Jaworowy Staw

Głównym celem inwestycji jest umożliwienie bezpiecznej rekreacji w otoczeniu Stawu Jaworowego. 1.      Konieczna popr...

32 Basen Nie! Parkingi Tak!

Likwidacja basenu przeciwpożarowego na pl. Matki Teresy z Kalkuty, zastąpienie go zbiornikiem podziemnym oraz wyznaczanie miejsc do parkowan...

98 Miejsca postojowe i przejścia dla pieszy...

Na ulicy Klemensa Janickiego na odcinku od Zawadzkiego w kierunku ul.Mickiewicza wzdłuż budynku z adresu Janickiego 27 i Janickiego 28 ustan...

2 500 nowych drzew i krzewów

Zakup i zasadzenie 500 nowych drzew i krzewów. Drzewa w momencie nasadzenia będą mierzyły od pięciu do aż siedmiu metrów wysokości, a krzewy...

50 Budowa fontanny w miejscu basenu przeciw...

Przebudowa istniejącego basenu przeciwpożarowego na fontannę z podświetlonymi wodotryskami w chodniku (łącznie kilkanaście dysz). Dodatkowo...

29 SKATEPARK CHEŁMINEK

Zasadniczym elementem projektu SKATEPARK CHEŁMINEK jest wbudowanie w przestrzeń znajdującej się na tym terenie otwartej polany kameralnego s...

6 Remont drogi dla rowerów na Duńskiej

Zadanie polega na remoncie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Duńskiej, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej ora...

68 Bezpieczne przejście międzyosiedlowe prz...

Remont dzikiego przejścia pomiędzy ulicą Beżową a Pomarańczową, przy Obiekcie Sportowym Bukowe. Przejście jest naturalną drogą przemieszczan...

87 Strefa relaksu ul. Wyzwolenia-Malczewski...

Zadanie polega na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przystosowanie terenów zielonych w śródmieściu do miejsca, które będzie wykorzystywa...

75 WYBIEG DLA PSÓW OSIEDLE BUKOWO

Prace ziemne, ogrodzenie, ławki, dystrybutor z zestawem higienicznym, kosz. Przeszkody- koło, opona, poprzeczka stacjonarna, tunel sztywny,...

73 Różana Fontanna

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią. W dolnej części...