Włącz działanie

Moje miasto, mój głos.

Sprawmy by budżet obywatelski był bardziej obywatelski! Za każdym z projektów stoją zaangażowani, pełni pomysłów na lepszy Szczecin Mieszkańcy. Poznajmy lepiej ich wizję na to, jak wspólnie możemy współtworzyć nasze miasto. Poznaj, głosuj, komentuj, podziel się.

Projekty
Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019

57 Szczecin nad wodą - Jaworowy Staw

Głównym celem inwestycji jest umożliwienie bezpiecznej rekreacji w otoczeniu Stawu Jaworowego. 1.      Konieczna popr...

4 PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Parku Warszewo-Podbórz wykonanym na zlecenie UM Szczecin przez biuro architektoniczne...

19 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami...

Remont drogi dojazdowej na odcinku ok. 300 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ciągu budynków przy ul. Włościańskiej 4-42. Zadani...

28 Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium...

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu murku o długości 80-90 metrów i szerokości ok. 40 cm, i zamontowaniu na nim trwałego sie...

52 Modernizacja boisk asfaltowych oraz alej...

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, na podstawie, której zostaną zrekultywowane istniejące boiska asfaltowe na t...

78 PaprykArt - mural

wykonanie muralu upamiętniającego miejsce produkcji słynnej konserwy "Paprykarz szczeciński"

23 Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na...

Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu - miejsce dla mieszkańców, w którym mogliby trenować sporty m.in. takie jak: jazda na de...

60 "Wodna kraina" czyli wodny plac zabaw w...

Wybudowanie wodnego placu zbaw gdzie głównym tematem zabawy jest woda (fontanny, natryski, armatki wodne, zjezdżalnie z drabinkami różnego t...

59 Szlak Historyczno-Przyrodniczy "Pogodny"...

Zadanie będzie realizowane głównie na obszarze dzielnicy Zachód (Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, os. Zawadzkiego-Klonowica), ale ze względu na...

111 Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Ark...

Zamontowanie ławek typu leżaki

18 Międzyosiedlowy tor do rolek, longboardu...

Zadanie polega na budowie asfaltowego toru na kracie trójosiowej i podbudowie z 10cm kruszywa do amatorskiej jazdy na: rolkach, longboardzie...

51 Historyczne Trasy Osiedlowe

Pod koniec maja br. w północnych osiedlach miasta Szczecina (Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław) zostały ustawione tablice informacyjne ze...

40 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

109 WIOSKA FLINSTONÓW

GŁÓWNYM ZADANIEM JEST ZAKUP DOMKU FLINSTONÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W STÓŁ ,ŁAWKĘ Z OPARCIEM, ŁAWKĘ BEZ OPARCIA ,ZAKUP FIGUR Z LAMINATU FREDA I...

61 Stanica wodniacka "WODNA"

Budowa Stanicy Wodnej „WODNA” w Skolwinie jako końcowego „przystanku” sieci przystani miejskich gdzie będzie można wypożyczyć i zdać wypoży...

5 Hoża - Strefa Rekreacyjno-Sportowa

Projekt „Hoża - Strefa Rekreacyjno-sportowa” zakłada modernizację obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Po...

55 Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fo...

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie wnioskuje o wykonanie w ramach SBO kopii barokowej fontanny Orła Białego i usytuowanie...

13 Remont ul. Serbskiej

Kompleksowy remont ulicy Serbskiej

12 Jezioro Głębokie - pomosty rekreacyjne

Projekt zakłada wykonanie sześciu ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego. Pomosty mają zostać wykonane z użyciem i...

69 JASNY BEZPIECZNY PARK MIEJSKI W DĄBIU

montaż 6 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac...

82 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA NA SK...

Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu Rostocka/Królewskiego/Warcisława w zależności od wskazań UM i NiOL.

67 Poprawienie nawierzchni alejek spacerowy...

Projekt zakłada wymianę podłoża zastosowaniem nawierzchni mineralnej ze wskazaniem na ciągi główne, na przykład w Alei Fałata - w granicach...

32 Basen Nie! Parkingi Tak!

Likwidacja basenu przeciwpożarowego na pl. Matki Teresy z Kalkuty, zastąpienie go zbiornikiem podziemnym oraz wyznaczanie miejsc do parkowan...

35 RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

Uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych lub całkowita wymiana ze stabilizacją podłoża.

11 Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rol...

Zapotrzebowanie na rozwój aktywności sportowej przez mieszkańców Szczecina skłania miedzy innymi do ciągłej rozbudowy przyszkolnych infrastr...

107 Oświetlenie ścieżki spacerowej przy Jezi...

Postawienie 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi wzdłuż ścieżki spacerowej przy Jeziorze Słonecznym od strony ulicy Derdowski...

64 SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE I...

Rozbudowa Szczecińskiego Roweru Miejskiego o nowe stacje, które będą zlokalizowane w Dzielnicy Zachód i zasięgiem będą obejmować teren więks...

102 Strefa rekreacyjno - sportowa na terenie...

Stworzenie na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego, strefy sportowo-rekreacyjnej, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób...

48 Szczecin – przez dziurkę od klucza. Inst...

Instalacja fotoplastikonów na terenie Szczecina, w szczególności Starego Miasta i Podzamcza

104 B E Z P I E C Z N E P R Z E J Ś C I...

Wykonanie zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych” na ul. Zegadłowicza obejmie między innymi elementy: 1. Aktywne punktowe elementy odb...

106 Skatepark przy Jeziorze Słonecznym

Montaż urządzenia Minirampa Skate Park wraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej wokół urządzenia.

41 Chodnik dla przedszkola

Zadanie polega na budowie nowego chodnika w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.

14 Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Sł...

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni alejek wokół jeziora, przebudowane zostanie boisko na nawierzchnię ze sztucznej trawy,...

49 Nasza Płonia. Zakątki i porty.

Projekt proponuje wykonanie minimalnej infrastruktury ekologicznej i brzegowej wzdłuż rz. Płoni w miejscach tradycyjnie od lat uczęszczanyc...

29 SKATEPARK CHEŁMINEK

Zasadniczym elementem projektu SKATEPARK CHEŁMINEK jest wbudowanie w przestrzeń znajdującej się na tym terenie otwartej polany kameralnego s...

84 Panorama dzielnicy - Mural na ul. Warcis...

Zadanie polega na wykonaniu muralu z panorama dzielnicy Północ namalowanego na trasie obwodnicy śródmiejskiej Szczecinia na betonowej ściani...

94 Stojaki rowerowe na placu Grunwaldzkim

W ramach zadania w obrębie całego placu Grunwaldzkiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Generała Ludomiła Rayskiego, Śląską i Marszałka Józefa P...

30 INTEGRATOR – Szczecińskie miejsce spotka...

Celem projektu jest adaptacja pustostanu należącego do Miasta Szczecin na miejsce spotkań (integrator) dla różnego rodzaju grup społecznych...

108 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO- SKRZYŻOWANIE U...

PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO

68 Bezpieczne przejście międzyosiedlowe prz...

Remont dzikiego przejścia pomiędzy ulicą Beżową a Pomarańczową, przy Obiekcie Sportowym Bukowe. Przejście jest naturalną drogą przemieszczan...

62 KACZKOMATY

Zadanie polega na montażu tzw. kaczkomatów (po 2 sztuki na lokalizację) podających małe porcje karmy dla dzikich ptaków.

103 Stacja Roweru Miejskiego przy Unii Lubel...

Budowa i wyposażenie stacji roweru miejskiego przy ul. Unii Lubelskiej

76 Plac zabaw Łomżyńska

Wyrównanie i utwardzenie terenu. Montaż ogrodzenia, ławek, piaskownicy, urządzeń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (siłownia). Przygotowa...

16 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzki...

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej, od skrzyżowania z ul. Klonowica do Ronda Olimpijczyków Szczecińskich, w...

58 Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół Jezio...

Kliknij tutaj i zobacz krótki spot promujący zadanie.Zadanie przewiduje budowę bezpiecznego i komfortowego, asfaltowego ciągu pieszo-ro...

39 100 nowych rowerów miejskich

Zadanie polega na zakupie nowych 100 rowerów miejskich

1 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Duńsk...

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie ma zostać przebudowane na małe rondo. Średnica zabrukowanej wyspy środkowej to 10 m, a zewnętrzna śre...

100 TOR bmx (pumptrack ) na TORZE KOLARAS...

Projekt zakłada budowę ziemnego zapętlonego toru rowerowego typu pumptrack z naturalnego budulca, idealnego do zabawy dla najmłodszych rower...

98 Miejsca postojowe i przejścia dla pieszy...

Na ulicy Klemensa Janickiego na odcinku od Zawadzkiego w kierunku ul.Mickiewicza wzdłuż budynku z adresu Janickiego 27 i Janickiego 28 ustan...

77 Edukacyjny plac zabaw

„Edukacyjny plac zabaw „ ma być przestrzenią zabaw dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz okolicznych osiedli. Warszewo nie pos...

17 Lwowski park

1 zadanie to estetyzacja i podniesienie bezpieczeństwa oraz dostępności – w ramach tego zadania chcemy: - poprawić chodniki wzdłuż ulicy Lw...

63 Wieża Spacerowo-Widokowa, na Polanie Wid...

Proponuję postawienie wieży o przekroju poziomym U z zamknięciem łączącym oba końce. Wzdłuż linii tworzącej U byłby podjazd dla pieszych i d...

6 Remont drogi dla rowerów na Duńskiej

Zadanie polega na remoncie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Duńskiej, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej ora...

33 Skatepark na Rugiańskiej

Strefa SKATEPARK jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy deskorolek, ro...

110 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY KĄPIELISKU...

Zadanie polega na montażu stacji roweru miejskiego przy Kąpielisku Głębokie.

97 ŁAWECZKI DLA MAM KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Zadanie polega na postawieniu czterech specjalnych ławek przeznaczonych dla matek karmiących piersią.

46 ŁADOWARKI USB NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJ...

Zadania polega na montażu na przystankach komunikacji miejskiej w słupach solarnych gniazdek USB w celu ładowania urządzeń elektronicznych.

92 Instalacja artystyczna upamiętniająca po...

Tej postaci nie trzeba przedstawiać. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina - Szef Wszystkich Szefów, kultowa postać polskiej popkultury rozpowszech...

8 Osiedlowe wyspy integracyjne

Projekt polega na przygotowaniu na osiedlach mieszkaniowych specjalnych miejsc, gdzie będą ustawione stoły, ławki i inne sprzęty zachęcające...

44 Rewitalizacja placu przy ul. 3-go Maja

Zadanie ma na celu przeprowadzenie rewitalizacji placu przy ul. 3-go Maja, która powinna objąć zmianę nawierzchni, uzupełnienie drzewostanu...

72 PUMPTRACK - UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W W...

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o wymiarach zbliżonych do obiektu tego typu w Brennej (https:...

90 Mural 3D na Starym mieście - tektonika r...

Mural iluzjonistyczny 3D pokazuje kształtowanie się w sposób nowoczesny rozpad rzeźby związany ze sztuką czystą. Jest neutralny jako przykła...

85 GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ

Zadanie polega na naprawie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie (znajdującej się na działce numer 14/35 oraz 18...

93 Tablica pamiątkowa Sydonii von Borck

Tablica pamiątkowa sydonii von borck - ostatniej kobiety skazanej na smierć za czary na pomorzu. Tablica miałaby być w wyżej opisanym miejsc...

80 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Budowa oświetlonej ścieżki spacerowej o długości ok 200 m i szerokości 1,5 m.

24 Bezpieczna droga do szkoły

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez bardzo ruchliwą ulicę Niedźwiedzią oraz wykonanie brakujących fragmentów śc...

21 Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego

Rewitalizacja obejmuje teren należący do gminy na działkach: 3/2 oraz 4; Obręb: 4033. W ramach prac przewiduje się: - Wykonanie projektu rew...

26 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i...

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70...

54 ODRA RIVER STADION

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie kameralnego stadionu piłkarskiego z przeznaczeniem pod obsługę takich społecznych proje...

71 Wybieg dla psów na terenie osiedla Dąbie

Powstanie wybiegu dla psów w skwerze Kazimierza Świetlińskiego, w Dąbiu. 1. Odgrodzenie kawałka terenu o powierzchni 15 x 45 metrów (powier...

10 Remont ul. Łabędziej

W ramach zadania ma zostać wyremontowana ulica Łabędzia (odcinek Krasińskiego - Sportowa, gdzie jest droga "płytowa"). Zadanie również obej...

43 Modernizacja boiska sportowego przy SP n...

Moderbizacja boiska,ogrodzenia, terenu zielonego oraz pomieszczen sanitarnych.

91 Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w...

Szczecinianie coraz więcej czasu spędzają aktywnie poza domem. Rowery miejskie, siłownie pod chmurką, wybiegi dla psów czy urokliwa Wyspa Gr...

9 SP48 Plac zabaw - bezpieczeństwo, zabawa...

Powstanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie niezbędnego do funkcjonowania najmłodszej lokalnej społeczności, okolicznyc...

37 Centrum Innowacji - Przejście podziemne...

Zadanie polega na przystosowaniu przestrzeni publicznej, która jest niewykorzystywana. Projekt zakłada stworzenie w przejściu podziemnym pr...

96 Stacja roweru miejskiego przy "Piątce"

Instalacja stacji roweru miejskiego na niezagospodarowanym skwerze przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia, tuż obok V Liceum Ogó...

25 Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian"

To awangardowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni dla osób chcących spędzić wolny czas w otoczeniu kultury oraz utworzenie nowego miejsc...

88 Miejskie poidełka na Jasnych Błoniach

Instalacja 5-6 urządzeń typu uliczne zdroje wodne. Urządzenia umożliwiają napicie się czystej wody przez ludzi i zarazem zwierzęta.

38 Spacerowy Szczecin – zachwycająca Wielko...

Ulica Wielkopolska jest często uczęszczanym przez pieszych ciągiem komunikacyjnym łączącym odnowioną w ramach programu „Zielone Przedogródki...

3 NOWOCZESNY PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI...

Wymiana nawierzchni bitumicznej na poliuretanową na boisku przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców oraz rozbudowa placu zabaw znaj...

65 SZCZECIN PRZYJAZNY DZIECIOM – zakup oczy...

zakup dobrej klasy oczyszczaczy powietrza dla każdej grupy we wszystkich żłobkach i przedszkolach publicznych na terenie Szczecina

89 Oświetlenie ulicy Czackiego

Wykonanie Oświetlenia - dwie lub trzy lampy na słupach lub podwieszane.

34 Całkowita przebudowa chodnika przy ul. P...

Zadanie miałoby polegać na przebudowie chodnika na wskazanym obszarze a także uporządkowanie znajdującego się niewielkiego wzniesienia przy...

99 Eco Cube - Ekologiczne kosze na przystan...

Eco Cube to inteligentne, ekologiczne pojemniki na odpady. Projekt zakłada zakup dziesięciu Eco Cube i rozstawienia ich w trzech lokalizacja...

50 Budowa fontanny w miejscu basenu przeciw...

Przebudowa istniejącego basenu przeciwpożarowego na fontannę z podświetlonymi wodotryskami w chodniku (łącznie kilkanaście dysz). Dodatkowo...

2 500 nowych drzew i krzewów

Zakup i zasadzenie 500 nowych drzew i krzewów. Drzewa w momencie nasadzenia będą mierzyły od pięciu do aż siedmiu metrów wysokości, a krzewy...

45 Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szk...

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi.

75 WYBIEG DLA PSÓW OSIEDLE BUKOWO

Prace ziemne, ogrodzenie, ławki, dystrybutor z zestawem higienicznym, kosz. Przeszkody- koło, opona, poprzeczka stacjonarna, tunel sztywny,...

70 LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Wskazany teren pomimo, iż jest obiektem pocmentarnym od wielu już lat usiłuje pełnić funkcję parkową. Codziennie w jego granicach można spo...

15 R E K U L T Y W A C J A W S C H...

Rekultywacja wschodniego brzegu jeziora Głębokie obejmie następujące zadania: 1. Odbudowę zniszczonej skarpy nadjeziornej przy kąpielisku mi...

31 Męska Szopa

Warsztaty Miejskie, miejsce, w których będzie można znaleźć niezbędne narzędzia i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania, tworz...

36 Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolic...

Zadanie polegać ma na kompleksowej przebudowie przestrzeni tej części Parku Kasprowicza. W ramach zadania przewiduje się na działce 1/3 usta...

66 Lotnicze zdjęcia termograficzne: wykryci...

W ogólności w ramach zadania powinny zostać zostać opracowane: lotnicze zdjęcia termograficzne w okresie zimowym (pokazujące m.in. straty en...

42 Przedłużamy szczecińskie Bulwary

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedba...

87 Strefa relaksu ul. Wyzwolenia-Malczewski...

Zadanie polega na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przystosowanie terenów zielonych w śródmieściu do miejsca, które będzie wykorzystywa...

56 Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodow...

Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) na którym mieszkańcy miasta mogli by bezpiecznie wodować np łódki,...

101 Siłownia dla dzieci - budowa zestawu spr...

Montaż zestawu sprawnościowego typu ,, Mały skaut'' w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci E...

73 Różana Fontanna

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią. W dolnej części...

74 MURAL Z OKAZJI 70 LECIA POGONI SZCZECIN

Zaprojektowanie i wykonanie dużego muralu z okazji 70 lecia klubu Pogoń Szczecin. Mural miał by powstać na całej ścianie budynku. Ze względu...

86 Szczeciński Regał Książkowy

Projekt pod nazwą „Miejski Regał Książkowy” to nic innego, jak oryginalne wykorzystanie idei bookcrossingu. Każdy może sobie pożyczyć dowoln...

95 Pogoń Szczecin nad Odrą - mural na 70-le...

Zadanie polega na przygotowaniu powierzchni oraz namalowaniu murala pamiątkowego z okazji 70-lecia Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin. We wsk...

47 Publiczne stanowiska do grillowania zasi...

Zakup i instalacja dwóch stanowisk z elektrycznymi grillami zasilanymi energią słoneczną. Wyposażenie każdego stanowiska przewiduje stół, ła...

20 Remont nawierzchni końcowego odcinka ul....

Położenie nakładki bitumicznej, chodnika dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej.

53 Centrum Aktywności Malucha

Centrum Aktywności Malucha to parterowy budynek o powierzchni około 600 m.kw., który wraz z zagospodarowanym terenem o powierzchni około 300...

79 Budowa chodnika łączącego ul. Pelikana z...

Zadanie polega na budowie chodnika, we wskazanym miejscu znajduje się bardzo często użytkowany przedept.

27 SUPERWYBIEGI DLA PSÓW - SŁONECZNE, DĄBIE...

Projekt zakłada budowę super wybiegów dla psów na naszych osiedlach. Dlaczego super? Bo będą wyposażone w pochylnie, labirynty, równoważnie,...

83 Siłownia Plenerowa w okolicach skweru ul...

Zadanie polega na budowie urządzeń siłowni plenerowej na skwerze znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego.

81 ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA".

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” zakłada budowę dużej wiaty drewnianej do organizacji integracyjnych spotkań społeczności...

105 Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukro...

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu poprzez stworzenie labiryntu z żywopłotu. Wewnątrz tego miejsca ustawione będą ławeczki na któryc...

7 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęci...

Rewitalizacja zabytkowego parku poprzez uporządkowanie istniejącego drzewostanu i nasadzenia roślinności parkowej, budowę alejek spacerowych...