101 Siłownia dla dzieci - budowa zestawu sprawnościowego dla najmłodszych nad jeziorem Słonecznym na Gumieńcach

Dominika Jackowski 0
Miejsce
Część działki dokładnie 6,66m x 11,57m o nr ewid. 9/1 obręb 2100
Opis
Montaż zestawu sprawnościowego typu ,, Mały skaut'' w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci EPDM o wymaiarcha 6,66x 11,57.
Uzasadnienie
Jezioro Słoneczne cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. W ostatnich latach wokół jeziorka umieszczono zestaw do Street workoutu oraz siłownię zewnętrzną dla dorosłych. Niestety po prawej stronie jeziorka nie ma żadnych atrakcji, które zajęłyby dzieci w trakcie treningu rodziców. Prowadzi to do sytuacji, gdzie zarówno na urządzeniach siłowni jak i zestawie do street workoutu bawią się dzieci, użytkując je niewłaściwie. Taki sposób użytkowania jest niebezpieczny, generuje szereg drobnych wypadków i często prowadzi do konfliktów z innymi użytkownikami tych urządzeń. Po drugiej stronie jeziora znajduje się plac zabaw dla dzieci jednak przeznaczony jest on dla najmłodszych dzieci i położony jest zbyt daleko, ażeby umożliwić jednoczesną zabawę dziecku i trening rodzicom. Umieszczenie nowego zestawu, który będzie miał charakter sprawnościowy spowoduje, iż dzieci będą mogły ćwiczyć równolegle z rodzicami na sprzęcie przeznaczonym dla ich grupy wiekowej, a więc bezpiecznym. Zlokalizowanie zestawu zaraz obok siłowni spowoduje, iż rodzice będą mogli nadzorować dzieci w trakcie swojego treningu.
Beneficjenci
Dzieci grupa wiekowa 5+ oraz ich opiekunowie, jako iż będą mogli wspólnie ćwiczyć na tym samym terenie.
Koszt: 100 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt