102 Strefa rekreacyjno - sportowa na terenie XVI LO w Szczecinie

Sylwiusz Mołodecki, Maciej Grenda 0
Miejsce
Planowana lokalizacja strefy rekreacyjno-sportowej na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 1.
Opis
Stworzenie na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego, strefy sportowo-rekreacyjnej, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób w rożnym wieku. W ramach planowanej inwestycji została zaprojektowana 8 stanowiskowa siłownia street workout BW(SW)08 oraz 8 przyrządów siłowni plenerowej (drabinka, wioślarz, wyciąg górny, orbitek, biegacz, twister, wahadło, wyciskanie siedząc) umieszczonych na macie elastycznej wzdłuż przeznaczonego do modernizacji boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo projekt obejmuje umieszczenie w strefie sportowo-rekreacyjnej betonowego stołu do tenisa stołowego, betonowego stołu do gry w szachy (warcaby) oraz kliku ławeczek do wypoczynku. Cała inwestycja byłaby wspaniałym uzupełnieniem planowanego do realizacji w 2018r. kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą).
Uzasadnienie
XVI Liceum Ogólnokształcące położone jest w samym centrum dzielnicy Pomorzany, z dobrym dojazdem komunikacyjnym zarówno tym miejskim jak i prywatnym, w najbliższej okolicy znajduje się jedna ze stacji roweru miejskiego. Szkoła położona jest w okolicy osiedlowych blokowisk, akademików PUM i pobliskiego Parku Pomorzańskiego, gdzie brakuje infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież uczęszczającą do szkoły, studentów PUM oraz mieszkańców osiedla Pomorzany i Polonia. Jedyną formą aktywności na jaką są niejako „skazani” mieszkańcy Pomorzan jest możliwość spacerów i rekreacyjnego biegania w Parku Pomorzańskim. Jest klika poważnych argumentów za potrzebą stworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej:
1/ Dynamika rozwoju budynków mieszkalnych wokół szkoły sugeruje potrzebę stworzenia takiej strefy dla mieszkańców, gdzie w godzinach popołudniowych mogliby bezpłatnie korzystać z kompleksu sportowego (siłowni plenerowej oraz powstającego boiska wielofunkcyjnego)
2/ Pomorzany to także, a może przede wszystkim dzielnica, w której dominują seniorzy. Siłownia plenerowa wraz ze strefą rekreacyjną (stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy-warcaby) to idealne miejsce nie tylko na podejmowanie aktywności fizycznej, ale również okazja do nawiązania relacji, kontaktów między mieszkańcami, zachęta dla osób samotnych do wyjścia z domu.
3/ Strefa sportowo-rekreacyjna umożliwi prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w plenerze, co uatrakcyjni tradycyjnie prowadzone zajęcia wychowania fizycznego i na pewno pozytywnie wpłynie na zwiększenie zainteresowania tą formą ruchu.
4/ W pobliskiej okolicy nie ma podobnej strefy sportowo-rekreacyjnej do podejmowania szeroko pojętej aktywności ruchowej, a mieszkańcy Pomorzan chcąc skorzystać z ćwiczeń plenerowych muszą szukać podobnych urządzeń w innych dzielnicach miasta, co jest dość sporym utrudnieniem.
5/ Teren XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie umożliwia rozmieszczenie wszystkich zaplanowanych urządzeń, zgodnie z normami bezpieczeństwa, niekolidujące z zagospodarowaniem przestrzennym terenu, a w połączeniu z modernizowanym nowym boiskiem wielofunkcyjnym będą stanowiły znakomity kompleks sportowo-rekreacyjny w samym centrum Pomorzan.
Beneficjenci
Mieszkańcy części osiedla Pomorzany ( w rejonie ulic Dunikowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Milczańskiej, Szpitalnej, Starkiewicza, Grudziądzkiej) oraz osiedla Polonia, studenci zamieszkujący akademiki PUM oraz młodzież uczęszczająca do XVI LO w Szczecinie.
Pliki do pobrania
Koszt: 125 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt