104 B E Z P I E C Z N E P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ul. Z E G A D Ł O W I C Z A

iwona Trzaska 0
Miejsce
Wnioskowane zadanie realizowane będzie na terenie działki drogowej nr121/1 obręb 2006, POGODNO6 w Szczecinie.
Działka należy do Gminy Miasta Szczecin, jest droga krajową i zarazem ulicą Zegadłowicza.
Przejście piesze usytuowane jest na wysokości sklepu i kościoła.
Opis
Wykonanie zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych” na ul. Zegadłowicza obejmie między innymi elementy:
1. Aktywne punktowe elementy odblaskowe
2. Czujniki ruchu
3. Szafę sterowniczą
4. Lampy ostrzegawcze nad znakami przejścia pieszego
5. Pasy biało-czerwone wykonane w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej
6. Drogowa nawierzchnia antypoślizgowa  + punktowe elementy odblaskowe
Uzasadnienie
1. Cel.
Celem postulowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na ul. Zegadłowicza.

2. Opis stanu istniejącego i uzasadnienie zadania.
Zegadłowicza jest droga krajową łączącą Szczecin z osiedlami mieszkaniowymi i miejscowościami na północy miasta.
Pętla komunikacyjna Głębokie jest bardzo obciążona ruchem, szczególne w godzinach porannych i popołudniowych, tworzą się korki po kilkadziesiąt samochodów, przejazd ul. Zegadłowicza na długości osiedla odbywa się z przekraczaniem prędkości, drogą odbywa się również ruch TIRów z Zakładów Chemicznych Police. Dodatkowo do utrudnień komunikacyjnych przyczynia się przebudowa skrzyżowania na Woj. Polskiego z Arkońską.

Utrudniona komunikacja, tworzące się korki zawsze powodują zniecierpliwienie i zachowania niepożądane kierowców i pieszych. Ten stan pogłębia traktowanie przez kierowców przejazdu ul.Zegadłowicza na wysokości osiedla, jak mijanie rogatek miejskich ze zmniejszeniem uważności.

Przejście piesze na Zegadłowicza na wysokości sklepu i kościoła jest jedynym przejściem na długości osiedla poza pętlą komunikacyjną Głębokie. Prowadzi do dwóch przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie, komunikuje parking z trasami turystycznymi w lesie, jest jedyną drogą dla pieszych i rowerzystów przedostających się z osiedla na popularne: Drogę Siedmiu Młynów, na Polany Sportową i Harcerską i na trasy rowerowe w kierunku Nowego Warpna.

Przejście jest niebezpieczne, słabo oznakowane, w szare dni i wieczorami piesi są mało widoczni dla kierowców i narażeni na utratę zdrowia i życia.
Na tym przejściu zginęły w ostatnich latach 2 osoby.
Przebudowa przejścia w systemie ZEBRA – Aktywne Przejście Piesze konieczna jest ze względu na bezpieczeństwo ludzi. System Zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego.
Proponowane rozwiązanie jest z powodzeniem realizowane w wielu polskich miastach, a uzyskana poprawa bezpieczeństwa przejścia jest potwierdzona przeprowadzanym monitoringiem skuteczności.
Koszt budowy bezpiecznego przejścia w opisanym systemie Aktywnego Przejścia Pieszego jest znacząco niższy od standardowej sygnalizacji świetlnej.
Beneficjenci
Mieszkańcy osiedla Głębokie, dzieci dojeżdżające do szkół, mieszkańcy Szczecina bez względu na wiek.
Pliki do pobrania
Koszt: 60 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt