15 R E K U L T Y W A C J A W S C H O D N I E G O B R Z E G U J E Z I O R A G Ł Ę B O K I E

iwona Trzaska 0
Miejsce
Wnioskowane zadanie realizowane będzie na terenie działki 93/7 obręb 2001, POGODNO1 w Szczecinie.
Działka należy do Gminy Miasta Szczecin i stanowi wschodni brzeg zalesionego brzegu jeziora Głębokie, na odcinku od ogrodzenia z kąpieliskiem miejskim na południu do kąpieliska niestrzeżonego na północy.
Teren przylega do lasu otaczającego osiedle Głębokie.
Opis
Rekultywacja wschodniego brzegu jeziora Głębokie obejmie następujące zadania:
1. Odbudowę zniszczonej skarpy nadjeziornej przy kąpielisku miejskim- odtworzenie geometrii skarpy przez nawiezienie gruntu, jego stabilizację i zagęszczenie, nawiezienie ziemi uprawnej, obsadzenie drzewami i krzewami oraz obsianie trawą; zabezpieczenie przed wypłukaniem na okres 2 sezonów przez tymczasowe odprowadzenie wody do podnóża skarpy, oznakowanie terenu . Powierzchnia skarpy ok. 120m2/200m3
2. Wyodrębnienie zejścia pieszego po skarpie wzdłuż ogrodzenia kąpieliska miejskiego przez wykonanie poręczy drewnianej oraz spocznika drewnianego. Długość poręczy ok. 35 m, spocznik/platforma 1,5mx1,5m.
3. Wykonanie nawierzchni gruntowej wzmocnionej w obrębie zniszczonego zjazdu dla samochodów obsługi technicznej wraz z powierzchniowym odwodnieniem na teren. Wykonanie naprawy zniszczonego zejścia i zjazdu rowerowego ze skarpy nadjeziornej – uzupełnienie gruntu stabilizowanym żwirem oraz powierzchniowym odwodnieniem zjazdu – jak trasy turystyczne w górach, na pobocze. Powierzchnia zjazdów ok. 300m2
4. Uzupełnienie gruntem zawężonej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscach plażowania. Powierzchnia ok. 150m2
5. Osadzenie przy ścieżce pieszo-rowerowej w miejscach plażowania i wypoczynku, trwałych, wkopanych w grunt betonowych kręgów na śmieci- 5 sztuk.
6. Wykonanie utwardzeń z płyt chodnikowych 2,5x2,5m oraz ustawienie na nich przenośnych kabin sanitarnych w okresie od kwietnia do końca września – 3 szt.
7. Oznakowanie rozmieszczonej infrastruktury.
Uzasadnienie
1. Cel.
Celem postulowanego zadania jest naprawa szkód środowiskowych w obrębie Parku leśnego Głębokie wynikłych z naturalnej erozji i intensywnego użytkowania lasu i jeziora Głębokie przez mieszkańców Szczecina – w szczególności na brzegu wschodnim jeziora oraz zapewnienie podstawowej infrastruktury dla celów rekreacji mieszkańców.
2. Uzasadnienie, opis stanu istniejącego, propozycje.
Jezioro Głębokie od lat jest wyjątkową atrakcja turystyczną dla mieszkańców Szczecina lewobrzeżnego. W okresie letnim czynne jest strzeżone kąpielisko miejskie, równie dużym powodzeniem cieszy się odpoczynek nad wodą, w lesie.

2a Skarpa wschodnia, nad jeziorem, w okolicy kąpieliska miejskiego – jest wychodzona, pozbawiona roślinności. Dodatkowo grunt wypłukiwany jest wodą spływającą ze zbocza. Taki stan trwa i pogłębia się od kilkudziesięciu lat albowiem nie podjęto żadnych kroków aby wstrzymać postępującą erozję – las powoli osunie się do jeziora w opisywanym miejscu.
Konieczne jest wykonanie prac ratunkowych aby uchronić urodę otoczenia jeziora.

2b. Dojścia do wody są miejscami mocno wychodzone i wymagają uzupełnienia gruntem aby utrzymać bezpieczną szerokość ścieżki.

2c. Ścieżka pieszo-rowerowa nad brzegiem jeziora jak i góra skarpy są mocno obciążone ruchem.
Zniszczeniu uległy zjazdy ze skarpy, stając się niebezpiecznymi, stan nawierzchni pogarsza się w coraz większym tempie, obnażone są korzenie drzew, z wypłukanego gruntu wystaje gruz ceglany i betonowy. Ze zjazdu korzystają samochody służb porządkowych przyczyniając się do zniszczeń.
Konieczne jest wykonanie wzmocnionej nawierzchni gruntowej zjazdów, szczególności tego, który służy samochodom, wraz z powierzchniowym odwodnieniem na pobocze, aby ograniczyć wymywanie.

2d. Każde dojście do wody w okresie letnim jest wykorzystane na wypoczynek, kąpiel, opalanie i grillowanie, bez względu na trudności wynikające z sąsiedztwa ruchliwej ścieżki pieszo-rowerowej, gęstych zarośli, zaśmiecenia terenu, hałasu . W soboty i niedziele przychodzą i przyjeżdżają na całodniowy wypoczynek grupy młodzieży, rodziny z dziećmi. Daje o sobie znać brak minimalnego zaplecza sanitarnego. Las i otoczenie jeziora jest nieustannie zaśmiecone, sprzątanie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy komunikacyjnej jest niewystarczające - zbyt mało i zbyt małe są pojemniki na śmieci, zwłaszcza w okolicach dojść do wody. Wyposażenie tereny w przenośne kabiny w okresie sezonu turystycznego jest podstawowym wymogiem cywilizacyjnym, stąd wnioskowane przygotowanie trzech miejsc na brzegu wschodnim jeziora.
Beneficjenci
Mieszkańcy Szczecina bez względu na wiek, w szczególności młodzież, rodziny z dziećmi i osoby starsze bez możliwości dalszego wyjazdu weekendowego.
Pliki do pobrania
Koszt: 250 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt