16 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej i wyznaczenie tam ścieżki rowerowej

SEBASTIAN SCHERBARTH 0
Miejsce
SZCZECIN, UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO
Opis
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej, od skrzyżowania z ul. Klonowica do Ronda Olimpijczyków Szczecińskich, wraz z wydzieleniem tam ścieżki rowerowej. Chodnik i ścieżka zmieszczone w szerokości dawnego chodnika. Należałoby zdemontować stary chodnik z płytek z lat 70. XX wieku, ułożyć nowe krawężniki, obniżyć krawężniki przy przejściach/przejazdach przez drogi wyjazdowe z osiedla, położyć nowe krawężniki w ciągu nowego traktu, nowe płyty chodnikowe 50 x 50 dla części pieszej, a w części nowo wytyczonej ścieżki rowerowej położyć asfalt, wymalować pasy i oznaczenia w całym ciągu w miejscach przecinania się ciągów pieszych z ciągiem dla rowerów, dobudować zjazdy do przejść dla pieszych przez jezdnię ul. Zawadzkiego.
Uzasadnienie
jest to szeroki chodnik, który śmiało by pomieścił i pieszych i rowerzystów. Nigdy nieremontowany chodnik jest wybrakowany z płytek, a stworzenie ścieżki rowerowej ułatwi komunikację rowerową Pogodno - Las Arkoński. Ścieżka z miejsca włączona by została w miejski system ścieżek rowerowych, zapewniłaby ogromne bezpieczeństwo, ze względów na wąską ul. Zawadzkiego, którą podąża dużo rowerzystów, mijając się z autobusami i dużą ilością samochodów. A nowy chodnik poprawiłby wygodę w spacerowaniu pieszych i poprawiłby bezpieczeństwo osób starszych, dużej rzeszy mieszkańców, którym ciężko zmierzyć się z wysokimi krawężnikami i wertepami na chodniku.
Beneficjenci
Seniorzy miasta Szczecin, rowerzyści, rzesza dzieci dojeżdżających z rodzicami latem do kąpieliska Arkonka, mieszkańcy Pogodna. Na samej ulicy Zawadzkiego mieszka 4500 ludzi, więc spora gwardia mieszkańców skorzystałaby na tej inwestycji gdyż na co dzień korzystają z traktu pieszego, ubogiego w infrastrukturę rowerową
Koszt: 1 008 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt