17 Lwowski park

Antoni Sobolewski 0
Miejsce

działka 47/3 oraz 33/4; 33/6, 33/1, 2  Działaka pomiędzy ulicami LWOWSKA/KRAKOWSKA/Zbójnicka

Opis

1 zadanie to estetyzacja i podniesienie bezpieczeństwa oraz dostępności – w ramach tego zadania chcemy:

- poprawić chodniki wzdłuż ulicy Lwowskiej, Zbójnickiej oraz wokół pomnika od strony ul. Krakowskiej, oraz od plebanii przy ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej,

- uporządkować miejsca parkingowe ziemne/ze zmielonego asfaltu poprzez wywóz dotychczasowej nawierzchni i zastąpienie jej kostka ażurową i trawą, utwardzenie dróg kostką,

- uporządkowanie miejsca wokół pomnika przy ul. Krakowskiej wyłożenie alejek kostką .., ułożenie krawężników, sporządzenie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do bramy kościelnej i do nowego kościoła, zrobienie przejścia dla pieszych w miejscu wyjścia z nowego kościoła, nasadzenia ozdobne, krzewy i kwiaty, pielęgnacja drzew,

- obsadzenie płotu placu zabaw, po zewnętrznej stronie kwiatami (nietrującymi)

- zakopanie kabli elektrycznych i postawienie latarni w stylu lwowskim na ulicy Lwowskiej, placu przed kościołem i wzdłuż drogi do plebanii oraz od plebanii do ulicy Krakowskiej.2. Zadania to uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci i ich opiekunów oraz seniorów.

- postawienie toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami i przewijakiem za placem zabaw przy trafostacji,

- postawienie 5 przyrządów do ćwiczeń wzdłuż drogi od plebanii do krakowskiej (lewa strona),

- postawienie na placu mini zabaw tężni - wzdłuż drogi od plebanii do ul. Krakowskiej (prawa strona),

- postawienie dwóch wariacji nt. przedwojennego stylu artystycznego latarń opracowanych przez studentów Akademii Sztuki,

- postawienie designerskiej ławki ułatwiającej karmienie, opracowanej przez studentów Akademii Sztuki,

- ułożenie gumowych podkładek pod zabawki,

- ułożenie z gumowych podkładek placu do gry w klasy,

- ustawienia podłączenia imprezowego (woda i prąd),

- ustawienie poidełka

Uzasadnienie

Celem zadania utworzenie estetycznego, wielofunkcyjnego, miejsca spotkań wszystkich pokoleń mieszkańców tej części Gumieniec.

Obecnie istniejące bardzo skromne wyposażenie tzw. placu zabaw jest już miejscem spotkań, a poprawa estetyki i uatrakcyjnienie i poszerzenie możliwości wypoczynku miej lub bardziej aktywnego będzie jeszcze bardziej zachęcać do wyjścia z domu i sprzyjać integracji mieszkańców pochodzących z tzw. starej substancji mieszkaniowej, jak i nowych bloków, które szybko powstają właśnie w bliskim sąsiedztwie kościoła.Mieszkańcy nowych bloków to przeważnie ludzie młodzi więc będą potrzebowali miejsca:

do bezpiecznej zabawy dla dzieci,

miejsca do ćwiczeń pod chmurką,

do wspólnego z dziećmi, znajomymi itd. spędzenia chwili wolnego czasu w przyzwoitych warunkach.Dobrze wyposażony plac daje możliwości organizowania spotkań mieszkańców w lepszych warunkach aniżeli jest to obecnie.

Problem

Brak estetycznego, bezpiecznego, atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców starej części Gumieniec.

Niedostępność komunikacyjna na większości ulicy Lwowskiej wzdłuż ul Krakowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Brak miejsca do załatwiania potrzeb fizjologicznych dla wszystkich grup odbiorców zadania.

Burze kurzowe powstające na wysypanym pokruszonym asfaltem parkingu.

Brak atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Brak podłączenia dla organizacji wydarzeń.Rozwiązanie:

1. Remont infrastruktury chodnikowo-parkingowej wzdłuż ulicy Lwowskie i Krakowskiej ze stworzeniem nowego przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej

2. Estetyzacja, poprzez nasadzenia krzewów i drzew wzdłuż ulicy Krakowskiej, wymianę nawierzchni parkingów i ulic wzdłuż ulicy lwowskie oraz ulicy do plebanii i od plebanii do ulicy krakowskiej, a także wymianę latarń i nasadzeń dla częściowego lekkiego zacienia placu zabaw.

3. Ustawienie stałej toalety obok trafostacji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem dla dzieci.

4. Uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku poprzez stworzenie miejsca do gry w klasy, stworzenie siłowni pod chmurką, ustawienie „lwowskich latarń”, ustawienie ławki ułatwiającej karmienie piersią oraz tężni dostarczającej jod, który zdrowotnie pozytywnie wpływa na osoby przebywające w pobliżu.

5. Stworzenie wysuwanego podłączenia wodno-elektrycznego mającego ułatwić organizację wydarzeń. Koncerty, kino letnie, festyny, animacje dla dzieci.

Dlaczego powinno być realizowaneW jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców:

Zapewni bezpieczne dotarcie do kościoła oraz umożliwi spacery wokół kościoła i boiska. Dla części mieszkańców będzie to przyczynek do wyjścia z domu i pójścia na plac w celu skorzystania z tężni z możliwością skorzystania z toalet, skorzystania z urządzeń do ćwiczeń, które w innych częściach miasta ciszą się dużym powodzeniem.

Mieszkańcy będą mieli gdzie ćwiczyć, spędzać czas, wypoczywać a także będą mogli w estetycznych warunkach uczestniczyć we wszelkich uroczystościach religijnych ( ślub, komunię) i brać udział w uroczystościach pogrzebowych.Mieszkańcy ulicy Lwowskiej przestaną żyć w ciągłym kurzu i pyle dzięki czemu będą mogli odremontować fasady swoich budynków.Dzięki tężni mieszkańcy, szczególnie starsi, będą mogli poprawić swoje zdrowie (szczególnie w upały) nawiązać nowe kontakty czy też przebywać wśród ludzi.Całość terenu objętego SBO będzie bardziej dostępna dla osób z utrudnionym poruszaniem się,Stare Gumieńce uzyskają miejsce do zabaw i spotkań co zwiększy integrację z młodymi mieszkańcami

Beneficjenci

Wierni – uczestnicy nabożeństw kościelnych. Jest to w dużej części grupa starszych osób, dla których ważne są proste chodniki, łagodne podejścia do kościoła, możliwość zaparkowania samochodu. Dla wiernych ważna jest również estetyka otoczenia gdyż w miejscu tym odbywają się zarówno chrzty, śluby jak i pogrzeby. Wierni oczekują, że będzie się to odbywało w estetycznym otroczeniu, a burze kurzowe nie będą utrudniać oddychania czy też zanieczyszczać ich odświętnych strojów.


Mieszkańcy Gumieniec. Głównie tzw. starych Gumieniec, które obecnie intensywnie rozbudowują się.• Matki z dziećmi – głównie osoby młode, które potrzebują bezpiecznego i przyjemnego miejsca do zabaw, karmienia dzieci, możliwości załatwienia spraw fizjologicznych w nieuwłaczający sposób. Do tego rodzice chcieliby aby ich dzieci bawiły się w ładnymi bezpiecznym otoczeniu.• Opiekunowie z dziećmi, ojcowie i dziadkowie, którzy potrzebują bezpiecznego i przyjemnego miejsca do zabaw, karmienia dzieci, możliwości załatwienia spraw fizjologicznych w nieuwłaczający sposób.• Obie grupy jednocześnie chcą aby plac zabaw był miejscem spotkań, odpoczynku i regeneracji sił.

• Seniorzy bez dzieci, którzy po prostu chcą być wśród ludzi, odpocząć, zregenerować siły i ewentualnie schłodzić się, pospacerować, porozmawiać z sąsiadami, znajomymi. Oczywiście często też seniorzy, ze względu na niedomagania związane często z wiekiem, potrzebują dość często odwiedzać toaletę – brak takiego miejsca skutecznie zniechęca ich do wyjścia z domu.

• Seniorzy i pozostali mieszkańcy, którzy chcą podnosić sprawność fizyczną potrzebują do tego w pobliżu domu sprzętów do ćwiczeń.

Pliki do pobrania
Koszt: 1 245 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt