19 Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem przy ul. Włościańskiej 4 - 42

Stefania Kaczmarska 0
Miejsce
Droga dojazdowa do budynków przy ul. Włościańskiej 4-42 na odcinku ok. 300 m wraz z przylegającymi miejscami parkingowymi i chodnikami stanowiącymi część działek nr 1 /2, 1 /3, 1 /4, 2 /12 i 2 /11 obręb 1077.
Opis
Remont drogi dojazdowej na odcinku ok. 300 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ciągu budynków przy ul. Włościańskiej 4-42. Zadanie polegać ma na wymianie nakładki asfaltowej istniejącej jezdni, remoncie istniejących miejsc parkingowych i budowie nowych z kostki betonowej oraz remont przylegających chodników (wymiana zniszczonych płyt chodnikowych bądź wykonanie nowego z płytek betonowych lub kostki). Po zakończeniu zadania wymagane będzie uporządkowanie przyległego terenu oraz wysiew trawy.
Uzasadnienie
Celem realizacji zadania jest poprawa będącej w złym stanie infrastruktury wraz z budową nowych miejsc parkingowych i chodników. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych i estetykę tego odcinka ul. Włościańskiej. Obecna jezdnia oraz miejsca parkingowe stwarzają możliwość uszkodzenia pojazdów. Przylegające chodniki stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia się, zwłaszcza osób starszych, często poruszających się tymi ciągami.
Beneficjenci
Liczna grupa mieszkańców okolicznych ulic: Włościańskiej, Boryny, Sierpowej, Osoby starsze i niepełnosprawne poruszające się pieszo po osiedlu, dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej, a także kierowcy korzystający z tej ulicy i zlokalizowanych tam miejsc parkingowych (jest ich zbyt mało w okolicy).
Pliki do pobrania
Koszt: 330 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt