21 Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego

Jakub Golon, Marcin Żmuda 0
Miejsce
Skwer im. ks. dr K. Świetlińskiego, Szczecin-Dąbie.
Opis
Rewitalizacja obejmuje teren należący do gminy na działkach: 3/2 oraz 4; Obręb: 4033.
W ramach prac przewiduje się:
- Wykonanie projektu rewitalizacji Skweru im. ks. dr K. Świetlińskiego,
- Zmodernizowanie nawierzchni alejek parkowych,
- Dosiewanie traw,
- Montaż obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na odpadki i stojaków rowerowych – zapewniając miejsca do odpoczynku i rekreacji,
- Montaż latarni parkowych,
- Wybudowanie tematycznego placu zabaw dla dzieci,
- Stworzenie ścieżki historyczno - edukacyjnej przy głównej alejce (montaż tablic edukacyjnych),
- Utworzenie łąki kwietnej w celu poprawienia estetyki miejsca,
- Uporządkowanie i przywrócenie ogólnej przestrzeni skweru (inwentaryzacja zieleni).
Uzasadnienie
Celem rewitalizacji Skweru Świetlińskiego jest przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej oraz społecznej. Aktualnie skwer traci swój urok wraz z każdą kolejną porą roku. Alejki podczas opadów atmosferycznych zamieniają się w gigantyczne kałuże z powodu ich nierównej nawierzchni. Utrudnia to przejście przez skwer, a powstałe w nich wielkie dziury mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu mieszkańców. Na chwilę obecną są one jednym z głównych przejść z ulicy Puckiej do przystanku autobusowego położonego przy skwerze i nie pełnią żadnej funkcji rekreacyjnej. Znaleźć można tam również wiele dzikich, wydeptanych przez ludzi ścieżek, na których nigdy nie mogłaby wyrosnąć trawa.
Nadmienić można również, iż na terenie skweru brak jest jakiegokolwiek oświetlenia. Zmniejsza to bezpieczeństwo mieszkańców przechadzających się tam po zmroku.
Również szczecińscy rowerzyści chcąc odetchnąć chwilę, nie mają możliwości bezpiecznego pozostawienia i przypięcia roweru, ponieważ na terenie skweru nie znajdują się żadne stojaki na rowery. Stan ławek pozostawia również wiele do życzenia. Zniszczona nawierzchnia, mała ilość koszy na odpadki czy brak placu zabaw powoduje, że skwer rzadko bywa odwiedzany przez mieszkańców - zwłaszcza rodziny z dziećmi.
Skwer im. ks. dr K. Świetlińskiego ma położenie w sąsiedztwie III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przez co jest on często odwiedzany przez okoliczną młodzież. W pobliżu istnieje bardzo dużo budynków mieszkalnych oraz położona jest stacja PKP Szczecin-Dąbie. Skwer mógłby stać się atrakcją nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również dla turystów zainteresowanych historią Dąbia, która zostałaby zawarta na tablicach edukacyjnych umieszczonych wzdłuż alejek. Kiepska kondycja trawnika oraz jego zły stan nie wpływa dobrze na estetykę miejsca, dlatego należałoby również uzupełnić ubytki, a w niektórych miejscach zasiać nową trawę.
Beneficjenci
dzieci, młodzież, seniorzy, turyści
Koszt: 577 200 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt