28 Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Marek Chabior 0
Miejsce
papier
Opis
Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu murku o długości 80-90 metrów i szerokości ok. 40 cm, i zamontowaniu na nim trwałego siedziska drewnianego lub plastikowego, o długości ok. 50 m. Zostaną ponadto wybudowane dwie wiaty o długości 9-10 m każda oraz zamontowane dwie tablice informacyjne. Tablica 1 (3 m dł. i 2 wys.) - bliżej ul. Łubinowej, zawierałaby mapy Osiedli: Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz krótkie informacje o tych osiedlach, ważniejszych obiektach oraz informację o znajdującym się tuż obok Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słoneczne.
Tablica 2 będzie tablicą zamykaną, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje Rad Osiedli: Słoneczne, Majowe, Bukowe oraz Filii Urzędu Miasta.
Za utrzymanie czystości i użyteczności wybudowanych wiat odpowiadać będzie ZDiTM, a Tablic - Urząd Miasta i Rady wymienionych Osiedli. Za murek, ławki i ogrodzenie odpowiadać będzie Parafia Matki Bożej Fatimskiej, która korzystać będzie z pomocy Rady Osiedla Słoneczne.

Obok wiaty bliżej ul. Rydla powstanie Miejski Regał Książkowy, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i chroniący znajdujące się w nim książki przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do regału na start zostanie zakupionych kilkadziesiąt książek. Regał funkcjonować będzie w ciągu dnia i na noc będzie zamykany. Obsługę regału może zapewnić firma zajmująca się rowerem miejskim. Regał funkcjonować będzie w okresie działania roweru miejskiego. Ideą takich regałów jest swobodna i w żaden sposób niesformalizowana wymiana książek, „krążenie” książek – a na wyposażenie regału zostanie zwołana zbiórka, m.in. wśród pracowników Urzędu Miasta, rad osiedli i NGO-sów.
Uzasadnienie
Zadanie jest niezbędne dla mieszkańców Prawobrzeża, ponieważ obecnie chodnik jest zbyt wąski na potrzeby osób korzystających z tego przystanku co w godzinach szczytu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa szczególnie osób starszych i dzieci.
Beneficjenci
Mieszkańcy Szczecina korzystający z przystanku przy ul. Wiosenna jako ważnego miejsca przesiadkowego dojeżdżający do Kijewa, Wielgowa i innych Osiedli oraz osoby dojeżdżające do innych miast i miejscowości. Z tego przystanku korzystają także osoby przyjeżdżające do Filii Urzędu Miasta oraz do sklepów zlokalizowanych na Osiedlu Słoneczne i Majowe, dla których jest to przystanek końcowy.
Koszt: 194 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt