30 INTEGRATOR – Szczecińskie miejsce spotkań

Karolina Kulińska, Klaudia Chruściel, Angelika Żądłowska, Klaudia Łapcionek, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ZUT 0
Miejsce
Projekt będzie realizowany w wybranym lokalu mieszkalnym – pustostanie z zasobów mieszkaniowych gminy. Lokalizacja powinna spełniać następujące kryteria:
• Położenie w dzielnicy Śródmieście, w centralnej części miasta, zapewniające dobry dostęp komunikacyjny dla mieszkańców wszystkich dzielnic,
• Preferowane położenie na parterze lub maksymalnie pierwszym piętrze (w razie braku takiej możliwości dopuszczalne wyższe piętra), nie w oficynie,
• Lokal mieszkaniowy powinien mieć minimum 3 pokoje możliwe do zagospodarowania. Większy lokal daje więcej możliwości jego wykorzystania i zagospodarowania,
• Lokal wyremontowany lub w dobrym stanie technicznym znacznie zmniejszy koszt realizacji projektu.

W oparciu o informację o lokalizacji miejskich pustostanów oraz założone kryteria wybrano lokalizację: ul. Łokietka 22.
Opis
Celem projektu jest adaptacja pustostanu należącego do Miasta Szczecin na miejsce spotkań (integrator) dla różnego rodzaju grup społecznych (zorganizowanych oraz prywatnych). Integrator będzie miejscem, w którym grupy mieszkańców mogą spotkać się, zorganizować konferencję, warsztaty czy konsultacje społeczne itp. Poszczególne pomieszczenia (pokoje) zostaną zaaranżowane w taki sposób, aby spełniać rolę sali konferencyjnej, pomieszczenia warsztatowo-projektowego, pomieszczenia do zajęć z dziećmi i pomieszczenia integracyjnego (wygodnego miejsca spotkań). W poszczególnych pomieszczeniach zastosowana zostanie izolacja akustyczna w celu wyciszenia ścian i zapewnienia komfortu użytkownikom. Zaplecze kuchenne i sanitarne ułatwi organizację różnego rodzaju aktywności. Założeniem integratora jest nieodpłatny dostęp do pomieszczeń dla spotkań o charakterze niekomercyjnym i dostęp za opłatą dla komercyjnych kursów, szkoleń itp.
W miarę możliwości (zależnie od lokalizacji i warunków obiektu) podwórko będące wspólne dla mieszkańców kamienicy zostałoby zaadaptowane jako ogród umożliwiający sąsiadom wypoczynek wśród zieleni. Przewidywane byłoby wprowadzenie nowych nasadzeń wraz z elementami małej architektury (ławeczki, huśtawki, śmietniki, oświetlenie).
Aby określić zasady korzystania z integratora zostanie sporządzony regulamin, który będzie określał między innymi wysokość kwoty za wynajem pomieszczenia dla grup biznesowych, okres czasu poprzedzający spotkanie, w jakim należy dokonać rezerwacji , i inne szczegóły związane z funkcjonowaniem miejsca.
Zarządzającym obiektem powinna zostać osoba (koordynator), związana z instytucją Urzędu Miasta Szczecin. Obiekt powinien być monitorowany i przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie
Potrzeba utworzenia Integratora - Szczecińskiego miejsca spotkań jest uzasadniona brakiem publicznego miejsca integracji w sercu miasta, pozwalającego na rozwijanie różnorodnych aktywności: zarówno tych bardziej oficjalnych, jak i towarzyskich czy wręcz sąsiedzkich. Integrator umożliwi spotkania w dogodnych warunkach mieszkańcom oddalonych od siebie dzielnic - położony będzie w centrum miasta. Zapewni miejsca regularnych spotkań dla różnych organizacji i grup nieformalnych nie dysponujących własnym lokalem lub nie mogących pozwolić sobie na wynajmowanie pomieszczeń. Planowane miejsce pozwoli mieszkańcom otworzyć się na innych ludzi i rozwijać swoje zainteresowania. Integrator będzie otwarty dla stowarzyszeń i fundacji, które będą mogły organizować tam warsztaty czy szkolenia, a także promować wolontariat w mieście. Pomysł zakłada również możliwość odpłatnego wynajmowania pomieszczeń Integratora dla działań o charakterze komercyjnym.

Dzięki Integratorowi zagospodarowany zostanie jeden z miejskich pustostanów zlokalizowany w centrum. Będzie dobrym przykładem wykorzystania takiego obiektu dla potrzeb mieszkańców. Powstanie miejsce otwarte dla szczecinian niezależnie od ich wieku. Z różnorodnie urządzonych przestrzeni skorzystać będą mogli zarówno studenci, potrzebujący miejsca do pracy, rodzice z dziećmi, chcąc zachęcić pociechy do kreatywnego spędzania czasu, czy seniorzy, którym przecież bardzo potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Integrator stanowić będzie również miejsce dialogu między mieszkańcami a przedstawicielami miasta, którzy będą mogli prowadzić w lokalu spotkania czy konsultacje społeczne. Przestrzeń pozwoli zmniejszyć dystans między ludźmi - każdy będzie mógł czuć się tutaj swobodnie!

Pomysł wpisuje się w rozpowszechniający się w Polsce i Europie trend adaptowania na cele społeczne i kulturowe miejsc niezagospodarowanych, zapomnianych lub zdegradowanych (np. Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 w Lublinie).
Beneficjenci
Integrator będzie wykorzystywany przez dwa typy grup mieszkańców:
1. Grupy nieformalne (nieodpłatnie):
-studenci/uczniowie, mogący korzystać z pomieszczeń przy tworzeniu swoich projektów, wspólnej nauce, czy organizowaniu spotkań kół naukowych,
-hobbyści, mogący organizować tutaj spotkania, warsztaty,
-osoby starsze, które zazwyczaj czują się samotne, będą mogły spotykać się z innymi mieszkańcami lub brać udział w organizowanych wydarzeniach, warsztatach,
-rodzice ze swoimi pociechami, mogący spędzać czas w sali przyjaznej dzieciom oraz brać udział w warsztatach edukacyjnych dla rodzin,
-osoby niepełnosprawne, mogące korzystać z możliwości oferowanej przez integrator, ze względu na jego przystawanie do ich potrzeb,
-mieszkańcy kamienicy, którzy również będą mogli skorzystać z oferty integratora oraz urządzonego ogrodu.
2. Grupy formalne:
-stowarzyszenia, organizacje, fundacje (najczęściej te, które nie mają własnej siedziby) mogące organizować warsztaty, spotkania promujące wolontariat,
-grupy biznesowe (za drobną opłatą), organizujące spotkania, warsztaty, a także szkolenia
-Urząd Miasta Szczecin, mogący organizować konsultacje społeczne, spotkania i warsztaty (dialog z mieszkańcami).
Pliki do pobrania
Koszt: 241 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt