31 Męska Szopa

Tomasz Kuliszenko 0
Miejsce
Teren z którym zarządza UM zgodnie ze wskazaniem na mapie. ul. Księżnej Salomei
Opis
Warsztaty Miejskie, miejsce, w których będzie można znaleźć niezbędne narzędzia i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania, tworzenia i dzielenia się umiejętnościami. Męska Szopa czy Warszatownia to budynek gospodarczy zlokalizowany w pobliżu zabudowań śródmiejskich. Męska Szopa powinna być wyposażona we wszelkie narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz materiały jak np: bejce, lakiery, drzewo, papier ścierny itp. Miejsce gdzie każdy mieszkaniec może przybyć i wykonać prace techniczne, majsterkowe potrzebne we własnym zakresie, gdzie może otrzymać podpowiedz dot. drobnych prac rzemieślniczych. Korzystanie z męskiej szopy z założenia będzie symboliczne odpłatne ze względów na konieczność zapewnienie materiałów. Warsztatownia z założenia powinna być bezpłatna dla emerytów oraz szkół i organizacji które miały by możliwość korzystania z męskiej szopy w celach szkoleniowych, warsztatowych.
Zadanie obejmuje budowę budynku gospodarczego zlokalizowanego tak aby maksymalnie ułatwić możliwość dotarcia do punktu jak największej liczbie mieszkańcom śródmieścia. Budynek dostosowany do możliwości prowadzania warsztatu, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem przeznaczonym na kuchnie - kantynę. Projekt zakłada wyposażenie w narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia.
Uzasadnienie
Warsztat Miejski będzie miejscem otwartym na każdego, kto majsterkuje, tworzy, konstruuje, zajmuje rękodziełem, albo dopiero chce się tego nauczyć. Będzie to przestrzeń integrująca społeczność wytwórców i ułatwiająca realizację projektów rzemieślniczych, artystycznych, a nawet nowotechnologicznych.
Pierwsze Męskie Szopy powstały w Australii jako pokłosie konferencji zorganizowanej przez australijski system opieki zdrowotnej, a dotyczącej profilaktyki zdrowia mężczyzn. Konkluzja konferencji była taka, że ważna jest profilaktyka i należy zmierzać do stworzenia dobrego narzędzia, dzięki któremu mężczyźni cieszyć się będą jak najdłużej swoim zdrowiem.
Tak powstała idea Men’s Shed, miejsca, w którym mężczyźni stworzą grupę wspierających się ludzi, których połączy pasja wspólnego majsterkowania, naprawiania rzeczy, rozwijania talentu czy po prostu możliwości bycia w grupie innych mężczyzn. Tu mają się czuć jak w drugim domu!
W roku 2005 – szop było 200, teraz jest ich w całej Australii ponad 930! Idea rozprzestrzeniła się również na kraje europejskie. Działają one prężnie w Anglii, Szkocji, Irlandii i w krajach skandynawskich.
Szopowicze mawiają: „O ile dom jest Twoją twierdzą o tyle męska szopa jest Twoim królestwem”.
Beneficjenci
Punkt dostępny dla Wszystkich mieszkańców Szczecina. Emeryci, szkoły, organizacje NGO
Koszt: 650 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt