32 Basen Nie! Parkingi Tak!

Łukasz Listwoń 0
Miejsce
Pl. Matki Teresy z Kalkuty
Opis
Likwidacja basenu przeciwpożarowego na pl. Matki Teresy z Kalkuty, zastąpienie go zbiornikiem podziemnym oraz wyznaczanie miejsc do parkowania dla mieszkańców na powierzchni.
Uzasadnienie
W ostatnich latach w okolicy placu zbudowano kilka nowych osiedli z niewysączająca liczbą miejsca parkingowych. Obecnie zdecydowanie ich brakuje we wskazanym rejonie. Likwidacja basenu i przekształcenie go w dodatkowe miejsca parkingowe jest zdecydowanie uzasadniona przy zachowaniu funkcji przeciwpożarowej w postaci zbiornika podziemnego oraz hydrantów.
Beneficjenci
Mieszkańcy śródmiejskich osiedli.
Koszt: 1 000 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt