39 100 nowych rowerów miejskich

Łukasz Kadłubowski, Michał Wilkocki, Marcin Biskupski 0
Miejsce
Śródmieście
Opis
Zadanie polega na zakupie nowych 100 rowerów miejskich
Uzasadnienie
W Szczecinie współczynnik ilości rowerów do ilości stacji jest zdecydowanie za niski. Często dochodzi do sytuacji, że na stacjach brakuje rowerów, rozwiązaniem tego problemu będzie zakup nowych rowerów. Dodatkowo większa liczba rowerów zmniejszy koszta utrzymania całego systemu, relokacja będzie zdecydowanie tańsza, a prace konserwatorskie i naprawcze będą mogły odbywać w spokojniejszych warunkach
Beneficjenci
Użytkownicy roweru miejskiego w Szczecinie
Koszt: 350 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt