40 Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem WIECZNIE ZIELONYCH roślin IGLASTYCH oczyszczających powietrze wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne, czyli jesienią i zimą

Adam Kopciński-Galik 0
Miejsce
Śródmieście
Opis
1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70% drzew w polskich lasach) oraz przede wszystkim rodzimych gatunków, a nie jak dotychczas tysięcy sztuk drzew nie dość, że głównie liściastych, to jeszcze obcego pochodzenia.

2. W związku z zakwestionowaniem przez wgkioś korekty zadania w zakresie elastyczniejszego doboru proporcji drzew iglastych i liściastych na podstawie § 6 ust. 9 regulaminu sbo stanowiącego załącznik do uchwały XXI/490/16 rady miasta Szczecina „ws. zasad sbo”, akceptuję ingerencję wgkioś w treść mojego zadnia w brzmieniu: „Zaproponowana zmiana w projekcie jest do zaakceptowania, pod warunkiem zastosowania w doborze gatunków do nasadzeń, odpowiednich proporcji tj. 70% gatunków liściastych i 30% gatunków iglastych. Jednocześnie podczas opracowywania szczegółowej koncepcji, konieczne będzie bieżące modyfikowanie składu gatunkowego nasadzeń, w zależności od miejsc ich wykonania” (Informacja ws. autorów wniosku: przed skorygowaniem zadania próbowałem zasugerować wgkioś inną, bardziej elastyczną wersję ww. zmiany, nie otrzymując jednak odpowiedzi. Mając w alternatywnie odrzucenie zgłoszonego przeze mnie zadania - zdecydowałem się zaakceptować ww. zmianę, której - co chciałbym wyraźnie podkreślić - nie jestem współautorem).

3. Nowe drzewa nasadzane były dotychczas nierzadko bezmyślnie w przypadkowych miejscach (przykładowo na rurach ciepłowniczych koło Pleciugi, gdzie uschły, a wcześniej służby miejskie były o tym kilkukrotnie uprzedzane, podobnie w Podjuchach bezmyślnie nasadzono drzewa pod linią napowietrzną, gdzie po kilku latach dojdzie do kolizji z tą linią). Co więcej służby miejskie od wielu miesięcy mają ogromny problem z udzieleniem odpowiedzi, ile drzew nasadziły przez ostatnie kilka lat, nie mówiąc już o ich rozróżnieniu na gatunki rodzime i obcego pochodzenia (w prosty sposób mogli to ustalić np. na podstawie publikacji: Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Różnorodność biologiczna Polski. Instytut Botaniki PAN, Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Kraków, 2002). Wskazuje to, że służby te prowadzą akcje nasadzeń drzew w sposób nieprzemyślany, chaotyczny, bez uwzględnienia aktualnej wiedzy naukowej, zapisów międzynarodowych konwencji oraz z bezkarnym ignorowaniem przepisów europejskiego i polskiego prawa o ochronie przyrody i bioróżnorodności.

[...]

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w zadaniu zgodnie z wytycznymi wgkioś, z uwagi na obszerność opisu i uzasadnienia zadania, wzbogaconego m.in. o odnośniki do publikacji naukowych, dalsze szczegóły zadania znajdują się w załączonym pliku.
Uzasadnienie
W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w zadaniu wynikającej z ingerencji wgkioś, z uwagi na obszerność opisu i uzasadnienia zadania, wzbogaconego m.in. o odnośniki do publikacji naukowych, dalsze szczegóły zadania znajdują się w załączonym pliku.
Beneficjenci
Mieszkańcy całej dzielnicy.
Pliki do pobrania
Koszt: 1 260 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt