41 Chodnik dla przedszkola

Łukasz Listwoń 0
Miejsce
Ul. Ceglana i Miedziana w Szczecinie.
Opis
Zadanie polega na budowie nowego chodnika w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.
Uzasadnienie
Zadanie jest zasadne z uwagi na dwa ważne czynniki. Po pierwsze obie ulicy okalają budynek Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie. Obecnie wielu rodziców zgłasza, że istnieje w tym rejonie wysokie niebezpieczeństwo w czasie prowadzenia oraz odbierania dzieci z placówki z uwagi na brak wystarczającej, bezpiecznej infrastruktury chodnikowej. Po drugie we wskazanym obszarze, mieszkańcy apelują o budowę chodnika od dziesiątek lat.
Beneficjenci
Beneficjentami zadania będą rodzice i dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 73, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy okolicznych ulic.
Koszt: 1 260 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt