42 Przedłużamy szczecińskie Bulwary

Jolanta Balicka 0
Miejsce

Dzielnica Podzamcze, ulice między innymi: Kurza Stopka, Panieńska, Rynek Nowy, Środowa, Opłotki, Wielka Odrzańska, Rynek Sienny, Sienna, Kurkowa

Opis

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedbanych bulwarów - nabrzeży przy ul. Jana z Kolna celem prawidłowej rewitalizacji i oddania w ręce Szczecinian proponuję " przedłużyć" bulwary na Podzamcze. W okresie ostatnich 2 lat dzielnica Podzamcze rozwija się turystycznie - właściciele okolicznych budynków i lokali notują ogromny wzrost klientów. W miejsce punktów np. doradztwa finansowego przy biur produkcyjnych powstają z sukcesem punkty gastronomiczne. Jest to także bardzo interesująca przestrzeń mieszkalna. Podzamcze rozwija się tak szybko jak popularne stają się szczecińskie bulwary. Jest to naturalny ciąg komunikacyjny: mieszkańcy i turyści przemieszczają się z bulwarów na Podzmacze i odwrotnie.

Jednakże obecnie obserwuje się niekorzystne zmiany infrastruktury: liczne ubytki zabytkowej kostki (wynik nieprawidłowego wykonania i zabezpieczenia ale także kradzieży tego materiału), krzywe chodniki lub ich zupełny brak przy obrysie prywatnych kamienic (właściciel Gmina Miasto Szczecin). Znikoma ilość pojemników na śmieci powoduje zaleganie śmieci na ulicach, tuż przy głównych ciągach pieszych i ogródkach gastronomicznych. Zupełny brak lub niewystarczające pojemnościowo zadaszenia na duże kontenery na odpady komunalne w strategicznie turystycznych miejscach powodują nieestetyczne wrażenia wizualne i zapachowe. Różnorodne słupki drogowe (stare i nowe, różna kolorystyka) powodują chaos komunikacyjny. Brak odpowiednich zabezpieczeń zaniedbanych działek prywatnych, na których od wielu lat nic się nie dzieje powoduje zagrożenie dla działających poprawnie i z sukcesem lokali hotelarsko – gastronomicznych.

Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji ulic na Podzamczu celem poprawy i uzupełnienia istniejącej infrastruktury tak aby była przedłużeniem najbardziej atrakcyjnej obecnie części Szczecina. Oprócz niezbędnej inwentaryzacji wnioskuję o: zakup i instalację identycznych, estetycznych pojemników na śmieci po min.5 na każdej ulicy. Ilość związana jest z ilością punktów gastronomicznych na danej ulicy. Wnioskuję o zweryfikowanie legalności usytuowania dużych kontenerów na odpady komunalne oraz nałożenia na zarządców konieczności oznakowania każdego właściciela i estetycznego, identycznego zadaszenia. W razie konieczności wykonania na koszt Miasta Szczecina niezbędnych estetycznych zadaszeń. Wnioskuję o weryfikację bezpieczeństwa i sprawności oraz w razie konieczności wymiany lamp ulicznych i oczyszczenia wszystkich kloszy. W wielu miejscach brak jest zupełny chodników, w ramach niniejszego projektu należy ubytki uzupełnić.Uważam jednak, że część chodników dzierżawiona przez prywatnych właścicieli i stanowiąca ciąg komunikacyjny powinna być wykonana i zabezpieczona przez dzierżawcę (inwentaryzacja własności zweryfikuje właścicieli).

Uzasadnienie

Nawiązując do wielkiego sukcesu inwestycji miejskich na terenie Łasztowni, Bulwarów "Starówka", starań Miasta Szczecina o przejęcie zaniedbanych bulwarów - nabrzeży przy ul. Jana z Kolna celem prawidłowej rewitalizacji i oddania w ręce Szczecinian proponuję " przedłużyć" bulwary na Podzamcze. Niniejszy projekt jest kontynuacją moich starań o poprawę infrastruktury najpiękniejszych miejsc w Szczecinie co powoduje wzrost jakości życia mieszkańców. Jednym z moich zabiegów jest wniosek do Polstem Żegluga Szczecińska o przekazanie Miastu Szczecin nabrzeży przy ul. Jana z Kolna przy walach Chrobrego.

Beneficjenci

Mieszkańcy Szczecina oraz turyści

Koszt: 1 155 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt