44 Rewitalizacja placu przy ul. 3-go Maja

Małgorzata Cygalska, Teresa Warelis 0
Miejsce
Plac przy ulicy 3-go Maja na odcinku między ul. Narutowicza i ul. Owocową
Opis
Zadanie ma na celu przeprowadzenie rewitalizacji placu przy ul. 3-go Maja, która powinna objąć zmianę nawierzchni, uzupełnienie drzewostanu i pielęgnację istniejącego, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wzdłuż jezdni po obu stronach, która będzie oddzielać plac od ulicy, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci oraz wymianę wygrodzenia terenu na nowe w typie ogrodzenia wzdłuż torowiska znajdującego się w dalszej części ul. 3-go Maja. Aby uatrakcyjnić plac na jego terenie mogłaby powstać stoliki do gier planszowych (podobnie jak na Placu Grunwaldzkim) a także interaktywna rzeźba bądź interaktywna ławka, która opowiadałaby o historii dzielnicy Nowe Miasta, zwłaszcza o pierwotnym przeznaczeniu budynków znajdujących się w najbliżej okolicy. Jeśli projekt będzie tego wymagał - uwzględnione powinno zostać przesunięcie istniejącej stacji roweru miejskiego.
Uzasadnienie
Teren jest w opłakanym stanie i wygląda bardzo nieestetycznie. Ze względu na bliskość dworca kolejowego teren ten powinien być zadbany i pełnić wizytówkę miasta. Podróżni oczekujący na pociąg mogliby tam w przyjemnym otoczeniu spędzać czas. A przede wszystkim teren ten służyłby mieszkańcom miasta w szczególności mieszkańcom osiedla.
Beneficjenci
Mieszkańcy sąsiednich budynków jak i całej dzielnicy. Turyści odwiedzający miasto.
Koszt: 1 220 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt