45 Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Dominika Jackowski 0
Miejsce
Część działki o nr ewid. 3/8 obręb 2157 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego, zabudowane budynkiem oświaty - Szkoła Ogólnokształcąca Muzyczna I stopnia.
Opis
Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi.
Uzasadnienie
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna jest jedną z niewielu szkół nieposiadających własnego boiska. Ze względu na reformę oświaty w szkole przybędą dwie klasy 7 i 8. Tym samym liczba uczniów wzrasta, natomiast ilość miejsca w szkole niestety nie. Dzieci ze szkoły muzycznej są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju wady postawy, ze względu na długie ćwiczenia na instrumentach, które niestety wymuszają niewłaściwą postawę. Dlatego tak ważny dla naszych dzieci jest sport, którego obecnie nie mają gdzie uprawiać. Szkoła dysponuje jedną salą gimnastyczną, nie posiada bieżni, terenu do skoku w dal ani boiska. Obok budynku OSM znajduje się boisko, jednak przynależy ono do SP1, która również boryka się z problemem dużej ilości uczniów. Tym samym nasza szkoła nie może korzystać z boiska SP1. Budowa boiska dla OSM była obiecana w 2017 roku, od tego czasu nic jednak nie ruszono w tej sprawie. Dlatego ponownie składamy projekt. Dla boiska na przedmiotowym terenie istnieje dokumentacja projektowa.
Beneficjenci
Uczniowie OSM, okoliczni mieszkańcy
Koszt: 900 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt