52 Modernizacja boisk asfaltowych oraz alejek na terenie Ogrodu Dendrologiczego im. Stefana Kownasa w Szczecinie.

Krzysztof Zieliński, Teresa Jankowska 0
Miejsce
Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa przy ul. Słowackiego w Szczecinie
Opis
W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, na podstawie, której zostaną zrekultywowane istniejące boiska asfaltowe na terenie Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szczecinie, wstępne założenia uzgodniono z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. Modernizacja zakłada:
1. Boisko asfaltowe o wym.43mx22m – wymiana nawierzchni asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię i dostosowanie do obecnych standardów umożliwiających korzystanie z funkcji sportowych, ustawienie tablic do gry w koszykówkę, organizacji imprez dla mieszkańców wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego z jego oświetleniem.
2. Boisko asfaltowe o wym. 23x12 m – wymiana nawierzchni i dostosowanie do gry w badmintona, tenisa ziemnego, siatkówkę wraz z oświetleniem terenu.
3. Odtworzenie istniejącego boiska do gry w piłkę nożną.
4. Stworzenie w obrębie kompleksu placu zabaw dla dzieci starszych.
5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw
6. Stworzenie przestrzeni w obrębie kompleksu miejsca wypoczynkowo-integracyjnego montaż ławek stołu szachowego i stołu do tenisa stołowego.
7. Rekultywacja istniejących alejek asfaltowych na terenie ogrodu.
8. Montaż tablic informacyjno-historycznych przy wejściu do ogrodu od ul. Słowackiego i ul. Niemierzyńskiej.
Realizacja zadania nie zakłóci obecnego stanu drzew i alejek na terenie Ogrodu Dendrologicznego.
Uzasadnienie
Teren, który wcześniej spełniał funkcje sportowo-rekreacyjne wymaga rekultywacji i dostosowania do obecnych standardów i wymogów bezpieczeństwa. Obecny stan techniczny uniemożliwia jego wykorzystywanie i wpływa negatywnie na estetykę miejsca. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty potwierdza ogromne zainteresowanie mieszkańców korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie szkół i Orlików. Ogólnodostępne położenie kompleksu wymaga stworzenia przestrzeni, która umożliwi wypoczynek i spędzanie wolnego czasu dla rodzin, które bardzo licznie odwiedzają Ogród Dendrologiczny. Dodatkowo obiekt umożliwiałby organizowanie imprez dla mieszkańców. Kompleks jest usytuowany w sąsiedztwie Parku im. Kasprowicza, Muzeum Techniki i Komunikacji, Technoparku Pomerania, Teatru Letniego oraz szkół i przedszkoli , teren stanowi przestrzeń ogólnodostępną, jego modernizacja przyczyni się również do wykluczenia zjawisk patologicznych w tej części miasta. Realizacja projektu nie tylko zrewitalizuje teren ale przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta i znacznie poprawi estetykę i przyczyni się do uatrakcyjnienia tej części miasta.
Beneficjenci
Dzieci młodsze i starsze, młodzież, starsi, seniorzy, mieszkańcy osiedla, miasta, turyści odwiedzający Ogród Dendrologiczny.
Koszt: 2 700 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt