53 Centrum Aktywności Malucha

Renata Tomczyk, Jan Stencelewicz, Waldemar Tomczyk, Bożena Błaszczyk 0
Miejsce

Teren w pobliżu skrzyżowania dróg Niedźwiedziej i Zwierzynieckiej oraz pętli autobusu 54 w Kijewie, pomiędzy boiskiem a Kościołem św. Jadwigi. Działka, na której powstanie Centrum Aktywności Malucha jest pięknie ukształtowana: z płaską częścią od strony północnej, idealną do posadowienia jednokondygnacyjnego budynku oraz urozmaiconą i częściowo zadrzewioną w części południowej, gdzie znajdą się wszelkie urządzenia zachęcające maluchy do aktywności na dworze.

Centrum Aktywności Malucha

Opis

Centrum Aktywności Malucha to parterowy budynek o powierzchni około 600 m.kw., który wraz z zagospodarowanym terenem o powierzchni około 3000 m.kw. będzie służyć rozwojowi szeroko pojętej aktywności najmłodszych poprzez zabawę, naukę i sport. Sale mogą służyć jako miejsca, gdzie będą odbywać się różne warsztaty, zajęcia aktywizacyjne i wszelkie inne formy rekreacji. Na podłogach pomieszczeń naniesione będą gry korytarzowe.

Naturalne urozmaicenia terenu zewnątrz budynku zostaną wykorzystane do budowy urządzeń  służących do zjeżdżania, wspinania, zabaw ruchowych i chodzenia w piasku. Tematyczne domki ogrodowe zachęcą do zabaw dydaktycznych. Będzie też niewielki plac gier z nawierzchnią poliuretanową (100 m. kw.) i naniesionymi wzorami gier podwórkowych oraz malutkie pola wykonane z nawierzchni do malowania kredą. Architektura ogrodowa zostanie wkomponowana w już istniejącą zieleń. Wykonane też zostaną dodatkowe nasadzenia w szczególności drzewek owocowych, których w miastach obecnie prawie wcale nie ma. Całość zostanie wykonana w zgodzie z zasadami ekologii, tam, gdzie to będzie możliwe - z wykorzystaniem tworzyw naturalnych.

Obiekt zostanie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł dodatkowo pełnić funkcję nowoczesnej placówki oświatowo-wychowawczej najmłodszych bez konieczności dodatkowych zmian w projekcie.

Uzasadnienie

Kijewo jest jedynym osiedlem prawobrzeżnej części Szczecina bez jakiejkolwiek placówki dydaktyczno-oświatowo-wychowawczej, bez świetlicy czy sali gimnastycznej. Dzieci są pozbawione dostępu do takich instytucji na miejscu, na osiedlu, na którym mieszkają. Budowa Centrum Aktywności Malucha przyczyni się do łatwiejszego dostępu dzieci i całych rodzin do miejsca, które będzie służyć aktywizacji i ogólnie pojętemu rozwojowi dzieci oraz ich wychowaniu w sprzyjających warunkach, a w przyszłości stworzeniu lepszych szans edukacyjnych. Z racji położenia działki i dogodnego dojazdu z innych dzielnic miejsce może służyć także wszystkim małym mieszkańcom Szczecina.

Beneficjenci

mieszkańcy Szczecina, w szczególności najmłodsi

Każdy ma do dyspozycji 3 głosy. Prosimy też o wsparcie zadania dzielnicowego dużego dla Prawobrzeża nr 24 czyli Bezpiecznej Drogi do szkoły i zadania dzielnicowego małego nr 73 czyli Różanej Fontanny. Dziękujemy.

Koszt: 2 700 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt