54 ODRA RIVER STADION

Maciej Szyszko, Emilia Oleszkiewicz, Lucyna Błachut, Alicja Wójtowicz, Małgorzata Górna, Marta Wójcik, Mirosława Roźmiej, Sebastian Rzymski, Paweł Burjanowski, Mariusz Szłapak, Małgorzata Grzybek, Aneta Próba, Eliza Ceglarek, Piotr Piekarski, Eryka Grześkowiak 0
Miejsce
Zadanie obejmuje wydzielony fragment dużej miejskiej działki położonej na terenie osiedla Żydowce-Klucz przeznaczonej pod usługi publiczne (oświata, sport i rekreacja) - działka nr 24/4, obręb 4135. Ściśle zagospodarowanie terenu obejmie wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni wraz ze sportowym otoczeniem (bramki, trybuny, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty, ogrodzenie itd.), niewielkiego budynku zaplecza sanitarno-technicznego, komunikacji wewnętrznej oraz parkingu. Obsługa obiektu realizowana byłaby przede wszystkim od strony ulicy Romana Dmowskiego, ewentualnie wariantowo od strony ulicy Włókienniczej. Należy podkreślić, iż istniejący teren jest w dużym stopniu przygotowany pod tę inwestycję. Nie wymaga istotnej kosztowo makroniwelacji oraz wycinki drzewostanu. Istotnym walorem jest powiązanie proponowanej funkcji obiektu z sąsiedztwem Parku Wszystkich Dzieci (place zabaw) i historycznym Amfiteatrem Żydowce.
Opis
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie kameralnego stadionu piłkarskiego z przeznaczeniem pod obsługę takich społecznych projektów jak: akademia piłkarska (szkolenie dzieci i młodzieży), amatorska liga piłki nożnej (sport dla wszystkich), seniorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej (poziom wymagań licencyjnych: klasy rozgrywkowe A, B). Podane kierunki wykorzystania muszą jednocześnie pozostać w zgodzie z zasadniczą wartością jaką jest bezpłatność i ogólnodostępność obiektu dla wszelkich grup nieformalnych. Dlatego przewidując określone, bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt w tej lokalizacji, zważając jednocześnie na skończoną i ograniczoną pojemność każdego obiektu sportowego w fazie eksploatacji, wnioskodawcy projektu wnoszą o wpisanie w harmonogram jego funkcjonowania stałych godzin otwarcia dla grup nieformalnych mieszkańców miasta Szczecina. Między innymi dlatego bardzo ważny jest postulat utrzymania nawierzchni ze sztuczną murawą, zdolnej przyjąć maksymalne obciążenia w tygodniowym cyklu treningowej pracy. Program funkcjonalny projektu ODRA RIVER STADION ilustruje poglądowo załącznik w postaci mapy. W przestrzeni opisowej projekt obejmuje swoim zakresem:

1) Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

2) Budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 64X100 metrów plus strefy bezpiecznego wypadu (3 metry pobocza i 5 metrów za linią bramkową). Sztuczna murawa winna odpowiadać aktualnym przepisom PZPN i wytycznym Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

3) Budowę niezbędnych elementów towarzyszących w postaci: cztery trybuny bez siedzisk krzesełkowych na łączną liczbę 300 kibiców, piłkochwyty, oświetlenie płyty głównej i otoczenia, ogrodzenie, komunikacja wewnętrzna (chodniki), wyposażenie podstawowe w postaci bramek. W szczególności:
a) Dwie oznaczone i zadaszone ławki dla rezerwowych o wymiarach zdolnych pomieścić 13 osób każda.
b) Wyodrębnione wejście na obszar pola gry dla zawodników i sędziów w stosunku do strefy udostępnionej dla publiczności.
c) Zapewniony dojazd do obszaru pola gry dla pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji.
d) Oświetlenie płyty boiska nie mniejsze niż 500 Ev/(lx).
e) Trwałe i stabilne ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 2 metry uniemożliwiające niekontrolowane wejścia i wyjścia publiczności + wytyczone bramy wejściowe.
f) W ramach wyposażenia podstawowego uwzględnienie pełnowymiarowych bramek piłkarskich z siatkami oraz mobilnych bramek rezerwowych w formacie przeznaczonym do rozgrywek młodzieżowych.

4) Budowę budynku sanitarno-technicznego o niewielkiej kubaturze w technice gotowych modułów (kontenerów), z uwzględnieniem takich funkcji jak: szatnie, sanitariaty, powierzchnie magazynowe sprzętu sportowego oraz pomieszczenie administratora obiektu. Szacunkowa powierzchnia budynku to 140 mkw. Sugerowana na załączonej mapie lokalizacja budynku może podlegać jeszcze optymalizacji podług kosztów doprowadzenia niezbędnych przyłączy od ulicy Romana Dmowskiego. Istotne wymagania szczegółowe dla obiektu kubaturowego:
a) Wyposażony w dwie szatnie o powierzchni 20 mkw. + natryski i toalety.
b) Osobna, wyodrębniona szatnia dla sędziów wraz z prysznicem i toaletą.
c) Toalety dla publiczności obu płci i dla osób niepełnosprawnych.
d) Pomieszczenie magazynowe z podstawowym wyposażeniem w postaci regałów sportowych i koszy na piłki.
e) Pomieszczenie administratora obiektu obejmujące takie elementy wyposażenia jak biurko, krzesło obrotowe, regały biurowe, niewielki stolik kawowy z trzema krzesłami, punkt dostępu do monitoringu.

5) Wykonanie dojazdu w sugerowanym miejscu istniejącego wjazdu od ulicy Romana Dmowskiego, która ma status drogi krajowej. Jednoczesna sugestia rozpatrzenia na etapie projektowym innych możliwości dających potencjalne oszczędności terenowe i ekonomiczne.

Wśród założeń przedstawionego obiektu wnioskodawcy w sferze wyboru pozostawiają przyszłą formę zarządzania obiektem: MOSRIR Szczecin albo wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa.
Uzasadnienie
Projekt ODRA RIVER STADION oprócz charakteru sportowego ma wymiar rewitalizacji społecznej. Przesłanka sportowa odnosi się do zasadniczego braku pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w pasie osiedli: Żydowce-Klucz, Podjuchy i Zdroje. Oznacza to realny brak możliwości rozwoju szkolenia dzieci i młodzieży przy przejściu z kategorii orlik do kategorii młodzik. Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportowa w Polsce, stąd opisany brak, należy traktować jako bardzo dolegliwy. Niezależnie projekt ODRA RIVER STADION ma ścisły związek z szerokimi aspiracjami środowisk piłkarskich tego obszaru miasta Szczecina, skupiających amatorów i amatorów o sportowym zacięciu i które wyrażają się zamiarem budowy drużyny seniorskiej, do czego potrzebna jest baza infrastrukturalna. Przesłanka społeczna odnosi się do historii osiedla Żydowce-Klucz, które w sposób bardzo istotny ucierpiało w okresie transformacji gospodarczej (przede wszystkim upadek Zakładów Chemicznych Wiskord jako swoistego patrona osiedla, likwidacja przychodni zdrowia, kina, degradacja amfiteatru, a ostatnio likwidacja części połączeń autobusowych). Ewentualna wygrana i usytuowanie w tym miejscu wnioskowanego obiektu byłoby największą inwestycją publiczną ostatnich 30 lat zlokalizowaną na tym terenie, zarazem ogromnym impulsem społecznym do dalszego rozwoju.
Beneficjenci
W założeniu beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Szczecina zamiłowani w sporcie i piłce nożnej. Ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Prawobrzeże, osiedli Żydowce-Klucz, Podjuchy i Zdroje.
Pliki do pobrania
Koszt: 2 700 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt