55 Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fontanny Orła Białego na Pl Orła Białego

Ewa Gwiazdowska Banaszak, Lech Karwowski 0
Miejsce
Kopia barokowej fontanny Orła Białego powinna zostać usytuowana w miejscu istniejącego zabytku na placu Orła Białego w Szczecinie.
Opis
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie wnioskuje o wykonanie w ramach SBO kopii barokowej fontanny Orła Białego i usytuowanie jej w miejscu obecnego zabytku, który powinien zostać zabezpieczony i przeniesiony w miejsce, gdzie nie będzie narażony na destrukcję. Planowanym docelowym miejscem usytuowania zabytku może być dziedziniec Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie. Kopia fontanny powinna zostać wykonana w skali 1:1 z piaskowca, w razie potrzeby z wykorzystaniem dokumentacji trój -wymiarowej, wykonanej za pomocą skaningu laserowego w 2015 r. na zlecenie Gminy Miasto Szczecin - Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Uzasadnienie
Barokowa fontanna przy pl. Orła Białego należy do najcenniejszych zabytków sztuki barokowej naszego miasta. Wykonana została z delikatnego piaskowca, który w wyniku intensywnego użytkowania obiektu w poprzednich wiekach uległ zniszczeniu. Był wielokrotnie konserwowany a przedwojenne naprawy masami cementowymi przyspieszyły jego degradację a zarazem konieczność usunięcia po wojnie nieprawidłowych uzupełnień i zastąpienia ich materiałem z piaskowca. Niemniej naprawy te spowodowały, że oryginalny kamień utracił swoją spoistość i w wielu miejscach jest zwietrzały a użytkowanie zabytku zgodnie z jego funkcją może spowodować całkowite zniszczenie fontanny. Stąd nastąpiła konieczność wyłączenia fontanny z eksploatacji. Utracił na tym wiele wizerunkowo i zabytek i plac, który jest jednym z ulubionych miejsc wędrówek i wypoczynku, zarówno dla szczecinian, jak i turystów. Plac położony w centrum Starego Miasta w otoczeniu cennych zabytkowych budowli, powinien odzyskać swój najbardziej dekoracyjny a zarazem najbardziej atrakcyjny element tej przestrzeni jakim jest sprawnie działająca fontanna. Wykonanie kopii to umożliwi a jednocześnie przeniesienie zabytku w miejsce, gdzie nie będzie narażony na zniszczenie, pozwoli na zachowanie tego cennego dzieła w stanie nie pogorszonym dla przyszłych pokoleń.
Beneficjenci
Wszyscy szeroko rozumiani mieszkańcy naszego miasta , jak i odwiedzający je turyści z kraju i zagranicy.
Pliki do pobrania
Koszt: 1 000 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt