57 Szczecin nad wodą - Jaworowy Staw

Anna Smentek, dr inż. arch. Adam Zwoliński (Opiekun SKN e_SCAPE, ZUT), Piotr Rajewski (student), Kinga Gawlik (studentka), Jędrzej Treller (student), Stanisław Czujkowski (student) 0
Miejsce


JAWOROWY  STAW
 
przy ul. Podbórzańskiej w Dzielnicy Północ m. Szczecina

https://sbo.szczecin.eu/prezen...

https://www.facebook.com/event...

Opis

Głównym celem inwestycji jest umożliwienie bezpiecznej rekreacji w otoczeniu Stawu Jaworowego.

1.      Konieczna poprawa bezpieczeństwa:

 • montaż latarni parkowych i barierek ochronnych przy stawie, 
 • oznakowanie nowego przejścia dla pieszych i rowerzystów,
 • montaż podpórki dla rowerzystów,
 • kanalizacja rowu z zabezpieczeniem wlotu kanalizacji deszczowej do Jaworowego Stawu (przeciwdziałanie rozmywaniu skarp i osuwaniu się mas ziemnych).

2.      Urozmaicenie zagospodarowania terenu i poprawa estetyki miejsca:

 • remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej, 
 • montaż stojaka rowerowego, budowa alejek parkowych, 
 • montaż: siedzisk parkowych, ławek i śmietników z katalogu mebli miejskich, 
 • budowa pomostu i altany na wodzie, montaż ławostołu zadaszonego, pergoli i toalety publicznej, 
 • rewitalizacja zieleni i wykonywanie nowych nasadzeń z gatunków rodzimych.

3.      Edukacja i informacja:

 • montaż interaktywnych tablic edukacyjnych nt. historii miejsca, zasobów fauny i flory, 
 • segregacja odpadów.
Uzasadnienie

Obecne ukształtowanie i brak zagospodarowania terenu wokół stawu - nie zapewniają bezpiecznego korzystania z terenu.


Najważniejsze problemy to:

 • dwa zdewastowane pomosty, 
 • śmieci zalegające wśród dziko rosnącej zieleni,
 • stroma skarpa stawu od strony ul. Podbórzańskiej,
 • odkryty wlot kanalizacji deszczowej do Jaworowego Stawu. 

Co zrobiliśmy dotychczas?

W styczniu, dzięki wsparciu Rady Osiedla Warszewo w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się
konkurs plastyczny  "Wymarzony plac zabaw przy Jaworowym Stawie". 
https://www.facebook.com/pg/ra...

W lutym i w maju 2018 r. przeprowadziliśmy warsztaty w ramach Studenckiego Koła Naukowego e_SCAPE na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w składzie:

 • dr inż. arch. Adam Zwoliński (Opiekun SKN e_SCAPE, ZUT)
 • Piotr Rajewski (student)
 • Kinga Gawlik (studentka)
 • Jędrzej Treller (student)
 • Stanisław Czujkowski (student)

Zaproponowane przez nas zadanie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego oraz wpisuje się w realizację wizji Szczecin Floating Garden 2050. Jego realizacja pozwoli zmniejszyć deficyt ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w mieście wychodząc na przeciw szczególnie mieszkańcom okolicznej zabudowy wielorodzinnej oraz podniesie wartość nieruchomości w tym obszarze.

Beneficjenci

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina ceniący sobie rekreację nadwodną i rowerową oraz edukację.

Jaworowy Staw w przyszłości będzie stanowił część zespołu szkolno-przedszkolnego,
dlatego do głosowania zachęcamy również dzieci i ich opiekunów.

Z A P R A S Z A M Y do głosowania!

Koszt: 2 699 700 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt