59 Szlak Historyczno-Przyrodniczy "Pogodny" dzielnicach, Pogodno, Łękno, Krzekowo, os. Zawadzkiego

Polina Wierzchowiec, Paweł Wierzchowiec 0
Miejsce

Wawrzyniaka, Mickiewicza, Gorkiego, Wojska Polskiego, Waryńskiego, Hoene-Wrońskiego, Bojki, Traugutta, Grzegorza Sanoka, Przybyszewskiego, Bałuckiego, Plac Wujka Jakuba, Ostrawicka, Siemiradzkiego, Reymonta, Wieniawskiego, Wołoska, Konopnickiej, Kostki, Plac Pawłowskiego, Brodzińskiego, Filaretów, Czorsztyńska, Dwernickiego, Walentynowicz, Park Międzyosiedlowy, Tatczaka, Sosabowskiego, Szeroka, Żołnierska Litewska, Klonowica, Unii Lubelskiej, Michałowskiego.

Szlak jest podzielony na 4 trasy, ponieważ długość całego szlaku to ponad 15 km! Każda trasa to osobna historia.

1. Trasa A - Dawny WESTEND (Plac Szarych Szeregów, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Królowej Korony Polskiej, Wawrzyniaka, Plac Gałczyńskiego, Gorkiego, Rondo Polonii Mandżurskiej, Jacka Soplicy)

2. Trasa B - dawne  Ackermannshöhe (wzgórze Ackermana) - (Most Akademicki, Mickiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego, Waryńskiego) + Neu Westend (Mickiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego, Brzozowskiego, Michałowskiego, Wincentego Pola, Skłodowskiej-Curie, Bolesława Prusa).

3. Trasa C - dawne Braunsfelde ("Pole Brauna") - Mickiewicza, Poniatowskiego, Wieniawskiego, Wołogoska, Konopnickiej, Brodzińskiego, Plac Waleriana Pawłowskiego, Mickiewicza, Brzozowskiego, Rostworowskiego, Modrzewskiego, Klonowica,Unii Lubelskiej.

4. Trasa D - Osiedle Samosierry, Krzekowo (Sosabowskiego, Szeroka, Żołnierska, Rondo Jana Karskiego). 

Opis

Zadanie będzie realizowane głównie na obszarze dzielnicy Zachód (Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, os. Zawadzkiego-Klonowica), ale ze względu na połączenie historyczne i zachowanie ciągłości szlaku obejmować ma też część dzielnicy Śródmieście (osiedle Łękno). Warto podkreślić, obecnie w Szczecinie wszystkie szlaki turystyczne miejskie znajdują się w tylko w centrum miasta, zależy nam na ukazaniu walorów innych dzielnic poza centrum, w szczególności naszym najmłodszym mieszkańcom. 

Szczegółowe umiejscowienie tablic i mapa Szlaku Historyczno-przyrodniczego „Pogodny” znajdują się w załącznikach 1 i 2. Więcej informacji o szlaku na stronie www.szlakpogodny.szczecin.pl  oraz na profilu na FB: https://www.facebook.com/szlak...

W najważniejszych miejscach dzielnic powinny powstać 35 tablic informujących o szlaku (tablice historyczne oraz przyrodnicze), a także 11 tablic zgodnych z oznakowaniem SIM (System Informacji Miejskiej). Dodatkowo szlak będzie uwzględniał istniejące tablice historyczne i przyrodnicze.

Konstrukcja szlaku i jego usytuowanie umożliwia odwiedzającym rozpoczęcie i zakończenie szlaku w kilku miejscach, co jest podyktowane długością szlaku wynoszącą ok. 15 km. Szlak łączy się z liniami komunikacyjnymi co poprawia jego atrakcyjność szybkiej komunikacji z różnych części miasta. Szlak można zwiedzać również na pieszo lub rowerem. Przebieg szlaku pozwala w przyszłości na dalszą jego rozbudowę i połączenie go z innymi dzielnicami.

Przykładowe ciekawe obiekty na szlaku:

Krzekowo - Bezrzecze, XIX-wieczna drewniana pompa
Krzekowo - Bezrzecze, XIX-wieczna drewniana pompa, usytuowana jest w centrum Krzekowa, nieopodal skrzyżowania ul. Szerokiej i Żołnierskiej. Dzięki staraniom Rady Osiedla, w 2004 r. została odrestaurowana. Dziś, oprócz prezentowania walorów estetycznych, pompa jest symbolem osiedla.
Pogodno, Kościół parafialny pw. Świętego Krzyża.
Najstarsza część obecnego kościoła zbudowana została w 1930 r. Budowa nowej części kościoła rozpoczęto w 1972 r. i trwała ona do 1978 r. Stary kościółek został zachowany i wtopiony w nowoczesną architekturę. Autor projektu inżynier arch. Zbigniew Abrahamowicz zaproponował rozwiązanie modernistyczne, powstała bryła kościoła o konstrukcji żelbetowej, w formie jednoprzestrzennej hali o układzie amfiteatralnym i rzucie stanowiącym wycinek koła, a przypominającym formę wachlarza o wyoblonej ścianie zachodniej.
Pogodno, plac i scena im. Waleriana Pawłowskiego przy ulicy Brodzińskiego.
Walerian Pawłowski (1920-2004) - dyrygent, kompozytor i popularyzator muzyki związany z Filharmonią Szczecińską, gdzie przez wiele lat prowadził muzyczne prelekcje dla młodzieży, mieszkaniec Pogodna. Scena powstała z inicjatywy Rady Osiedla Pogodno w 2014r.
Pogodno, galeriowcy z lat 30. XX wieku przy ul. Janickiego
Należą do kompleksu przedwojennej, modernistycznej zabudowy w rejonie ul. Janickiego/Brzozowskiego. Tworzą one ciekawy kompleks modernistycznej zabudowy powstający wzdłuż ulic. Budynki były na ogół oddzielane od ulicy pasem chodnika i wąskich trawników lub przed ogródków. Na zapleczu znajdowały się wolne, niezabudowane tereny z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i ogródki.
Krzekowo - Bezrzecze, Kościół Świętej Trójcy
zabytkowy kościół parafii rzymskokatolickiej w Szczecinie Krzekowie, przy ulicy Żołnierskiej 1a; jeden z dwóch kościołów pod tym wezwaniem w mieście. Kościół powstał w drugiej połowie XIII wieku w centrum ówczesnej pod szczecińskiej wsi – Krzekowa. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1261 r. Była to budowla kamienna, bez wyodrębnionego prezbiterium, nieposiadająca wieży. W XV w. dobudowano zakrystię. Wokół kościoła zachował się zabytkowy mur cmentarny z bramką z XV wieku.

Oznakowanie szlaku:

Rodzaje proponowanych tablic:

Duża tablica opisująca cały szlak - DTSZ - 10 sztuk

Duża tablica opisująca fragment szlaku -DTFSZ - 19 sztuk

Duża tablica przyrodnicza - DTP - 12 sztuk

Tablica historyczna wolnostojąca zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej TH SIM - 12 sztuk

Razem ilość sztuk - 53. 

Tablice które mają powstać w obrębie szklaku powinny spełnić spójność pod względem wielkości, koloru i formy, a także być trwałe i wandaloodporne. Nadruk na tablicy powinien być zabezpieczony folią oraz środkiem zmywalnym zapobiegającym zniszczeniu (usunięcie sprayu). Nadruk wykonany powinien być metodą solwentową, a wydruk zalaminowany (odporny na czynniki atmosferyczne i promienie UV).

Tablice DTSZ, DTFSZ oraz DTP – Tablica informacyjna stalowo- żeliwna, typ Retro 200 x 105 cm, do zamieszczania informacji na temat danego miejsca, budynku, zabytku czy terenu zielonego.

Tablice o podobnej stylistyce znajdują się na placu Wujka Jakuba.

Tablice muszą posiadać spójną infografikę oraz kod QR, to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości danych (zakodowany tekst lub link url).

Informacje znajdujące się na tablicach powinny być konsultowane z wnioskodawcami projektu.

Duże tablice opisujące cały szlak DTSZ (zawierają mapę szlaku oraz podstawowe informacje historyczne i przyrodnicze) znajdują się w kluczowych punktach szlaku.

Duża tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ opisują najciekawsze obiekty znajdujące się w okolicy Te tablice usytuowane są na trasie szlaku (patrz załącznik. 1 – mapa szlaku).

Tablice TH SIM – tablice zgodnie z oznakowaniem SIM miasta Szczecina, tablice wolnostojące oraz tablice naścienne, w zależności od możliwości ich ustawienia na szlaku. Ze względu na specyfikę dzielnicy, typ willowy większość tablic TH SIM będą tablicami wolnostojącymi.

Tablice mają być wolnostojące i zamontowane na terenie miasta Szczecin.

Szlak musi również być oznakowany oznakowaniem poziomym (przerywane linie / znak graficzny np. stopa w kolorze zielonym), co pozwoli na lepszą komunikację po szlaku, również przyczyni się do rozwinięcia szlaku (miejsca oznakowane numeracją otoczona okręgiem w kolorze zielonym) po przez wyszczególnienie miejsc nie wskazanych na tablicach.

Mapa Szlaku

Zmiany w projekcie :

Wszystkie tablicy znajdują się na gruntach własny Gminy Miasta Szczecin:

Z zadania zostało wykreślone zadanie utworzenia placu na wypoczynek przy zbiegu ulic Bojki i Wrońskiego. Ale według planu jest dopuszczalne umiejscowienie tam tablicy informacyjnej szlaku - działka 2072, 262 - tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ

W projekcie błędnie określono działkę na umiejscowienie tablicy 2008,234. Nie chodziło o działkę w kierunku ul. Szafera lecz działkę 2045,316 w parku przy krzyżowaniu Modrej i Szerokiej (przy minirondzie) - Duża tablica opisująca fragment szlaku DTFSZ

W projekcie w ocenie merytorycznej błędnie wskazano działkę przy ul Zawadzkiego (2008, 231/12), lecz działkę przy ul. Litewskiej (poz 48. Tablica historyczna wolno stojąca zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej - TH SIM Cmentarz jeńców francuskich w Szczecinie przy ul. Litewskiej; - działka 2008, 237/1)

Dodatkowo umieszczenie tablic na następujących działkach:
2059, 7/11 Kampus Akademicki przy ul. Żołnierskiej - tablica DTFSZ
2066,71 Reduty Ordona - tablica TSIM
2066, 160/1 skrzyżowanie Rostworowskiego / Brzozowskiego Tablica DTFSZ

Wszystkie tablicy znajdują się na gruntach własny Gminy Miasta Szczecin.

Aktualizacja 10/08/2018
Proszę o wykreślenie z projektu tablic znajdujących na działkach objętych decyzją ZRiD:
- Lokalizacje na terenie dz.nr 234/12 z obrębu 2008 i na dz.nr 237/1 z obrębu 2008 znajdują się na terenie objętym decyzją ZRiD.
- dz.nr 3/6 z obrębu 2045 – znajduje się w terenie objętym ZRiD

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest podniesienie wiadomości i wiedzy wszystkich pokoleń mieszkańców Szczecina, a także odwiedzających go osób, z zakresu historii, przyrody i architektury tej części miasta (Dzielnica Zachód). Szlak pozwoli także na wskazanie innych, poza powszechnie znanymi, miejsc Szczecina atrakcyjnych historycznie i turystycznie. Obecnie wszystkie szlaki historyczne funkcjonują na terenie dzielnic Śródmieścia.

W Szczecinie funkcjonują następujące szlaki:

1. Miejski Szlak Turystyczny (czerwony);

2. Złoty Szlak Turystyczny (żółty);

3. Jednodniowy szlak Turystyczny;

4. Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice (niebieski).

Te szlaki są uwzględnione w mobilnym przewodniku po Szczecinie. Po za tym na terenie miasta funkcjonuje szlak „Śladami Quistorpów” i kilka innych, które nie funkcjonują w oficjalnym przewodniku po Szczecinie.

Szlak ma przybliżyć ciekawe postaci który mieszkali w dzielnicy Zachód, a także ich sylwetki i dokonania. Osoby związane z dzielnicą Zachód m.in. : Friedrich Ackermann, Adolf Thesmacher, Rodzina Quistorp, Walerian Pawłowski, Zbigniew Abrahamowicz, Bernhard Stoewer, Konstanty Ildefons Gałczyński, Irena Brodzińska, Henryk Jendza i inni.

Obecnie jest znikoma ilość dobrze skomunikowanych ścieżek edukacyjnych w centrum miasta w związku z tym placówki edukacyjne mają problem z przyprowadzeniem atrakcyjnych zajęć w terenie. Połączenie ścieżki historycznej w tym miejscu dzielnicy pozwoli na atrakcyjne przeprowadzanie zajęć z przyrody, biologii, a także historii i architektury wśród osób uczących się w naszym mieście. Jej unikalne umiejscowienie w dobrze skomunikowanej części miasta pozwoli na aktywne odwiedzanie jej przez mieszkańców Szczecina, korzystając z różnych środków transportu (na pieszo, rowerem, komunikacją miejską).

Powstanie szlaku pozwoli również mieszkańcom Szczecina na pogłębienie wiedzy o dzielnicy Zachód. Szlak „Pogodny” będzie edukował wszystkie pokolenia mieszkańców Szczecina.

Beneficjenci

Nie wszystkie liczby da się oszacować. Ścieżka będzie służyła różnym grupom mieszkańców w tym:

  •  dzieciom w wieku przedszkolnym (grupy starszaków)
  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów
  • studentom szkół wyższych na terenie Szczecina
  • nauczycielom,
  • mieszkańcom Szczecina
  • osobom niepełnosprawnym, osobom starszym (emerytom) 

Dodatkowo ścieżka będzie służyła turystom, odwiedzające nasze miasto. Ogólna liczba beneficjentów jest trudna do oszacowania, ale należy założyć że nie będzie ich mniej niż 5000 osób rocznie (turyści, mieszkańcy, uczniowie szkół ze Szczecina i tp), ta liczba niewątpliwie może być większa.

Koszt: 322 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt