6 Remont drogi dla rowerów na Duńskiej

Tomasz Loga 0
Miejsce
Szczecin, ul. Duńska, odcinek od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej.
Opis
Zadanie polega na remoncie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Duńskiej, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej oraz budowie ok. 100m drogi dla rowerów wzdłuż ul. Duńskiej po stronie wschodniej, obok istniejącego chodnika, na odcinku od Przyjaciół Żołnierza na północ do pierwszego zjazdu.
Uzasadnienie
Zły stan techniczny istniejącej nawierzchni drogi dla rowerów, koleiny, ubytki, zapadliny.
Beneficjenci
Mieszkańcy korzystający z ciągu komunikacyjnego przy ul Duńskiej.
Koszt: 1 050 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt