61 Stanica wodniacka "WODNA"

Bogusław Owsianowski 0
Miejsce
Ul. Wodna – prawa strona kanału - cypel (działka nr 43)
Opis
Budowa Stanicy Wodnej „WODNA” w Skolwinie jako końcowego „przystanku” sieci przystani miejskich gdzie będzie można wypożyczyć i zdać wypożyczony sprzęt pływający.
Wyrównanie i utwardzenie terenu. Budowa drewnianego pawilonu administracyjno-noclegowo, sanitarnego. Wyposażenie Stanicy w pływające pomosty ułożone wzdłuż brzegu kanału przystosowane do cumowania kajaków i łodzi. Wyczyszczenie i pogłębienie kanału. Ustawienie hangaru-namiotu na sprzęt pływający. Przygotowanie miejsca na ognisko i „pod małą gastronomię. Ustawienie ławek. Teren powinien być oświetlony i wyposażony w sprzęt do monitoringu. Zakup 20 dwumiejscowych kajaków oraz 10-20 łódek z niewielkim silnikiem oraz sprzętu zabezpieczającego.Uzasadnienie
Cel - Stworzenie dostępu do wody oraz wykorzystania walorów turystycznych dla ogółu mieszkańców Szczecina, Dzielnicy Północ, Osiedla Skolwin.
Budowa stanicy wodnej w Skolwinie jako elementu sieci miejskich przystani gdzie będzie można wypożyczyć lub zwrócić sprzęt pływający. Wypożyczyć lub zdać rower, przesiąść się do komunikacji Miejskiej zwiększy ofertę spędzenia wolnego czasu w Szczecinie
Realizacja projektu będzie także bodźcem dla rozwoju osiedla Skolwin (powstaną miejsca pracy) oraz rozwoju północnych terenów nadwodnych Miasta Szczecina.
Pomimo dużej ilości akwenów wody -kanałów w Szczecinie a także w północnych osiedlach brak jest ogólnodostępnych miejsc, gdzie mieszkańcy naszego miasta mogą wypoczywać, wypożyczyć sprzęt pływający, zacumować na wodniackiej trasie, spożyć posiłek i odpocząć.
Beneficjenci
Turyści. Mieszkańcy Szczecina. Mieszkańcy Dzielnicy Północ. Mieszkańcy osiedli Skolwin, Stołczyn, Warszawo. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 10 , Domu Kultury Klubu Skolwin.

Osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu nad wodą, chcące korzystać z dostępnego sprzętu pływającego.
Wodniacy. Użytkownicy szlaków i ścieżek rowerowych. Jako uzupełnienie oferty
aktywnego wypoczynku.
Koszt: 2 650 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt