64 SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE I W OKOLICACH - BUDOWA NOWYCH STACJI W DZIELNICY ZACHÓD

Andrzej Śmieliński, Dominika Jackowski 0
Miejsce
ul. Mickiewicza, Poniatowskiego
ul. Witkiewicza, Derdowskiego
ul. Derdowskiego, Taczaka, 26 Kwietnia (skrzyżowanie, bliżej osiedla)
ul. Witkiewicza, Twardowskiego
ul. Santocka, Ku Słońcu


Opis
Rozbudowa Szczecińskiego Roweru Miejskiego o nowe stacje, które będą zlokalizowane w Dzielnicy Zachód i zasięgiem będą obejmować teren większości osiedli tejże dzielnicy.
Zadanie polega na wybudowaniu dziesięciu nowych stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego we wskazanych lokalizacjach.
Uzasadnienie
Szczeciński Rower Miejski jest jedną z lepszych inwestycji ostatnich lat. Potwierdza to ilość osób wypożyczających rowery, którzy cenią sobie i chwalą ten sposób przemieszczenia się po Szczecinie. Niewątpliwie wpływ na popularność SRM ma również stopniowa jego rozbudowa o kolejne stacje. W ostatnim czasie powstały nowe stacje np. na Prawobrzeżu dzięki czemu udało się połączyć tą formą komunikacji obie części miasta. Niestety w dalszym ciągu brak jest stacji w zachodniej części Szczecina, którą administracyjnie stanowi Dzielnica Zachód.
Warto więc rozbudować system SRM o nowe stacje tak aby swoim zasięgiem objął również ww. dzielnice. Pozwoli to mieszkańcom zachodnich części miasta na wypożyczanie rower już w pobliżu swoich miejsc zamieszkania bez konieczności korzystania z innych form transportu. Oczywiście lokalizacja nowych stacji nie może zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców jednakże umiejscowienie nowych stacji we wskazanych lokalizacjach pozwoli na korzystanie z SRM stosunkowo dużej ilości osób. Przede wszystkich umożliwi przesiadanie się z komunikacji miejskiej na rower i dalszą podróż – stąd propozycja lokalizacji przy ważnych przystankach i pętli Krzekowo. Ważne jest również aby nowe stacje były powiązane z dotychczasowymi stąd propozycja lokalizacji w ciągu al. Wojska Polskiego czy też w pobliżu osiedla zlokalizowanego na ul. 26 Kwietnia.
Nadto lokalizacja nowych stacji SRM została tak zaproponowana aby swoim zasięgiem objąć możliwie największą ilość osiedli wchodzących w skład Dzielnicy Zachód. Dzięki temu inwestycja ta zostanie skierowana do dużej części mieszkańców Dzielnicy Zachód, którzy zamieszkują ww. osiedla.
Beneficjenci
Mieszkańcy Szczecina, w tym mieszkańcy Dzielnicy Zachód
Turyści
Koszt: 400 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt