67 Poprawienie nawierzchni alejek spacerowych w Parku Kasprowicza

Maria Kujawska 0
Miejsce
PARK KASPROWICZA ORAZ JASNE BŁONIA IM. JANA PAWŁA II W SZCZECINIE
Opis
Projekt zakłada wymianę podłoża zastosowaniem nawierzchni mineralnej ze wskazaniem na ciągi główne, na przykład w Alei Fałata - w granicach finansowania dopuszczonego dla zadania ogólno miejskiego. Brak wskazania konkretnego odcinka podyktowany jest dynamiką zmieniających się kosztów.
Obecnie realizowany jest zwycięski projekt remontu części nawierzchni alei wraz z małą architekturą w Parku Żeromskiego, co oznacza iż etapowanie takich realizacji jest możliwe.
Uzasadnienie
Alejki spacerowe są wysypane piaskiem żółtym, w Szczecinie są bardzo często wiejące wiatry, które podnoszą piasek z alejki i uderzają nim w spacerujących mieszkańców z rodzinami. Piasek sypie wiatr także na stoiska z żywnością, które wystawiają producenci w parku oraz na Jasnych Błoniach. Po spacerze alejkami buty i stpy są brudne od kurzu. W trakcie spacerowania wdychanie piasku też jest nie zdrowe.
Beneficjenci
Z realizacji zadania korzystają mieszkańcy Szczecina z rodzinami oraz turyści przybywający do parku oraz na Jasne Błonia by wypocząć i zwiedzać.
Koszt: 2 700 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt