69 JASNY BEZPIECZNY PARK MIEJSKI W DĄBIU

Mieszko Pająk 0
Miejsce

Park Miejski w Dąbiu pomiędzy ul. Racławicką, ul. I. Newtona, ul. Glazurową, ul. Mierniczą

Opis

montaż 6 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac zabaw oraz 1 na rogu części przeciwległej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci latarni typu ulicznego wzdłuż ul. Mierniczej. Ponadto montaż dodatkowo 4 latarni przy alejkach biegnących ukośnie przez park (alejka biegnąca równolegle do ul. Racławickiej nie jest obsadzona krzewami). Dzięki temu wszystkie alejki w parku będą oświetlone dostateczną ilością światła, niezasłanianego przez rosnące krzewy. Proponuje się też, aby stosownie przedłużyć i rozgałęzić przyłącze energetyczne

Uzasadnienie

Park Miejski w Dąbiu, położony pomiędzy ul. Pomorską, ul. Racławicką, ul. Mierniczą i ul. Glazurową jest najważniejszym założeniem parkowym urządzonym w mieście Dąbiu w wieku XIX. Pomimo przecięcia go po II Wojnie Światowej ulicą I. Newtona nadal stanowi śródmiejską oazę zieleni. Jednocześnie przez park przechodzą trzy ważne osie komunikacji pieszej, w tym w szczególności najkrótsze połączenie dworca kolejowego z ul. E. Gierczak, a tym samym sercem śródmieścia Dąbia i miejską komunikacją autobusową oraz połączenie ul. Koszarowej i południowej części śródmieścia z liceum i osiedlami przy ul. Goleniowskiej i ul. Puckiej. Ponieważ środkowa część parku jest nieoświetlona, po zmroku bardzo niebezpiecznie jest tamtędy przechodzić. Ciemności sprzyjają takim patologicznym zachowaniom jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wybryki nieobyczajne, napaści i rozboje, załatwianie potrzeb fizjologicznych, wandalizm. Ponadto stwarza to niebezpieczeństwo dla przechodzących pieszych, w tym podróżnych udających się na dworzec kolejowy oraz dla osób z dziećmi korzystających z placu zabaw. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa proponuje się montaż 2 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac zabaw oraz 1 na rogu części przeciwległej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci latarni typu ulicznego wzdłuż ul. Mierniczej. Ponadto 4 latarnie wzdłuż alejek biegnących ukośnie przez paark i stosowną rozbudowę przyłącza.

Beneficjenci

Mieszkańcy Dąbia i okolic, podróżni korzystający z dworca kolejowego, przesiadający się na miejską komunikację autobusową, uczniowie dąbskich szkół

Pliki do pobrania
Koszt: 59 400 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt