7 Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław - park Tilebein i polana rekreacyjna nad Stawami Bliźniczymi

Arkadiusz Lisiński 0
Miejsce
Szczecin, teren pomiędzy osiedlami Żelechowa i Golęcino / Gocław, park przy ul. Dębogórskiej / Robotniczej i Zgorzeleckiej połączony z polaną rekreacyjną przy ul. Widuchowskiej / Studziennej
Opis
Rewitalizacja zabytkowego parku poprzez uporządkowanie istniejącego drzewostanu i nasadzenia roślinności parkowej, budowę alejek spacerowych, schodów i mostka terenowego, oświetlenia, ławek i koszy, terenowych urządzeń rekreacyjnych, tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej ławeczki widokowej. Rewitalizacja terenu przy powyrobiskowych Stawch Bliźniaczych poprzez realizację na nim polany rekreacyjnej z paleniskiem ogniskowym, koszami, ławkami, ławostołami i wiatami piknikowymi, miejscami do gier terenowych i stolikowych.
Uzasadnienie
Realizacja zadania odpowiada na zdefiniowany przez Miasto w tym rejonie problem deficytu publicznych przestrzeni rekreacyjnych i degradacji terenów zielonych. Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego i budowa polany rekreacyjnej podniesie komfort zamieszkania na terenie zabudowy wielorodzinnej również poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracji społeczności.
Beneficjenci
Mieszkańcy Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław
Pliki do pobrania
Koszt: 1 260 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt