70 LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

Maciej Szyszko, Emilia Oleszkiewicz, Małgorzata Górna, Marta Wójcik, Mirosława Roźmiej, Małgorzata Grzybek, Eliza Ceglarek, Olga Gorajska 0
Miejsce
Projekt dotyczy powołania niewielkiego lapidarium w rejonie Parku Dobrosąsiedzkiego w Podjuchach. Ściśle dotyczy działek: nr 4/7 obręb 4120; nr 52, obręb 4114; nr 49 obręb 4114; nr 8/8, obręb 4114. Wszystkie wskazane działki są własnością miasta Szczecin i pozostają we władaniu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
Opis
Wskazany teren pomimo, iż jest obiektem pocmentarnym od wielu już lat usiłuje pełnić funkcję parkową. Codziennie w jego granicach można spotkać osoby oddające się rekreacji (spacerowicze, biegacze, osoby z psami, rodzice z dziećmi). Niestety na aktualnym kontekście wykorzystywania obiektu istotnie ciąży fakt pozostałości porozrzucanych nagrobków dawnego cmentarza ewangelickiego. Inwentaryzacja terenu wskazała istnienie około 40 takich nagrobków. Załączona dokumentacja zdjęciowa obrazuje aktualny stan rzeczywisty. Przedkładany projekt LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM jest próbą ucywilizowania powoli następującego procesu desakralizacji tej przestrzeni z jednoczesnym poszanowaniem kontekstu zakorzenienia i tradycji - funkcja memorialna lapidarium. Od okresu powojennego kwestia ta nie została bowiem należycie rozwiązana. Najpierw cmentarz przekopywany był przez tzw. "poszukiwaczy skarbów". Potem z chwilą jego likwidacji w latach 60 pozostawiono cały bałagan. Aktualnie nie sposób przypisać przewróconych nagrobków do historycznych kwater. Poszerzając nieco kontekst strona niemiecka nie przejawia obecnie zainteresowania tym obiektem, a w aspekcie prawnym obiekt nie jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Celem postulowanego projektu jest zebranie wszystkich istniejących płyt nagrobków z terenu PARKU DOBROSĄSIEDZKIEGO i wbudowanie ich wzorem podobnych rozwiązań w nowe lapidarium. Szkic propozycji takiego lapidarium znajduje się w załączniku. Jego ścisła lokalizacja powiązana byłaby z istniejącymi pozostałościami większego skupiska zgromadzonych nagrobków. Podsumowując projekt LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM obejmuje: stworzenie dokumentacji lapidarium; zebranie, oczyszczenie porozrzucanych nagrobków i wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją. Ponadto uwzględnia szersze opracowanie historyczne dla tego terenu, które powinno wyrazić się na tablicach informacyjnych projektowanej części wspomnieniowej.
Uzasadnienie
Ucywilizowanie przestrzeni publicznej. Rozwiązanie wieloletniego problemu, który urąga chrześcijańskiej, europejskiej kulturze poszanowania pamięci osób zmarłych. Stworzenie miejsca o znaczeniu lokalnego pojednania międzynarodowego i religijnego (lapidarium utworzą pozostałości nagrobków ewangelików i Niemców). Wreszcie poprzez utworzenie części memorialnej społeczne i kulturowe odblokowanie dużego fragmentu terenu przynależnego do Parku Dobrosąsiedzkiego.
Beneficjenci
Wszystkie osoby odnoszące się z poszanowaniem do historii naszego miasta Szczecina dodatkowo z wyszczególnieniem okresu przed 1945 rokiem. Zgodnie z zamierzeniem wnioskodawców miłośnicy historii lokalnej znajdą w tym projekcie elementy rzetelnej informacji historycznej (tablice pamiątkowe). Natomiast przybyli goście z Niemiec być może odnajdą wskazówki rodowe. Projekt ten jest również ważny dla zwykłych mieszkańców osiedla Podjuchy. Przede wszystkim mieszkających w górnych partiach Podjuch wykorzystujących położenie i walory Parku Dobrosąsiedzkiego dla codziennego wytchnienia i rekreacji.
Pliki do pobrania
Koszt: 157 500 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt