77 Edukacyjny plac zabaw

Teresa Kalina 0
Miejsce

LOKALIZACJĄ „EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW” MA BYĆ TEREN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE PRZY UL. ZŁOTOWSKIEJ 86 ( w załączniku rzut planu).

Opis

„Edukacyjny plac zabaw „ ma być przestrzenią zabaw dla dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz okolicznych osiedli. Warszewo nie posiada bazy rekreacyjno-sportowej, co powoduje że w okresie weekendów, przerw w p[racy szkoły nasze place zabaw, boiska są oblegane przez mieszkańców. Teren szkoły jest otwarty zwłaszcza dla naszych dzieci. Na placu zabaw zainstalowane mają być urządzenia nie tylko do zabawy, ale i do edukacji. Ma to być mały plac naukowy.

Uzasadnienie

Otwartość poznawcza dziecka, swoiste spostrzeganie świata, stawianie wielu pytań, umiejętność dziwienia się najmniejszym drobiazgiem, spontaniczność, dociekliwość – to cechy charakterystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Niezmiernie istotnym zadaniem w tym okresie jest utrzymanie iskry zdziwienia różnorodnymi zjawiskami otaczającego świata i rozdmuchiwanie tego płomienia na coraz szersze obszary wiedzy i nauki, aby mógł wpływać pozytywnie na postawy i zachowania młodych odkrywców.

Przedstawiany projekt edukacyjnego placu zabaw oparty na poznaniu wielozmysłowym ma na celu wzbudzenie wśród dzieci pragnienia nowych doświadczeń, badania i eksperymentowania z otaczającymi przedmiotami. Zakładam, że odpowiedzi dotyczące codziennych spraw i zjawisk będą podstawą dla nabycia zasobu wiedzy koniecznej do nabycia umiejętności wnioskowania i przewidywania oraz wywołują aktywność na zdobywanie nowej wiedzy, rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie efektów twórczych.Najlepszym sposobem zaspokajania naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju uczniów. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych ucznia. I chociaż niektóre eksperymenty mogą wydawać się najmłodszym trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak chemia lub fizyka, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza ta i umiejętności mogą stać się pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Ważne jest, aby dzieciom stworzyć możliwość manipulowania przedmiotami, samodzielnego zauważania prawidłowości związanych z ich działaniem oraz podejmowania prób ich wyjaśniania. Najbardziej istotną powinna być taka sytuacja poznawcza, w której dzieci zastanawiają się, nawet jeśli nie otrzymali wprost takiego polecenia od dorosłego będąc w czasie wolnym na placu zabaw.

Beneficjenci

Z przyszkolnego „EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW” korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. H. Raszki ( ok. 400) oraz dzieci okolicznych bloków osiedla Warszewo.

Pliki do pobrania
Koszt: 132 594 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt