81 ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA".

Paweł Podgórski 0
Miejsce

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” dotyczy terenu obiektów sportowych ZCEMiP przy ul. Hożej 6, działka nr 4, obręb 3088. Teren jest własnością Gminy, trwały zarząd: instytucja placówka oświatowa ZCEMiP.

Zadanie zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj. Zarządzeniem nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dn. 5 lipca 2016 r wraz z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących SBO.

Opis

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” zakłada budowę dużej wiaty drewnianej do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej przy ognisku lub grillu oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej ok. 1600 m2. powierzchni, służącej jako wewnętrzna droga komunikacyjna pełniąca rolę rekreacyjnej. W założeniu nowa nawierzchnia asfaltowa dodatkowo pozwoli mieszkańcom na jazdę na rolkach czy rowerach oraz ułatwi komunikację osobom niepełnosprawnym, czy starszym i matkom z dziećmi. Wytyczone zostaną także miejsca aktywnego wypoczynku z ławkami oraz postawione będą niezbędne kosze na śmieci.

Uzasadnienie

Realizacja zadania i projektu „HOŻANKA” ma na celu stworzenie miejsca integracyjnych spotkań towarzyskich dla wszystkich mieszkańców dzielnic PÓŁNOC, którzy lubią aktywnie i rodzinnie spędzać wolny czas. Postawiona drewniana wiata piknikowa pozwoli wszystkim zainteresowanym bezpiecznie rozpalić ognisko oraz zorganizować grilla w rodzinnej atmosferze. W ramach całej inwestycji dodatkowo zmodernizowana zostanie zniszczona betonowa droga dojazdowa, wykonana zostanie tzw. nakładka asfaltowa oraz postawione zostaną ławki i niezbędne kosze na śmieci. Równa i bezpieczna droga będzie wewnętrzną trasą komunikacyjną służącą społeczności lokalnej także do jazdy na rolkach i rowerach. Inwestycja będzie dobrą alternatywą dla wszystkich mieszkańców okolicznych dzielnic, którzy zazwyczaj aby miło spędzić czas przy ognisku lub grillu musieli wyjeżdżać gdzieś daleko lub za miasto. Na tym terenie brakuje podobnych ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc, które są miejscem spotkań całych rodzin także z dziećmi. Dodatkową zaletą projektu będzie to, że każdy młodszy lub starszy mieszkaniec dzielnicy w ramach tego zadania będzie mógł aktywnie spędzić wolny czas, czy też skorzystać z innych atrakcji rekreacyjnych na istniejących w tym miejscu ogólnodostępnych obiektach sportowych placówki oświatowej ZCEMiP. W chwili obecnej z terenu obiektów sportowych placówki w godzinach przedpołudniowych korzystają uczniowie pobliskich szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych, a w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendy obiekt jest dostępny dla mieszkańców do późnych godzin wieczornych. Ponadto po całkowitej realizacji niniejszego zadania opiekę i nadzór nad dalszym prawidłowym funkcjonowaniem postawionej infrastruktury będą sprawować Dyrekcja i pracownicy placówki.

Beneficjenci

Beneficjentami planowanego zadania i projektu będą w zasadzie wszyscy bez wyjątku mieszkańcy dzielnic PÓŁNOC i miasta Szczecin, a w szczególności:

1. Całe rodziny wraz z dziećmi – spotkania rekreacyjno-piknikowe

2. Młodzież i dorośli uprawiający jazdę na rolkach i rowerach

3. Uczniowie wszystkich pobliskich szkół: ZCEMiP, ZS nr 5 i SP 42

4. Grupy społeczne i organizacje lokalne, stowarzyszenia i kluby sportowe

Pliki do pobrania
Koszt: 157 500 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt