82 STACJA ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA NA SKRZYŻOWANIU UL. ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIEGO/WARCISŁAWA

Katarzyna Marcinów, Cyprian Stodulny 0
Miejsce
Żelechowa w obrębie skrzyżowania Rostocka/Królewskiego/Warcisława
Opis
Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu Rostocka/Królewskiego/Warcisława w zależności od wskazań UM i NiOL.
Uzasadnienie
Rozbudowa systemu roweru miejskiego o nową stację w tej lokalizacji wynika z dużego zainteresowania mieszkańców północnych osiedli Szczecina tym środkiem komunikacji oraz potrzebami sprawnego przemieszczania się w kierunku Centrum czy wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w kierunku Wojska Polskiego. Sprzyja ku temu doskonała infrastruktura ścieżek rowerowych wzdłuż Królewskiego, Warcisława, Przyjaciół Żołnierza, Wszystkich Świętych. Nowa stacja uzupełniłaby istniejąca komunikację miejską.
Beneficjenci
Głównie mieszkańcy Żelechowa, Warszewa i Niebuszewa
Koszt: 157 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt