85 GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ

Wojciech Kępka 0
Miejsce
Droga osiedlowa znajdują się przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie na działkach gruntu o numerze 14/35 i 18/3 obręb 3035, działki należą do Urzędu Miasta Szczecin.
Opis
Zadanie polega na naprawie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie (znajdującej się na działce numer 14/35 oraz 18/3, obręb 3035. Droga osiedlowa wymaga remontu poprzez nałożenie warstwy asfaltowej na odcinku około 300 metrów (niestety do tej pory, blisko 16 lat, od zakończenia prac deweloperskich droga osiedlowa nie doczekała się nałożenia odpowiednich nawierzchni pomimo tego, że częściowo należy do Miasta Szczecin).
Uzasadnienie
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Grzymińskiej, Celem zadania jest naprawa drogi osiedlowej tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa warunków życia. Naprawa drogi przyczyni się do zmniejszenia intensywnego hałasu będącego wynikiem poruszania się samochodów po dziurawej drodze i mniejszego zakurzenia osiedla. Wykonanie prac przewidzianych we wniosku będzie zaczątkiem, impulsem do tego aby teren zielony, który częściowo należy do Gminy Miasto Szczecin też został zagospodarowany (w obecnej chwili zostały tam zasadzone drzewa z programu "drzewa dla Szczecina" i zarastają krzakami.
Beneficjenci
Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy osiedla położonego przy ulicy Grzymińskiej tj. około 1000 osób.
Koszt: 157 500 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt