90 Mural 3D na Starym mieście - tektonika rozpadu.

Jolanta Balicka 0
Miejsce

Szczecin ul. Łaziebna/ Plac Orła Białego 1

Opis

Mural iluzjonistyczny 3D pokazuje kształtowanie się w sposób nowoczesny rozpad rzeźby związany ze sztuką czystą. Jest neutralny jako przykład alegorii sztuki.

Idea przewodnia: elewacja dąży do zmaterializowania się w oczach oglądających – widzimy ścianę, która przekształca się w rzeźbę. Obrzeża związane są elewacją infrastruktury – koncepcją uranistyczną. Środek zaczyna głęboko ewaluować w kierunku głębokiej tektoniki – przestrzenności trójwymiarowej (iluzji przestrzennej). Temat związany jest ściśle ze sztuką z powodu lokalizacji obiektu w okolicy placówek oświatowo-kulturalnych. Kolorystyka powinna nawiązywać do powściągliwej kolorystyki innych obiektów, nie będzie wykonywana w krzykliwych kolorach – będzie stonowana (jak elewacje otoczenia). Miejsce przy ul. Łaziebnej doskonale nadaje się do prezentacji sztuki wielkomiejskiej z wielkim rozmachem.

Mural wykonany zostanie w sposób klasyczny – fresk malowany pędzlem farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne i promienie UV. Nie będą wykorzystywane techniki malowania sprayem. Wskazana elewacja nadaje się doskonale do wykorzystania metody klasycznej. Mural zostanie wykonany przez wybitnego artystę malarza Ryszarda Paprockiego. W załączniku opis biografii i wybrane prace.

Przykłady murali 3D:

Uzasadnienie

Mural powinien stać się symbolem miejsca bardzo rozpoznawalnego jak np. praski „Tańczący dom", czy „Krzywy Domek” w Sopocie oraz inne atrakcje turystyczne. Mural zrealizuje funkcję reprezentacyjną dzielnicy Stare Miasto – nada jest charakteru elegancji. Tego typu mural w zasadzie nie wykorzystuje się w Polsce, jest to tradycyjna forma 3D – 99% tego typu dzieł w Polsce to murale 2D (powiększona kompozycja do gigantycznych rozmiarów). W przypadku tego muralu jest ścisły związek z poprawnym skonstruowaniem perspektywy architektonicznej.

Szczegóły: https://sbo.szczecin.eu/prezen...

Beneficjenci

Mieszkańcy szczecina oraz turyści

Pliki do pobrania
Koszt: 65 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt