99 Eco Cube - Ekologiczne kosze na przystankach

Przemysław Słowik 0
Miejsce
Opis

Eco Cube to inteligentne, ekologiczne pojemniki na odpady. Projekt zakłada zakup dziesięciu Eco Cube i rozstawienia ich w trzech lokalizacjach (skupiskach) na 10 przystankach komunikacji miejskiej w Szczecinie, zastępując nimi już istniejące kubły. Kontenery używane wewnątrz Eco Cube, są zgodne z normą PN-EN 840.

Uzasadnienie

Eco Cube to innowacyjne rozwiązanie do zbierania śmieci w przestrzeni miejskiej. Inteligentne pojemniki Eco Cube w połączeniu z systemem monitorowania o zapełnieniu są w stanie obniżyć koszty obsługi takich koszy nawet o 80%.

Same pojemniki posiadają wewnętrzny system do kompresji śmieci, który pozwala zapełnić kosz osiem razy większą ilością śmieci niż w koszu tradycyjnym. Całość zasilania jest energią słoneczną i nie wymaga żadnego innego źródła zasilania. Możliwe jest wyposażenie pojemników w zewnętrzne wyświetlacze LCD i nadajniki wifi (możliwość zrobienia Hot Spota). Dzięki tym udogodnieniom Eco Cube mógłby służyć jako miejsce do wyświetlania informacji kulturalnych lub płatnych reklam, a zarobione w ten sposób pieniądze mogłyby zostać przekazane na działalność Rady Osiedla lub do budżetu miasta.Eco Cube wpisuje się w ideę inteligentnego, nowoczesnego miasta, które jest lepiej i bardziej wydajnie zarządzane z wykorzystaniem technologii i internetu. Pierwsze dziesięć Eco Cubes to szansa na przetestowanie ich możliwości i zapoczątkowanie wymiany kolejnych koszy na śmieci. Każdy kolejny kosz będzie zwiększał oszczędności jakie miasto może osiągnąć. Większa pojemność koszy, powoduje że rzadziej trzeba je opróżniać, dodatkowo system monitoringu informuje o tym kiedy kosz musi być uzupełniony i pozwala tworzyć takie trasy zbiórki, aby były jak najbardziej oszczędne i kieruje śmieciarki na trasę uwzględniającą tylko zapełnione kubły.Rozwiązanie Eco Cube przyczynia się również do zmniejszenia produkcji CO2 poprzez wykorzystanie energii odnawialnej oraz mniejsze wykorzystanie pojazdów spalinowych do opróżniania koszy.

Beneficjenci

Mieszkańcy Szczecina

Koszt: 157 500 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt