ŚLADAMI UCZESTNIKÓW - ANNAPURNA 1979

ŚLADAMI UCZESTNIKÓW - ANNAPURNA 1979

10%
8 760
z potrzebnych 86 580 zł = 10% celu
76 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 28.05.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (9)
 • Projekt
 • Aktualizacje (5)
 • Wspierający (70)
 • Społeczność

Wstęp

https://www.youtube.com/watch?v=2UlglH1agfs

"Od wnuka dla dziadka" utwór dedykuję mojemu dziadkowi, którego nigdy nie było dane mi poznać... /Kacper, wnuk Jerzego Pietrowicza

"Marzeniem Jerzego Pietrowicza, uczestnika wyprawy Annapurna 79, było wydanie książki z emocjami zapisanymi w jego dziennikach. Dziś po 40 latach jego syn jak powiedział, zrobi wszystko co w jego mocy  aby te marzenie się spełniło."

Koleżanki i koledzy z gór

nazywam się Maciej Pietrowicz i zainicjowałem projekt "Śladami uczestników". Jako syn uczestnika wyprawy na Annapurnę South 1979 jestem spadkobiercą dzienników i rękopisów z tej wyprawy. Niedawno dowiedziałem się od jednego z przyjaciół mojego Ojca, że miał marzenie, wydać książkę na podstawie tych dzienników. Dowiedziałem się także o faktach, które zaważyły na moim bezgranicznym zaangażowaniu się w te przedsięwzięcie. Zachęcam wsparcia projektu wydania książki "Jeszcze Tu Powrócę" i wyboru dla siebie odpowiedniej nagrody. 

Kolejna szablonowa książka o górach? Nie.

Dlaczego? Ponieważ należy przypomnieć, że wyprawa na Annapurnę Południową w 1979 była pierwszą i jedyną w Polsce wyprawą zorganizowaną przez tak mały klub środowiskowy jakim był Sudecki Klub Wysokogórski, dzięki ogromnej determinacji ludzi z naszego regionu.

Dlaczego? Dla żon i dla dzieci himalaistów... ludzi, którzy powierzyli swoje życie górom. Napiszmy nie tylko o tym jak ciężko jest tam na górze, napiszmy raz o tym, jak ciężko jest także tu na dole...

Dlaczego? bo chcę sprawić aby marzenie o powstaniu tej książki sprzed 40 lat nie było już tylko marzeniem, chcę aby zmieniło się w nasze wspólne wspomnienia.

Dlaczego? By oddać hołd rodzicom... tacie, który na nowo odżył w moim sercu i mamie, która tyle lat sobie radziła, aby mnie wychować. 

9 marca 2019 miałem okazję poprowadzić na scenie jeleniogórskiej sali widowiskowej obchody jubileuszu 40-lecia wyprawy. To tam podczas prelekcji uczestników, dokładnie podczas czytania fragmentu dziennika przez Rafała Fronię podjąłem decyzję. Jak pierwszy raz ktoś przeczytał na głos fragment dziennika o kontuzji mojego ojca uderzyło mnie to dużo bardziej niż strach przed wystąpieniem publicznym. Podjąłem decyzję o nie chowaniu na strych na kolejne 40 lat dzienników i rękopisów z tej wyprawy próbując tym samym spełnić jego marzenie o wydaniu książki.

Premierę książki zaplanowałem w dzień i miesiąc zdarzenia, które ocaliło mojego ojca w górach... na dwa lata przed moimi narodzinami.

Chcąc upamiętnić ten jubileusz w szczególny sposób drugi etap projektu „Śladami uczestników” to wyjazd partnerski „pokolenia dzieci” do Nepalu w rejon Annapurny o charakterze trekkingu dokładnie w 40-tą rocznicę wyprawy. Wyruszamy już kwietniu, aby zapisać ostatni rozdział w dzienniku - relację pokolenia dzieci z drogi do bazy pod Annapurną w celu umieszczenia tablicy pamiątkowej. Relacja przeplatana będzie tymi samymi dniami i miesiącami, lecz 40 lat od tamtych wydarzeń.

O projekcie wydania książki i pomocy nepalskim dzieciom - Audycja w Muzyczne Radio

Fragmenty książki (dziennika) w Radio Wrocław oraz wypowiedzi uczestników

z górskim pozdrowieniem Maciej Pietrowicz

dziękujemy za zaufanie!

"Gdy patrzę na te niebios sięgające szczyty...

                                       Powrócę tu jeszcze uczuciem niesyty"

KRZYSZTOF WIELICKI - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

RYSZARD WŁOSZCZOWSKI - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

BOGDAN DEJNAROWICZ - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

WIKTOR SZCZYPKA  - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

BOGDAN JANKOWSKI

MAJA WŁOSZCZOWSKA

RAFAŁ FRONIA

ALEKSANDER LWOW

MARIAN SAJNOG

PIOTR SNOPCZYŃSKI

TOMASZ CZAPLICKI


[WERSJA ANGIELSKA]


“From grandson for grandfather” I dedicate this piece of art to my grandfather who I have never met. /Kacper, Jerzy Pietrowicz’s grandson

"Jerzy Pietrowicz’s dream dream, Annapurna South 1979 Expedition climber, was to publish the book with his emotions written down in his diaries. Today after 40 years his son will do everything what ha can to make this dream come true. "

Dear Sir, Madame, mountain friendsMy name is Maciej Pietrowicz and I am the initiator of the  "Following The Tracks" project. As a one of the First Himalaya Expedition 1979 from Jelenia Gora climer's child  I am in a possession of the expedition diaries which I inherited from my father Jerzy Pietrowicz. 

Recently I have figured out from one of my father's friend that my father had a dream to publish a book based on those diaries. I got to know about the facts that made me to devote myself extremely into that matter.

I'd like to encourage you to contact us, to support our project and to follow our expedition in 2019 to reach our father's camp established in 1979 on Annapurna South on the website facebook.com/sladamiuczestnikow

Is it the next typical book about the mountains? Not

Why? Because we’d like to remind the history of Jelenia Gora’s Himalayans, remind that that Annapurna South 1979 Expedition was the first and only expedition in Poland organized by such a small Club as was the Sudecki High Mountain Club, thanks to huge determination of the people from our region. Throughout last 40 years the world has changed, the view of expeditions have changed, it has to be discussed, it has to be described.

Why? For Himalayans’ wives and their children… people who sacrificed their lives to mountains. Publishing the diaries from that expedition as a book version in order to show their families perspective, who awaited with anticipation their husbands and fathers come back for long months. Let’s write not only about how difficult is there on the summit but let’s write for the very first time about how difficult it is here on the ground as well...

Why? To honor the parents… father who came back in my heart again and mum who has been struggling to rise me well for so long

Thanks to all my relatives, our numerous project ambassadors and Himalayans for encouraging me throughout this project.

Where does the idea come from?

'Bogdan, you have been to this expedition, you knew my father, shall we go to the mountains together? You will tell me in the 'Pod Siedlcem' cabin how it was 40 years ago'. I asked my friend's father Bogdan Dejnarowicz a half a year ago.' On 9th  March 2019 standing on the biggest stage in Jelenia Gora Lookout Hall? As a conferencier-amateur in front of 300 people audience of mountain community, municipalities and many others interested in this topic from our region I recalled that sentence and thought: 'Such an amount of people wouldn't hike the 'Beads Trail'

That was the zenith of celebrating the 40th anniversary of Annapurna 1997 expedition. This is how the first stage of the project 'Following The Tracks”finished. There during the lecture, during the reading aloud a part of my father's diary by his friend Rafał Forina precisely, something hit me much more than the fear of public speaking. When for the first time somebody had read aloud the diary, I finally realized how lucky I am, that if not the injury of my father which he had on the south part of the mountain, I could have never been born after two years since that accident. In Jelenia Góra I decided not to hide my father's diaries and manuscripts from the expedition at the attic for another 40 years but make my father's dream come true and publish the book.

 To commemorate this jubilee in a very peculiar way the second stage of the 'Following The Tracks' project is a partnership travel of  'children's generation' to Nepal to Annapurna region to trek exactly at the day of 40th anniversary of that expedition. We are heading in April to write the last chapter in the diary – the children's generation narrative from the way to the base camp on Annapurna in order to place a memorial plate there. The narrative will incorporate the same days and months but 40 years ahead of those events.

With alpine greeting

More to read and listen in quarterly journal 'Ratownictwo Górksie'

Jubileusz 40 lecia wyprawy Annapurna South

40 Rocznica Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy Annapurna South

STRIMEO & TVDAMI 9th of March

our patrons:


Opis projektu

KAMIENIE MILOWE PROJEKTU:

I.  (ukończony) Śladami uczestników I etap - 9 Marzec 2019 Środki i zasoby do przeprowadzenia tego etapu pokryte zostały z własnych środków oraz z kieszeni naszych patronów. Udało nam się spotkać równo po 40 latach od tej pamiętnej daty! Bez opóźnienia projektu.

II. (ukończony) Przepisanie dzienników w formę elektroniczną. Do realizacji tego punktu zostały użyte własne środki.

III. (otwarty) Śladami uczestników II etap - czas trwania 11 Kwiecień 2019 - 04 Maj 2019. Ramy wyjazdu zdeterminowane wydarzeniami z 1979. Wyjazd w celu odszukania bazy pod Annapurną Płd i umieszczenia tablicy pamiątkowej dokładnie w 40-tą rocznicę wydarzeń. Środki i zasoby do przeprowadzenia tego etapu pokryte z własnych środków "pokolenia dzieci". Etap jest niezbędny do ukończenia książki - wyniku naszej kampanii. Podczas pobytu w Nepalu zostanie bowiem spisany rozdział z relacjami pokolenia dzieci po 40 latach wyprawy. Potwierdzamy już dziś gotowość do naszego wyjazdu.

IV. (otwarty) Wydanie książki. Skomplikowany proces przedstawia także nasz kosztorys na kolejnych stronach projektu. Zawiera on w sobie m.in: współpracę z fotografem, skanowanie slajdów, obróbkę cyfrową, zlecenia do redakcji zewnętrznej, współpraca z reporterami, promocja, korekta, layout książki i okładki, skład, druk, autorskie, wybór drukarni, dystrybucja (w tym forma pakowania,taśmy i wysyłka), obsługa płatności oraz inne liczne wyzwania (unikamy słowa problem!).

            "Będziesz tak zachwycony Tym górskim obrazem,

                       Że powrócisz spragniony, aby być znów razem"

[WERSJA ANGIELSKA]

     'When I look at the summits reaching the sky,

           I will come back to them but only in my mind'

KRZYSZTOF WIELICKI - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

RYSZARD WŁOSZCZOWSKI - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

BOGDAN DEJNAROWICZ - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

WIKTOR SZCZYPKA  - UCZESTNIK WYPRAWY ANNAPURNA SOUTH 1979

BOGDAN JANKOWSKI

MAJA WŁOSZCZOWSKA

RAFAŁ FRONIA

ALEKSANDER LWOW

MARIAN SAJNOG

PIOTR SNOPCZYŃSKI

TOMASZ CZAPLICKI

How? The assumptions of the project – methodology

Project management doesn't exist because you can't manage abstract nouns, work with people exists.'  as Marek Kowalczys is used to say, a person who gave me a better picture of this field in Poland. Below I'm presenting a description of the project as well as assumptions which were adopted in order to execute the project of publishing the book based on the form and methodology which we are promoting.

During the implementation of the project we are going to make use of the critical chain method. It's a well-known worldwide solution to eliminate i.a. a project delay. ASSUMPTION NUMBER 1.

'You will have it done well, on time and of course cheap – yes, but choose two out of three' -  this is famous, mainly known as golden or iron (Bermuda) triangle of project restriction – this is what we would like to avoid. Our triangle is made of ice and our project range must be executed within established project time and costs. - ASSUMPTION NUMBER 2.

A traditionally managed project are strictly established deadlines of each tasks (milestones) and drawing enormous consequences from delays – WRONG, nobody likes being punished so everyone struggles to artificially win as much time as it's possible which drives to ineffectiveness and artificially extend the project but believe me, the bigger time or supply reserve, the bigger is the waste of it (so-called 'student syndrome'). - ASSUMPTION REJECTED.

Playing with open cards – ASSUMPTION NUMBER 3 it means accepting very tight, ambitious deadlines. Instead of popular and artificial time buffers for each of the tasks (very often hidden from a customer) I support myself with one central time buffer at the end of the project.

There is no reason to wait because I have got a tight schedule, right I may not meet one or two deadlines like many others who manage projects on this website but I'm secured by time buffer at the end of the project. Finally, TO WIN the race I don't need to run on the first place all the time. Also, I don't need to meet each of the tasks' deadline, enough is that the last task – publishing and distributing of the book – will be done on time.

Now a little SIMPLIER: If I haven't done much but I ate a lot of supplies =it goes wrong! I'm packing my ice axes and going down to 1st camp. If I have done much but I didn't eat a lot of  supplies =  it goes well. I'm going forward.

I believe that my knowledge of project management is an additional advantage and it will boost  my chances to execute the project which I have undertaken and it will positively influence on your trust. Together we are able to teach the summit of this project. Project methodology all above is based on courses which I have finished in this field under the watchful substantive eye of 'Mandarin Project Partners'.

Project scheme

I. POKHARA 820 m above-sea-level (finished). 'Following The Tracks' 1st stage - 9th March 2019

Founds and supplies to conduct this stage were covered from our own means and our honorary sponsorship means. The time of achieving this goal was determined by the date of crossing the Polish border by climbers in 1979. We managed to meet exactly after 40 years from this memorable date. Without any delay of the project.

II. THE CARAVAN 2590 m above-sea-level (finished). Rewriting of the diaries into the digital version.

Only our means were used to achieve this stage.

III. ANNAPURNA BASE 3900 m above-sea-level (in progress). 'Following The Tracks' 2nd stage – duration from 11th April 2019 to 4th May 2019. A schedule of the expedition is determined by the events from 1979. The expedition in order to find a base under Annapurna South as well as to put a memorial plate on the rock exactly on the day of the 40th anniversary of the events.

Only 'children's generation' means are used to achieve this stage. This stage is vital to finish the book – a result of our campaign. During the stay in Nepal is going to be written down a chapter with the narrative of 'children's generation' after 40 years from the fathers' expedition. There is no possibility of delay at this stage of the project. Right now I can confirm our readiness for the expedition.

IV. FRONT BASE 6200 m above-sea-level (in progress). Publishing of the book. Sophisticated process also presents, on next project pages, our estimated costs. It includes i.a. cooperation with a photographer, slide scanning, digital editing, orders to external publisher, cooperation with reporters, promotion, correction, the book and the cover layout, crew, printing, choosing a printing house, distribution (package form, tapes and shipping in it), payment service and many other challenges (avoiding the 'problem' word!).

      'You will be so delighted with this mountain landscape,

            that you will come back thirsty, to again be partners.'

V. THE SUMMIT PUSH (optional)  above-sea-level (in progress).

Concerns extended models of the project described in details below. It's possible if we get additional support. Extension concerns three scenarios:

SCENARIO#1 'JELCZ'; SCENARIO#2 'BASE'; SCENARIO#3 'ICE WORIORS'. Execution of SCENARIO#3 means SUCCESSFUL SUMMIT PUSH and reaching a summit.


I planned the premier of the book in the day and month of the event that saved my dad in the mountains ... two years before my birth.


Monitoring of the progress. Detailed schedule of the project is ran on separate application and will be shared after the execution of p.III  ANNAPURNA BASE (coming back from Nepal).

Cel projektu


                "Stojąc w milczeniu wpatrując się w skały

                                 a one jak posąg tak stoją jak stały"


 Celem pojawienia się projektu "Śladami uczestników" na stronie wspieram.to jest zgromadzenie środków w postaci 86 579,59 zł na wydanie oraz dystrybucję 1000 szt egzemplarzy książki "Jeszcze tu powrócę... Dzienniki z GÓRY" w wersji "Kryształ" o ilości stron nie mniejszej niż 300.

Główną zawartością książki będą przepisane i profesjonalnie zredagowane dzienniki z wyprawy na Annapurnę Południową autorstwa mojego Ojca Jerzego Pietrowicza. Publikacja będzie także zawierać jego wiersze o górach, które urywkami wplecione są na tej stronie oraz rękopisy, które udało się zachować. Będą w niej także zawarte relacje innych uczestników wyprawy spisane przeze mnie przez kilka ostatnich miesięcy przygotowań do I etapu projektu "Śladami uczestników". Wydanie książki w wersji "Kryształ" to także twarda oprawa wraz z zestawem wielu pięknych zdjęć z wyprawy na Annapurnę Południową z 1979 oraz dodatkowy rozdział z opisaną relacją "pokolenia dzieci" z 2019. Załącznikami do książki będą także mapy retrospekcyjne z naniesionymi trasami i datami wydarzeń oraz szereg wielu innych materiałów dodatkowych, jak np. omawiany na wydarzeniu spis żywności lub ekwipunku  z tamtych lat. Te i inne dokumenty, będą mogły także być Państwu udostępnione na łamach książki.

Gdyby nie udało się osiągnąć wariantu "Kryształ" książka i tak ujrzy światło dzienne. Książka może zostać wydana już po osiągnięciu minimalnego pułapu 14 500 zł. Wydanie będzie w mniejszym nakładzie, z gorszą oprawą, miękką okładką oraz mniejszą ilością stron tzw. wersja "na boso karawaną". Ten wariant potwierdzam już dziś. Każdy więc kto skorzysta z odpowiedniej opcji wsparcia w systemie nagród otrzyma książkę.

Gdy nie uda się jej wydać w wersji "Kryształ", wydam ją w wersji "na boso karawaną" pokrywając indywidualnie brakującą różnicę i wywiążę się tym samym ze zobowiązania wysłania do Państwa książek.

Choćbym miał na boso iść karawaną do bazy... marzenie się ziści!


*pozycje już sfinalizowane poza wspieram.to, dla lepszej transparentności nie zostały ujęte w zestawieniu

Budżet potrzebny do wydania książki w wariancie "Kryształ":

 • Zakup zdjęć / współpraca z fotografem 6 600 zł
 • Zlecenie skanu slajdów z wyprawy autorstwa Jerzego Pietrowicza i usługa obróbki cyfrowej: 1800 zł
 • Autorskie (artykuły uzupełniające książkę) 3 400 zł
 • Prace reporterskie 1 500 zł
 • Promocja: 1 400 zł
 • Redakcja i korekta: 13 200 zł
 • Layout książki i okładki - projekt: 1 500 zł
 • Obróbka graficzna: 5 000 zł
 • Skład: 4 300 zł
 • Druk: 10 500 zł
 • Dystrybucja w tym koszty pakowania (największa część kosztów): 24 000 zł
 • Obsługa klientów - przyjmuję 1,49%
 • W kwocie za całość 86 579,59 zł została także uwzględniona opłata dla portalu i operatora płatności serwisu, dzięki nim mógł powstać ten postulat.

Budżet potrzebny do wydania książki w wariancie "na boso karawaną"

Książka może zostać wydana już po osiągnięciu minimalnego pułapu 14 500 zł (miękka okładka, okrojona treść i mniejszy nakład) w  tzw. wersji "na boso karawaną".

[WERSJA ANGIELSKA]The aim of establishing the 'Following The Track' project on www.wspieram.to website is to rise  86 580 PLN to publish and distribute 1000 copies of the book 'I'll come back here again' in 'Crystal' version with not less than 300 pages. As we remember crystals were very helpful with reaching Nepal in those times which, for people, were extremely difficult. Today, we don't have to carry them to trade them for other goods like fuel, food or Shepas service.

 Main content of the book is going to rewritten and professionally edited my father's - Jerzy Piotrowicz - diaries from Annapurna South 1997 expedition. A publication is going to include his photos (slides), poems about mountains, manuscripts and descriptions of the trekking paths which survived until today. There are also going to be included other participants' narratives written down by me during last few months of preparation from the first stage of the 'Following The Tracks' project.  Publishing the book in 'Crystal' version it's also a hardcover with a set of many beautiful photos from the Annnapurna South 1997 expedition as well as additional chapter with the 'children's generation' 2019 narrative. The book is going to have some appendixes like retrospective maps, a list of food and equipment discussed during the event and many more. These and other documents will be available in our book after proper editing.

The book can be published after reaching a minimal amount of money which is 14,500 PLN (softcover, shorter content) in the version so called 'Barefoot With a Caravan'. We can confirm this variant today. Each person who contributes in a particular way in the system will get a book as a reward. If we are not able to publish it on 'Crystal' version, we will fulfill our promise and send 'Barefoot With a Caravan' version.

I planned the premier of the book in the day and month of the event that saved my dad in the mountains ... two years before my birth.

shipping abroad requires an additional courier fee

BUDGET

*accomplished steps are not written for better transparency.

 Budget necessary to publish the book in 'Cristal' version:

 Scanning of slides from the expedition by Jerzy Pietrowicz and digital editing service: 1800 PLN.

Cooperation with a photographer and purchasing of the photos: 6600 PLN.

Proprietary (articles from 'outside' means): 3400 PLN

Journalistic work: 1500 PLN

Promotion: 1400 PLN

Editing: 13 200 PLN

Book and cover lay-out, design: 1500 PLN

Graphic processing: 5000 PLN

Storage: 4300 PLN

Printing: 10 500 PLN

Distribution and packing costs in it (the biggest share of costs): 24 000 PLN

Payment services take  1,49>#/span###

All together is 86 579,59 PLN also internet portal charges and payment service operation thanks to which this postulate could appear.

 Budget necessary to publish the book in 'Barefoot With A Caravan'

 The book can be published after reaching a minimal amount of money which is 14,500 PLN (softcover, shorter content) in the version so-called 'Barefoot With a Caravan'.

 IN case of not getting enough support to cover the expenses of publishing the book even in this minimal version, I will cover the deficit of founds from my own means to fulfill my promises of delivering books to you, even if I have to walk barefoot to the base.

 

Nagrody

Cieszę się, że tu dotarła/eś! Dziękuję Ci za to, że zechcesz przyczynić się do realizacji marzenia, aby je zamienić w nasze wspólne wspomnienia uwiecznione na kartach historii.

Do wyboru zostały przygotowane trzy pule nagród: ekonomiczna "Droga Jelczem", wymagająca "Droga Karawaną" i najtrudniejsza "Droga Lodowego Wojownika". Trudność tych dróg jest adekwatna do ich wartości. Przekazując wybrany przez siebie wkład otrzymasz nagrodę zgodnie z opisami po lewej stronie. Pamiętaj, wiele nagród jest limitowana. Dla lepszej imersji zapraszam do zapoznania się z nazewnictwem nagród. Każda nagroda jest odwzorowanym etapem długiej podróży jaką musieli przejść nasi lodowi wojownicy w 1979 roku. Pokonali wiele trudu, dziś po 40 latach od Ciebie zależy na jakim etapie podróży zechcesz wesprzeć projekt.W celu wysłania książki oraz dodatkowych nagród Pocztą Polską niezbędny jest dokładny adres. Do wysyłki Paczkomatem poproszę kod Paczkomatu i koniecznie numer telefonu. Oczywiście wysyłka jest darmowa (wliczona w cenę nagrody)

Wysyłka za granicę tylko z dodatkową opłatą pokrywaną przez wpłacającego wg. cenników kurierskich.

Model rozszerzony JELCZ'79. W przypadku gdy uda się przekroczyć ustaloną kwotę oznaczać to będzie włączenie mobilnej dystrybucji książek  Jelczem A-315/316, modelem wyprawowym z lat 80-tych. Dystrybucja ta obejmuje trasę objazdową po Polsce zrekonstruowanym modelem tego pojazdu z kierowcą i organizatorem wypraw w góry wysokie złotej epoki polskiego himalaizmu.

Rysunek poglądowy dzięki uprzejmości autora Jarosława Janasa

Szkic poglądowy dzięki uprzejmości autora rysunku pana Jarosława Janasa.

[WERSJA ANGIELSKA]

Cieszę się, że tu dotarła/eś! Dziękuję Ci za to, że zechcesz przyczynić się do realizacji marzenia, aby je zamienić w nasze wspólne wspomnienia uwiecznione na kartach historii.

Do wyboru zostały przygotowane trzy pule nagród: ekonomiczna "Droga Jelczem", wymagająca "Droga Karawaną" i najtrudniejsza "Droga Lodowego Wojownika". Trudność tych dróg jest adekwatna do ich wartości. Przekazując wybrany przez siebie wkład otrzymasz nagrodę zgodnie z opisami po lewej stronie. Pamiętaj, wiele nagród jest limitowana. Dla lepszej imersji zapraszam do zapoznania się z nazewnictwem nagród. Każda nagroda jest odwzorowanym etapem długiej podróży jaką musieli przejść nasi lodowi wojownicy. Od Ciebie zależy na jakim etapie podróży zechcesz wesprzeć projekt.

W celu wysłania książki oraz dodatkowych nagród Pocztą Polską niezbędny jest dokładny adres. Do wysyłki Paczkomatem poproszę kod Paczkomatu i koniecznie numer telefonu. Oczywiście wysyłka jest darmowa (wliczona w cenę nagrody)

Wysyłka za granicę tylko z dodatkową opłatą pokrywaną przez wpłacającego wg. cenników kurierskich.

Extended campaign scenarios:

 An extended model SCENARIO#1 it is 'Jelcz' option. In case of exceeding fixed amount of money for 19.000 PLN will be implemented a system of mobile books distribution with the usage Jelcz    A-315/316 expedition model from the 80s. This distribution involves touring throughout Poland in reconstructed vehicle and a driver who is an organizer of golden Polish Himalayan era high mountain tours with whom I have already agreed to it. There were summer and winter expeditions so our touring is also going to happen during these seasons.

 

Rysunek poglądowy dzięki uprzejmości autora Jarosława Janasa

A draft thanks to the courtesy of Jarosław Janas.

 An extended model SCENARIO#2 it is  'ICE WARRIOR'. It is a combination of two options above  which are 'JELCZ' and 'BASE' with a cooperation program with theme festivals, our hnorary partners and participants of the expedition. Since it is real to organize question and answer session with the author in different locations therefore integrate expedition community from the 80s this way. We are going to discuss conceptual maps with key dates on them, read the diaries but mainly we are going to be a part of the historical and 1st in Poland lectures organized this way. Reminding of the high mountain expeditions' history and integrating mountain communities will be the main goal of the 'ICE WARRIOR' model. The execution will be only possible if we exceed particular quota and  the quotas of scenarios #1 and #2 for another 18.000 PLN.

O autorze / Zespół

Wprawdzie to na mnie spoczywa odpowiedzialność za projekt, ale bardzo chciałbym, abyście poznali nas jako zespół, nas jako uczestników projektu "Śladami uczestników", pokolenia młodych 40 lat po wyprawie na Annapurnę Południową.

Serdecznie zachęcam do kontaktu, wspierania projektu oraz śledzenia wyjazdu "pokolenia dzieci" pod Annapurnę w 2019 na naszej stronie projektu www.facebook.com/sladamiuczest...

Kontakt jest także możliwy bezpośrednio przez stronę na facebook "śladami uczestników"

z górskim pozdrowieniem!

Maciej Pietrowicz

www.sladamiuczestnikow.pl

Jubileusz 40 lecia wyprawy Annapurna South

40 Rocznica Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy Annapurna South

http://sladamiuczestnikow1979.blogspot.com

Ryzyko

Etap I projektu "Śladami uczestników" udało się zrealizować dokładnie w zaplanowanym terminie 9 marca 2019 zachowując zakres programowy oraz nie przekraczając budżetu. Informacja zwrotna od gości była wręcz niesamowicie ciepła i pozytywna.

Etap II czyli wyjazd do bazy pod Annapurnę pokolenia dzieci także zachowuje przyjęte wskaźniki: czas trwania 11 Kwiecień 2019 - 04 Maj 2019. Terminy dokładnie zdeterminowane wydarzeniami z 1979. Fundusze są już pokryte z własnych środków bez ich przekroczenia, a zakres już dawno został ustalony.

Po naszym powrocie z Nepalu na pewno zostanie przedstawiony transparentny status oraz plan projektu utwierdzając nas w przekonaniu realizacji także tego etapu jakim jest wydanie książki o historii na Annapurnie Południowej.

Gdyby nie udało się osiągnąć wariantu "Kryształ" książka i tak ujrzy światło dzienne. Książka może zostać wydana już po osiągnięciu minimalnego pułapu 14 500 zł. Wydanie będzie w mniejszym nakładzie, z gorszą oprawą, miękką okładką oraz mniejszą ilością stron tzw. wersja "na boso karawaną". Ten wariant potwierdzam już dziś. Każdy więc kto skorzysta z odpowiedniej opcji wsparcia w systemie nagród otrzyma książkę.

Gdy nie uda się jej wydać w wersji "Kryształ", wydam ją w wersji "na boso karawaną" pokrywając brakującą różnicę i wywiążę się tym samym ze zobowiązania wysłania do Państwa książek.

Choćbym miał na boso iść karawaną do bazy... marzenie się ziści!

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (13)

"TANKOWANIE JELCZA"

10 zł lub więcej
7 wspierających
KAŻDA ILOŚĆ PALIWA DO JELCZA SIĘ PRZYDA!
DZIĘKUJĘ ZA TWOJE WSPARCIE. OTRZYMASZ PODZIĘKOWANIE MAILOWE I PRZYCZYNISZ SIĘ DO WYDANIA KSIĄŻKI.
[WERSJA ANGIELSKA]
EVERY FUEL IS NEEDED!
THANKS FOR YOUR SUPPORT. YOU WILL RECEIVE THANK YOU MAIL
Przewidywana dostawa: maj 2019

"PAKOWANIE BĘBNÓW"

25 zł lub więcej
4 wspierających
OTRZYMASZ:
JUBILEUSZOWA SMYCZKA + DRUKOWANA (4str A4) BROSZURA Z OBCHODÓW 40LECIA Z TABLO UCZESTNIKÓW
Przewidywana dostawa: maj 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"JELCZ NA PUSTYNI"

40 zł lub więcej
8 wspierających
OTRZYMASZ
>KSIĄŻKA Z PODZIĘKOWANIEM, AUTOGRAFEM I PIECZĘCIĄ PROJEKTU
>PODZIĘKOWANIE MAILOWE. PRZYCZYNISZ SIĘ DO WYDANIA KSIĄŻKI
JUBILEUSZOWA SMYCZKA + DRUKOWANA (4str A4) BROSZURA Z OBCHODÓW 40LECIA Z TABLO UCZESTNIKÓW
Nagroda limitowana. Pozostało 992/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"JELCZ W BOMBAJU" + EARLY BIRD

60 zł lub więcej
28 wspierających
OTRZYMASZ
>KSIĄŻKA Z PODZIĘKOWANIEM, AUTOGRAFEM I PIECZĘCIĄ PROJEKTU
>PODZIĘKOWANIE MAILOWE. PRZYCZYNISZ SIĘ DO WYDANIA KSIĄŻKI
JUBILEUSZOWA SMYCZKA + DRUKOWANA (4str A4) BROSZURA Z OBCHODÓW 40LECIA Z TABLO UCZESTNIKÓW
>TWOJE IMIĘ I NAZWISKO W KSIĄŻCE + IMIENNE PODZIĘKOWANIE NA FACEBOOK + ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
> EARLY BIRD TYLKO 50 PIERWSZYCH OSÓB: PRZEDPREMIEROWA SERIA KSIĄŻKI SYGNOWANA ORYGINALNĄ PIECZĘCIĄ Z 1979 Z UNIKATOWYM NUMEREM
Nagroda limitowana. Pozostało 972/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"JELCZ W NEPALU" + EARLY BIRDx3 + VIDEO

120 zł lub więcej
16 wspierających
OTRZYMASZ
>KSIĄŻKA Z PODZIĘKOWANIEM, AUTOGRAFEM I PIECZĘCIĄ PROJEKTU
>PODZIĘKOWANIE MAILOWE. PRZYCZYNISZ SIĘ DO WYDANIA KSIĄŻKI
JUBILEUSZOWA SMYCZKA + DRUKOWANA (4str A4) BROSZURA Z OBCHODÓW 40LECIA Z TABLO UCZESTNIKÓW
>TWOJE IMIĘ I NAZWISKO W KSIĄŻCE + IMIENNE PODZIĘKOWANIE NA FACEBOOK + ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
> EARLY BIRD TYLKO 50 PIERWSZYCH OSÓB: PRZEDPREMIEROWA SERIA SYGNOWANA ORYGINALNĄ PIECZĘCIĄ Z 1979 Z UNIKATOWYM NUMEREM
> EARLY BIRD TYLKO 50 PIERWSZYCH OSÓB: KUBEK Z LOGIEM PROJEKTU LIMITOWANA EDYCJA + PLAKAT JUBILEUSZOWY
> EARLY BIRD TYLKO 25 PIERWSZYCH OSÓB: NAGRANIE VIDEO RELACJI SPOD ANNAPURNY Z IMIENNYM PODZIĘKOWANIEM + POCZTÓWKA Z NEPALU
> TWOJE IMIĘ I NAZWISKO NA TABLICY PODZIĘKOWAŃ ZAWIESZONEJ NA SPOTKANIU PREMIEROWYM
Nagroda limitowana. Pozostało 984/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

PRZEPAKOWANIE BĘBNÓW + EARLY BIRDx5 + ZAPROSZENIE

150 zł lub więcej
5 wspierających
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO:
> EARLY BIRD TYLKO 100 PIERWSZYCH OSÓB: PROPORCZYK – REEDYCJA UNIKATOWEJ SERII Z 1979 W WERSJI JUBILEUSZOWEJ + CERTYFIKAT Z NUMEREM
> EARLY BIRD TYLKO 20 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE IMIENNE NA PRELEKCJĘ „RELACJE SPOD ANNAPURNY” + CHUSTA WYPRAWOWA PRZYWIEZIONA Z NEPALU 2019
Nagroda limitowana. Pozostało 995/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"TARGI Z KARAWANĄ" + EARLY BIRDx6 & TSHIRT PROJEKTU

200 zł lub więcej
4 wspierających
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO:
> EARLY BIRD TYLKO 100 PIERWSZYCH OSÓB: PROPORCZYK – REEDYCJA UNIKATOWEJ SERII Z 1979 W WERSJI JUBILEUSZOWEJ + CERTYFIKAT Z NUMEREM
> EARLY BIRD TYLKO 20 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE IMIENNE NA PRELEKCJĘ „RELACJE SPOD ANNAPURNY” + CHUSTA WYPRAWOWA PRZYWIEZIONA Z NEPALU 2019
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: KOSZULKA JUBILEUSZOWA ŚLADAMI UCZESTNIKÓW (SPÓJRZ NA NASZE ZDJĘCIE, KOSZULKA ZYSKAŁA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NA WYDARZENIU 9 MARCA) >
Nagroda limitowana. Pozostało 996/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"WYMARSZ KARAWANY" + EARLY BIRDx7 & EMBLEMAT1979!

250 zł lub więcej
1 wspierających
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO:
> EARLY BIRD TYLKO 100 PIERWSZYCH OSÓB: PROPORCZYK – REEDYCJA UNIKATOWEJ SERII Z 1979 W WERSJI JUBILEUSZOWEJ + CERTYFIKAT Z NUMEREM
> EARLY BIRD TYLKO 20 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE IMIENNE NA PRELEKCJĘ „RELACJE SPOD ANNAPURNY” + CHUSTA WYPRAWOWA PRZYWIEZIONA Z NEPALU 2019
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: KOSZULKA JUBILEUSZOWA ŚLADAMI UCZESTNIKÓW (SPÓJRZ NA NASZE ZDJĘCIE, KOSZULKA ZYSKAŁA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NA WYDARZENIU 9 MARCA)
> ZWIĘKSZONA LICZBA KSIĄŻEK DO DWÓCH
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: ODZNAKA Z ANNAPURNASOUTH REEDYCJA SERII UNIKATOWEGO EMBLEMATU1979 W NOWEJ WERSJI + CERTYFIKAT
> LIST Z PODZIĘKOWANIEM IMIENNYM Z AUTOGRAFAMI
[WERSJA ANGIELSKA]
YOU WILL RECEIVE:
PREVIOUS REWARDS +
EARLY BIRD ONLY 100 FIRST PEOPLE: MATERIAL SOUVENIR REEDITION
EARLY BIRD ONLY 20 FIRST PEOPLE: EVENT INVITATION + SHAWL
EARLY BIRD ONLY 30 FIRST PEOPLE: PROJECT T-SHIRT
2PCS OF BOOKS + EMBLEM REEDITION + LETTER WITH THANKS
Nagroda limitowana. Pozostało 999/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"SHERPA" + EARLY BIRDx9 & EMBLEMAT1979 + SPOTKANIE

500 zł lub więcej
1 wspierających
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO:
> EARLY BIRD TYLKO 100 PIERWSZYCH OSÓB: PROPORCZYK – REEDYCJA UNIKATOWEJ SERII Z 1979 W WERSJI JUBILEUSZOWEJ + CERTYFIKAT Z NUMEREM
> EARLY BIRD TYLKO 20 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE IMIENNE NA PRELEKCJĘ „RELACJE SPOD ANNAPURNY” + CHUSTA WYPRAWOWA PRZYWIEZIONA Z NEPALU 2019
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: KOSZULKA JUBILEUSZOWA ŚLADAMI UCZESTNIKÓW (SPÓJRZ NA NASZE ZDJĘCIE, KOSZULKA ZYSKAŁA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NA WYDARZENIU 9 MARCA)
> ZWIĘKSZONA LICZBA KSIĄŻEK DO DWÓCH
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: ODZNAKA Z ANNAPURNASOUTH REEDYCJA SERII UNIKATOWEGO EMBLEMATU1979 W NOWEJ WERSJI + CERTYFIKAT
> LIST Z PODZIĘKOWANIEM IMIENNYM Z AUTOGRAFAMI
> EARLY BIRD TYLKO 30 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE IMIENNE NA PREMIERĘ KSIĄŻKI
> TWOJE IMIĘ I NAZWISKO W LIŚCIE PODZIĘKOWAŃ WYSYŁANYM DO PATRONÓW I SPONSORÓW
> EARLY BIRD TYLKO 4 PIERWSZYCH OSÓB: ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE WEJŚCIE NA ŚNIEŻKĘ JEDEN DZIEŃ – TERMIN DO USTALENIA
Nagroda limitowana. Pozostało 999/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"BAZA WYSUNIĘTA" + EARLY BIRDx9 & EMBLEMAT1979 + MECENAT!

1000 zł lub więcej
2 wspierających
GRATULUJĘ! ROZPOCZYNASZ DROGĘ LODOWEGO WOJOWNIKA.
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO
> OBEJMUJESZ MECENAT. IMIENNE INFORMACJE Z TWOIM MAŁYM LOGIEM ORAZ O TWOIM MECENACIE UMIESZCZONE W KSIĄŻCE
[WERSJA ANGIELSKA]
PLEASE SEE POLISH VERSION
Nagroda limitowana. Pozostało 998/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"OFICER ŁĄCZNIKOWY" + EARLY BIRDx10 & TWÓJ WIERSZ W KSIĄŻCE

1500 zł lub więcej
0 wspierających
GRATULUJĘ! WSKOCZYŁEŚ NA POZIOM OFICERA ŁĄCZNIKOWEGO NA DRODZE LODOWEGO WOJOWNIKA!
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO
> OBEJMUJESZ MECENAT. IMIENNE INFORMACJE Z TWOIM MAŁYM LOGIEM ORAZ O TWOIM MECENACIE UMIESZCZONE W KSIĄŻCE
> EARLY BIRD 10 PIERWSZYCH OSÓB: JEŚLI TYLKO ZECHCESZ TWÓJ WIERSZ O GÓRACH ZNAJDZIE SIĘ W KSIĄŻCE W KSIĄŻCE (DO 8 WERSÓW).
[WERSJA ANGIELSKA]
PLEASE SEE POLISH VERSION
Nagroda limitowana. Pozostało 1000/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"ATAK SZCZYTOWY" + EARLY BIRDx11 & TWÓJ ARTYKUŁ KSIĄŻCE

3000 zł lub więcej
0 wspierających
PRZYSTĘPUJESZ DO ATAKU SZCZYTOWEGO ABY STAĆ SIĘ LODOWYM WOJOWNIKIEM!
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO
> OBEJMUJESZ MECENAT. IMIENNE INFORMACJE Z TWOIM MAŁYM LOGIEM ORAZ O TWOIM MECENACIE UMIESZCZONE W KSIĄŻCE
> EARLY BIRD 10 PIERWSZYCH OSÓB: JEŚLI TYLKO ZECHCESZ TWÓJ WIERSZ O GÓRACH ZNAJDZIE SIĘ W KSIĄŻCE W KSIĄŻCE (DO 8 WERSÓW).
> EARLY BIRD TYLKO 10 PIERWSZYCH OSÓB: DODATKOWO ZOSTAJESZ OFICJALNYM SPONSOREM WYDANIA KSIĄŻKI. TWOJE LOGO WRAZ Z INFORMACJĄ O WSPARCIU W KSIĄŻCE
> EARLY BIRD TYLKO 4 PIERWSZYCH OSÓB: TWÓJ ARTYKUŁ O GÓRACH W KSIĄŻCE (PROCES REDAKCJI NA 1 STRONĘ KSIĄŻKI).
TO PRAWDZIWY UNIKAT
[WERSJA ANGIELSKA]
PLEASE SEE POLISH VERSION
Nagroda limitowana. Pozostało 1000/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

"LODOWY WOJOWNIK" + EARLY BIRDx12 & TABLO ORYGINAŁ1979 PODPISY

4000 zł lub więcej
0 wspierających
ZOSTAJESZ LODOWYM WOJOWNIKIEM!
NALEŻĄ SIĘ TOBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE NAGRODY NIŻSZYCH WARIANTÓW, A DODATKOWO
> OBEJMUJESZ MECENAT. IMIENNE INFORMACJE Z TWOIM MAŁYM LOGIEM ORAZ O TWOIM MECENACIE UMIESZCZONE W KSIĄŻCE
> EARLY BIRD 10 PIERWSZYCH OSÓB: JEŚLI TYLKO ZECHCESZ TWÓJ WIERSZ O GÓRACH ZNAJDZIE SIĘ W KSIĄŻCE W KSIĄŻCE (DO 8 WERSÓW).
> EARLY BIRD TYLKO 10 PIERWSZYCH OSÓB: DODATKOWO ZOSTAJESZ OFICJALNYM SPONSOREM WYDANIA KSIĄŻKI. TWOJE LOGO WRAZ Z INFORMACJĄ O WSPARCIU W KSIĄŻCE
> EARLY BIRD TYLKO 4 PIERWSZYCH OSÓB: TWÓJ ARTYKUŁ O GÓRACH W KSIĄŻCE (PROCES REDAKCJI NA 1 STRONĘ KSIĄŻKI).
> EARLY BIRD TYLKO 4 PIERWSZYCH OSÓB: ORGINALNE TABLO POCZTÓWKA TABLO Z 1979 Z AUTOGRAFAMI UCZESTNIKÓW DO KTÓRYCH UDAŁO SIĘ DOTRZEĆ PO 40LATACH. KARTA SYGNOWANA ORYGINALNĄ PIECZĘCIĄ WYPRAWY. LIMITOWANA EDYCJA OSTATNIE SZTUKI TEJ POCZTÓWKI TABLO W POLSCE!
NAGRODA PLATYNOWA!
[WERSJA ANGIELSKA]
PLEASE SEE POLISH VERSION
Nagroda limitowana. Pozostało 1000/1000
Przewidywana dostawa: maj 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!