10 zł

Poznaj i wspieraj szczecińskie organizacje pozarządowe!

Działają w naszym mieście, aktywizują mieszkańców naszego miasta pokazując pozarządowy i społeczny wymiar Szczecina. Na tej stronie znajdziesz lokalnych przedstawicieli III Sektora, dowiesz się czym się zajmują oraz jakie działania realizują dla Ciebie! Okaż im swoje wsparcie i doceń aktywność, przekazując 1% podatku, wsierając finansowo za pomocą wpłaty, poznając ich historię!

ZaFIŚ

Zachodniopomorska Fundacja na rzecz Integracji Środowiskowej. Wspieramy usamodzielniających się wychowanków domów dziecka.

Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka"

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

SSPOZCP

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona. Stworzone przez osoby zmagające się z tą chorobą.

Stow. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie. Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów ze środków gminnych i unijnych.

Szczeciński Klub "Ślizg"

Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ,, ŚLIZG"

Stowarzyszenie "A to My"

Naszą misją jest „znalezienie wspólnego języka” interdyscyplinarnego między: specjalistami i rodzicami, między środowiskiem medycznym, pedagogicznym i rodzinnym

Stowarzyszenie Polites

Misją Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez popularyzowanie idei wolontariatu i edukację pozaformalną

STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca zostało założone w 1994 r. w Gdańsku przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów.

Stowarzyszenie "Iskierka"

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA. Wspieramy rozwój dzieci z Zespołem Downa oraz realizujemy działania o charakterze edukacyjnym.

Klub Koszykówki Wilki Morskie

Klub Koszykówki „Wilki Morskie” zajmuje się szkoleniem dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów w dyscyplinie sportu, jaką jest koszykówka.

Liga Ochrony Przyrody Szczecin

Stowarzyszenie, którego głównym celem statutowym jest społecznie działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez m. in. edukację ekologiczną

Stowarzyszenie Teatr Kana

Autorski Ośrodek Teatralny, założony przez ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO, realizujący liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym.

Stowarzyszenie "Razem"

Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem" prowadzi placówki: Świetlica Środowiskowa "Promyczek", Klub Młodzieżowy "BAZA".

Polski Związek Głuchych Oddział ZP

Zrzeszanie osób Głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz osób słyszących, którym są bliskie problemy rehabilitacji tej grupy osób.

KTA oddział w Szczecinie

Krajowe towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie. Kochani Darczyńcy – z tytułu 1% podatku za rok 2019 przekazaliście nam 22.030,10 zł!

Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki"

Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki" - turystyka, historia i kultura. Organizacja Pożytku Publicznego, KRS: 0000244784

Fundacja na rzecz osób z autyzmem

Fundacja na rzecz osób z autyzmem im. Lilianny Gąseckiej - Założycielki Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie, Ośrodka dla Osób z Autyzmem.

Fundacja Szczecińska

Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców woj

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśn

Propagowanie i organizacja różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM została ustanowiona przez pracowników Specjalistycznego Onkologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

STF - Towarzystwo Fotograficzne

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne - Fotografia, wspólna pasja - plenery, spotkania, wystawy....

Fundacja Mam Dom

Prowadzimy Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne, przez wiele lat prowadziliśmy Ośrodek Adopcyjny, pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych tupu rodzinnego.

STMKM

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane komunikacją miejską do nawiązania kontaktu z nami.

Fundacja "Wychowanie bez porażek"

Ideą, która jest fundamentem naszej Fundacji jest prawo do życia w oparciu o wartości ludzkie, takie jak szacunek, akceptacja, pokój, jasna komunikacja

KSI START Szczecin

Klub organizuje szkolenia w dwunastu dyscyplinach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Nasi członkowie odbywają swoje zajęcia na salach gimnastycznych, basenach

KS IRONMAN SZCZECIN

KS Ironman Polska to szczeciński klub triathlonowy zrzeszający sportowców na poziomie wyczynowym i amatorskim. Od 2002 roku aktywnie promuje sportowy tryb życia

Pogodni Szczecin

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie dziala w Szczecinie przy Osrodku Wsparcia dla Dzieci, Mlodziezy i Doroslych

Bank Żywności Szczecin

Bank Żywności Szczecin Imienia Jacka Kuronia jest fundacją zajmująca się pomocą potrzebującym i oszczędzaniem jedzenia.

Fundacja Dom Hospicyjny-Hospicjum

Fundacja Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty. Opieką otaczamy osoby chore na choroby nowotworowe i ich rodziny w tym również dzieci pozostające w żałobie po stracie

Stowarzyszenie Zrozumieć

Proponujemy dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne. Podczas ładnej pogody prowadzimy zajęcia sportowe na boisku lub w parku.