Wesprzyj pomoc prawną dla uchodźców

Wesprzyj pomoc prawną dla uchodźców

2%
520
z potrzebnych 20 000 zł = 2% celu
4 wpłaty

Zakończono sukcesem
Typ: Zrzutka
Model: Zrzutka publiczna
Dnia 31.10.2021 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (4)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

22 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

  • Kim jesteśmy i co robimy?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. Od 19 lat zapewniamy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom w Polsce.

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka. 

Przez 19 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej ponad 16 000 osób.

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi. 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS). 

 

  • Cel kampanii 

Nasz zespół to 6 prawniczek: Ania, Iryna, Kasia, Magda, Monika oraz Rita. Od wielu lat zajmujemy się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej najbardziej potrzebującym cudzoziemcom, tym którzy szukają w Polsce schronienia przed prześladowaniem i tutaj starają się o udzielenie im ochrony międzynarodowej w formie statusu uchodźcy. Ta procedura jest jednak skomplikowana, a zgłaszające się do nas osoby mają za sobą traumatyczne doświadczenia wojny i prześladowań. Nie tylko nie znają polskiego prawa ale i języka czy rzeczywistości, a w sytuacji, gdy zostają umieszczeni w detencji, ich możliwości szukania pomocy są bardzo ograniczone. Właśnie dlatego nasz zespół prawniczy stara się docierać wszędzie tam, gdzie przebywają uchodźcy. Nasze porady świadczymy regularnie w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną oraz w otwartych ośrodkach dla uchodźców. Współpracujemy z tłumaczami i same uczymy się kolejnych języków, tak, żeby nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna. 

Ponadto regularnie wizytujemy wschodnią granicę Polski, przez którą najczęściej uchodźcy przyjeżdżają do Polski i monitorujemy dostęp do procedury uchodźczej w Polsce, jak również to czy Polska przestrzega zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego odnośnie dostępu uchodźców do naszego terytorium. Z tych spostrzeżeń powstają ważne raporty, przekazywane do ONZ i polskich władz.

Od połowy 2021 r. obserwujemy znaczny przyrost osób przyjeżdżających do Polski z Afganistanu i innych krajów Bliskiego Wchodu. Osoby te w przypadku nieregularnego przekroczenia granicy, jak również kiedy zachodzi potrzeba ich identyfikacji, są często umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Są to miejsca, które są pod ciągłym nadzorem Straży Granicznej i z których osoby te nie mogą wyjść. Często w takich miejscach umieszczane są rodziny z dziećmi. Dla uchodźców jest to dodatkowe traumatyczne przeżycie po prześladowaniu w kraju pochodzenia i trudach ucieczki i podróży. Sprawy tych osób są często dla nas bardzo trudne i skomplikowane, ale nie możemy zostawić tych osób bez pomocy prawnej. Chcemy pomagać im w większej ilości, poza naszymi zobowiązaniami projektowymi, ale do tego potrzebujemy Waszej pomocy.  

Dlatego też rozpoczęliśmy niniejszą kampanię, której celem jest zebranie środków (w wysokości 20 000,00 zł), które pozwolą nam działać jeszcze bardziej dynamicznie i w większym zakresie godzinowym, co pozwoli na objęcie pomocą prawną jeszcze większej liczby osób! 

Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję! Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego bardzo prosimy o chociaż symboliczne wsparcie.

Prosimy, wesprzyjcie naszą kampanię i pomóżcie nam nadal pomagać!

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
4

Wspieracz Anonim

30.10.2021

Bogumila Jarecka

16.09.2021

Emilia Osmólska

09.09.2021

Wspieracz Anonim

08.09.2021

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (1)

5 zł lub więcej
4 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!