WSPIERAJ SZTUKĘ

WSPIERAJ SZTUKĘ

225
łącznie zebrano
4 wpłaty
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (3)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

87 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

Wystawy organizowane w galerii SLT mają na celu: 

 •  bezpośrednie zaangażowanie widza,
 •  zachęcenie do zaangażowanego dialogu,  
 •  społecznej aktywności, 
 •  pobudzenia wyobraźni i myślenia krytycznego, wzbudzenie emocji prowadzących do refleksji krytycznej.

WSPIERAJĄ NAS: 

O autorze / Zespół


NIP : 1133051416

KRS : 0000950950

REGON : 521276291Stowarzyszenie STOP LOOK THINK powstaje po to, by pomagać artystom w tworzeniu sztuki, której celem jest: walka z dyskryminacją, rasizmem i homofobią. Wspieranie sztuki na rzecz praw człowieka i ekologii.  

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja, propagowanie, tworzenie i badanie twórczości artystycznej, (w tym scenicznej, filmowej, literackiej, plastycznej i muzycznej) oraz edukacja kulturalna i artystyczna, aktywizacja społeczności poprzez działania o charakterze twórczym, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony otaczającego środowiska.  

Nie chcemy straszyć postapokaliptyczną wizją przyszłości, ale wystarczy włączyć na chwilę wiadomości, by zauważyć, że na świecie nie jest dobrze.Postrzegając świat jako żywy organizm, a każdy kraj jako pojedynczy organ zauważyć możemy jak niesprawność jednego organu zakłóca zdrowie całego organizmu. Wystarczy zobaczyć, jak w Europie szerzy się anty-mniejszościowy populizm, jak przywódcy wielkich krajów uczą się od tyranów najgorszych totalitarnych metod.  

W dzisiejszych czasach mało kto widzi więcej niż czubek własnego nosa. Większość znieczulona jest na to co dzieje się wokół i skupia się na egoistycznym zaspokajaniu swoich potrzeb. Pozostali są ofiarami populistów. "Patriotyzm" i "nacjonalizm" stały się nowymi religiami. Wydaje się, że jesteśmy o krok od momentu, w którym nikt już nie będzie się troszczył o wolność innych ludzi. To jest moment przełomowy. Bo jeśli pozwolisz odebrać komuś wolność, twoja własna wolność przestanie mieć znaczenie!

Wyobraźmy sobie sytuację, w której następuje odwrót od rewolucji liberalnej wolności, od wolności słowa. Władzę przejmują rygorystyczne i sztywne prawa konserwatywne.  Wszyscy ci, którzy są inni, nie są już akceptowani. Stowarzyszenie STOP LOOK THINK poprzez swoje projekty chce pokazać Wam, że o wolność trzeba walczyć.   

Mamy nadzieję że nasze projekty zachęcą ludzi do przeciwstawienia się rosnącej dyskryminacji, wykluczaniu  i populistycznej polityce przemocy! Celem Stowarzyszenia STOP LOOK THINK w tworzeniu  projektów jest działalność edukacyjna i artystyczna na rzecz budowy otwartego społeczeństwa poprzez kierowanie młodych osób ku postawom rozumnym i nowoczesnym; krytyczną analizę problemów współczesnego świata, wyprowadzanie człowieka z wszelkich form alienacji, poszukiwanie tożsamości indywidualnej i zbiorowej, badanie tradycji i dziedzictwa narodowego, prowokowanie dialogu na temat patologii społecznych i kreowanie tych cech obywatelskich, które przekładają się na świadome wybory w życiu społecznym i osobistym.   

Do celów tych SLT zamierza zbliżyć się poprzez szeroko pojętą działalność edukacyjną na polu zarówno humanistycznym, jak i artystycznym, opartym zarówno o standardy światowe, jak i o sprawdzoną tradycję polską; poprzez praktyczne warsztaty wspomagające rozwój teatru, filmu czy sztuk plastycznych; a także promocję szeroko pojętej polskiej sztuki współczesnej oraz żywe uczestnictwo w projektach SLT : dyskusje, konkursy, udział w programach edukacyjnych, które nie tylko mają wspomagać wrażliwość artystyczną uczestników, ale też pomagać w nauce kreatywnej pracy zespołowej, która może zaprocentować w ich późniejszym życiu, niezależnie od uprawianego zawodu.


Rafał Łukasz Rutkowski ( prezes stowarzyszenia ) 

Porof. Paula Jaszczyk ( wiceprezes stowarzyszenia)

Doświadczenie

Jako nowo powstałe stowarzyszenie, nie mamy w swoim portfolio wiele zrealizowanych projektów, ale jako zespół mamy olbrzymie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, przy festiwalach teatralnych, muzycznych i filmowych, przy produkcjach filmowych i teatralnych oraz wystawach.

Nasz zespół ma doświadczenie w takich instytucjach jak : Teatr Dramatyczny m.st Warszawy, Centrum Sztuki Współcześnie w Warszawie, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Praca przy festiwalach filmowych (koordynacja 3. Planete Doc Review) oraz teatralnych (promocja 38, 39, 40, 41 i 42. Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz 18. i 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu).

W swoim portfolio mamy ponad sto produkcji teatralnych ( z budżetem przekraczającym 1 mil PLN) jak również kilka dziesiątki wystaw. Produkowałam festiwale teatralne oraz wystawy. Nadzorowaliśmy ze strony producenta realizacje projektów filmowych i koprodukcji. Na co dzień zajmujemy się urzeczywistnieniem wizji reżysera i scenografa, współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych oraz zbieranie funduszy z dotacji państwowych i unijnych.

Do naszych obowiązków należało:

- nadzorowanie realizacji rocznych i wieloletnich planów produkcji,

- ustalanie budżetów poszczególnych produkcji i wdrażanie ich do realizacji,

- weryfikowanie wydatków w zależności od aktualnego budżetu,

- zarządzanie i koordynacja działami produkcji, pr, marketingu oraz sprzedaży,

- podejmowanie decyzji dotyczących struktury i przepisów płacowych podległych sobie pionów,

- kompletowanie zespół,

- nawiązywanie współpracy i koordynacja pracy podwykonawców,

- udział w procesie tworzenia obsady, nadzór nad przebiegiem castingów,

- tworzenie harmonogramów,

- koordynacja pracy zespołu technicznego z artystycznym,

- kontraktowanie realizatorów i wykonawców,

- doradztwo organizacyjne dla reżyserów i scenografów,

- organizacja artystyczna trzech scen Teatru Dramatycznego,

- koordynacja działań zespołu artystycznego,

- promocja spektakli i wydarzeń towarzyszących,

- organizacja jednego z największych festiwali teatralnych – Warszawskie


Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
2
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Rafał Łukasz Renner

17.07.2022

zemanek.joanna

24.06.2022

Wspieracz Anonim

21.06.2022

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!