Kwartalnik Literacki WYSPA

Kwartalnik Literacki WYSPA

10%
1 045
z potrzebnych 10 000 zł = 10% celu
19 wpłat

Zakończono
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 08.05.2017 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (16)
  • Społeczność (1)

Wstęp

"Kwartalnik Literacki Wyspa"  jest pismem łączącym różne odcienie rodzimej literatury. Istnieje od 2007 roku. 

Na jego łamach obok nazwisk najważniejszych polskich autorów pojawiają się twórcy młodzi, często dopiero debiutujący.

Chcemy tworzyć pismo inteligentne – z nietuzinkowymi tekstami krytycznymi, żywe – reagujące na zmiany w literaturze i kulturze, niehermetyczne - na wysokim poziomie merytorycznym i jednocześnie zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.

W ciągu 10 lat istnienia pisma udało się wydać łącznie 40 numerów kwartalnika literackiego Wyspa. Na łamach naszego pisma gościli m.in.: Jurij Andruchowycz, Józef Baran, Henryk Bardijewski, Zofia Beszczyńska, Ernest Bryll, Stefan i Krystyna Chwinowie, Marek Czuku, Jacek Dukaj,  Józef Hen, Wacław Holewiński, Paweł Huelle, Wojciech Jagielski, Tomasz Jastrun, Ignacy Karpowicz, Jarosław Klejnocki, Grzegorz Łatuszyński, Piotr Matywiecki, Wiesław Myśliwski, Marek Nowakowski, Kazimierz Nowosielski, Włodzimierz Odojewski, Kazimierz Orłoś, Tomasz Piątek, Marian Pilot, Tomasz Różycki, Andrzej Sapkowski, Mariusz Sieniewicz, Tadeusz Sobolewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Jan Tomkowski, Magdalena Tulli, Krzysztof Varga, Andrzej Wajda i Rafał Wojasiński.

Mamy też stałych felietonistów: Mirosława Bańko, Karola Maliszewskiego i Piotra Wojciechowskiego.

Każdy numer „Wyspy” stanowił galerię jednego grafika – nasze zeszyty zdobiły prace m.in. Doroty Suwalskiej, Ewy Poklewska-Koziełło, Laury Makabrecku, Tadeusza Goworzewskiego, Magdaleny Nowak, Grażyny Rigall, Jarosława Bujnego, Marii Dek, Elżbiety Kuszuby, Jacka Frąckiewicza oraz Urszuly Dulewicz, która odpowiada za oprawę graficzną naszego czasopisma. O każdym z grafików w dziale „Galeria na Wyspie” pisze Małgorzata Karolina Piekarska.

Cztery ostatnie numery "Wyspy" zilustrowali: Czesław Tumielewicz, Maria Targońska, Sabina Samulska i Józef Wilkoń.


Opis projektu

Udało nam się w tym roku uzyskać wsparcie z drukarni, jednak niezbędne są kwoty na pokrycie honorariów, składu i prac redakcyjnych. Przyjmujemy zasadę, że redakcja płaci niewielkie honoraria, ale jednak płaci.

Cel projektu

Idziemy dalej, przed nami nowe cele i wyzwania. Jeżeli chcesz przyczynić się ukazania się pisma ukazującego ciekawe zjawiska w polskiej literaturze współczesnej, wesprzyj naszą inicjatywę! Chcemy kontynuować wydawanie wartościowego czasopisma. 

Ale by ten cel urzeczywistnić, potrzebne są środki na wydanie numeru. Jeśli się to uda, z przyjemnością przekażemy go Wam - naszym Czytelnikom.

100% osiągniętych środków zakłada przygotowanie i druk pisma o objętości 90-100 stron, a w nim teksty krytyczne, teksty prozatorskie i poetyckie, wywiady, recenzje nowości wydawniczych. Znajdzie się też miejsce na autorów interesujących, a nie do końca docenionych. Nie może też zabraknąć oryginalnych ilustracji.

Kiedy przekroczymy próg 150% wydamy kolejny numer Kwartalnika. Trzymamy kciuki!

Jeśli się zbierzemy zakładanej kwoty? Projekt nie zostanie zrealizowany. Otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty. 

Nagrody

Każde wsparcie zostanie wynagrodzone. Szczegóły na belce po prawej stronie.


O autorze / Zespół

Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki

Zastępca redaktora naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg


Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki

Proza: Wojciech Kaliszewski, Rafał Wojasiński

Poezja: Katarzyna Bieńkowska, Adrian Sinkowski

Felietony: Piotr Wojciechowski, Karol Maliszewski, Mirosław Bańko

Galeria: Małgorzata Karolina Piekarska

Kronika regionalna: Lilla Latus

Opracowanie plastyczne: Urszula Dulewicz


Adres redakcji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8

e-mail: kontakt@kwartalnikwyspa.pl


Zespół:Piotr Dobrołęcki 

Księgarz, wydawca, dziennikarz w branży książki. W latach 1968-1971 księgarz w największej księgarni w Polsce (ORPAN w Warszawie), potem ponad 20 lat w handlu zagranicznym. Od 1992 roku związany jest z prasą branżową, obecnie redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, członek redakcji „Biblioteki Analiz” i redaktor naczelny „Kwartalnika Literackiego Wyspa”. Koordynował działania Porozumienia Wydawców – edytora serii „Kanon na Koniec Wieku” i „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”. Był rzecznikiem prasowym Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena, polskiego wystąpienia na Targach Książki we Frankfurcie, Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i Krajowych Targów Książki w Warszawie. Do 2015 roku był przewodniczącym Rady Programowej Targów Edukacyjnych Edukacja w Kielcach. W latach 2005-2009 organizował polskie  wystąpienie na Targach Książki Interliber w Zagrzebiu. W latach 2006-2008 i 2010-2011 członek Zespołu Sterującego ds. rozwoju czasopism kulturalnych, w 2009 roku członek Zespołu Sterującego ds. promocji literatury i piśmiennictwa kulturalnego przy Instytucie Książki.   Członek Rady PIK (2003-2016), wiceprezes PIK (2006-2010), członek Prezydium Rady PIK (2012-2016) oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK, honorowy członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, członek zarządu PTWK (2001-2009). Rzeczoznawca księgarski SKP. Wykładowca na Podyplomowym Studium „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa oraz Biblioteki Analiz, a także na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej i Księgarstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, a także na studiach podyplomowych „Zarządzanie kulturą” na UKSW, jak też na studiach podyplomowych w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa. Otrzymał medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Warszawy, Brązowy Medal Gloria Artis, Złotą Odznakę Honorową SKP oraz Złoty Medal za Długotrwałą Służbę.

Ewa Tenderenda-Ożóg 

Od stycznia 2000 roku  działa w branży książkowej. W 2002 roku weszła w skład zespołu „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, od stycznia 2009 roku jest zastępcą redaktora naczelnego, a od października 2011 roku wiceprezesem zarządu spółki Biblioteka Analiz. Od 2016 roku zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Literackiego Wyspa”. Sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Aqua Vitae”. Pisze artykuły monograficzne  i recenzje. Jest członkiem zespołu redakcyjnego  dwutygodnika „Biblioteka Analiz” i redaktorem serwisu rynek-ksiazki.pl. Organizatorka szkoleń dotyczących aspektów pracy z książką. Pracowała jako asystentka rzecznika prasowego  podczas 45., 46. i 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i 16. Krajowych Targów Książki w Warszawie. Współtwórca „Who is who” – jednego  z tomów publikacji „Rynek książki w Polsce” (wszystkie  wydania w latach 2008-2016). Współautorka „Raportu  o książce” opracowanego na zlecenie Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednego z Raportów  o Stanie Kultury przed Kongresem Kultury Polskiej we wrześniu 2009 roku. Jest członkiem jury Nagrody Magellana za najlepsze przewodniki turystyczne i publikacje kartograficzne, była sekretarzem jury Nagrody  im. Jerzego Kuryłowicza dla tłumaczy. Od wielu lat systematycznie udziela wsparcia gminnej bibliotece na Podlasiu. Otrzymała medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także medal pamiątkowy PTWK za wieloletnią działalność na rzecz polskiej książki oraz współpracę z towarzystwem.


Wojciech Kaliszewski

Historyk literatury i krytyk literacki. Ukończył Wydział Polonistyki UW. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Wydał: Kto królem będzie czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1763 (DiG, 2003). Współredaktor „Napisu” i „Wyspy”. Publikuje też w „Więzi” i w „Nowych Książkach”.

Adrian Sinkowski

Poeta, publicysta. Redaktor kwartalników "Fronda Lux" oraz "Wyspa". Publikował m.in. w pismach: "Akcent", "Bliza", "Czas Kultury", "Kresy", "Kultura Liberalna", "Odra",
"Pogranicza", "Pressje", "Topos", "Twórczość", "Więź", "Zeszyty Literackie". Autor, a potem
uczestnik programu o książkach W czuły punkt emitowanego w Foksal Eleven. Stypendysta m.st. Warszawy (2013), laureat projektu Połów (2011), wyróżniony w konkursie Dolina Kreatywna (2008). Pracuje w Teatrze Baj w Warszawie. Autor tomiku Raptularz.

Rafał Wojasiński

Prozaik, dramatopisarz; autor książek : Złodziej ryb, Przyjemność Życia, Humus, Piękno świata, Stara. Ze spotkań pisarza z wybitnym polskim aktorem Janem Nowickim powstała książka  Jan Nowicki Droga do domu.  Wystawiono dwa dramaty Wojasińskiego: Ciocia i Pokojówka. Siedem utworów dramatycznych zrealizowano w Teatrze Polskiego Radia, między innymi: Stara, Obcy człowiek, Pif paf, Ludzie przy rzece. Wojasiński jest laureatem Nagrody Zeptera za Debiut Roku, Nagrody Literackiej im. W. Orkana, Nagrody Fundacji Grazella, Nagrody im. Edwarda Stachury oraz nagrody Feniks. Złodzieja ryb nominowano do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Starą do Nagrody lit. m. st. Warszawy i nagrody im. Józefa Mackiewicza. Jego twórczość tłumaczono na język francuski, chorwacki, bułgarski, angielski, ukraiński, hiszpański.Ryzyko

Materiały do czasopisma są już niemal gotowe. Ale może nastąpić nieznaczne opóźnienie wydania (np. ze względu na komplikacje na etapie składu czy druku).

  • Nagrody (8)

1 zł lub więcej

1 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymujesz:

1) Podziękowania na naszym Facebooku
2) elektroniczną wersję "Wyspy"
Przewidywana dostawa: czerwiec 2017

15 zł i więcej

15 zł lub więcej
15 wspierających
Otrzymujesz:

1) drukowany egzemplarz "Wyspy"
2) podziękowanie na naszej stronie internetowej
3) podziękowanie na naszym Facebooku
4) elektroniczną wersję "Wyspy"


podana kwota zawiera koszt wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

100 zł i więcej

100 zł lub więcej
2 wspierających
Otrzymujesz:

1) drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
2) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
3) podziękowanie na naszej stronie internetowej
4) podziękowanie na naszym Facebooku
5) elektroniczną wersję "Wyspy"


podana kwota zawiera koszt wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

250 zł i więcej

250 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymujesz:

1) 5 drukowanych egzemplarzy "Wyspy"
2) 1 drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
3) "Przyszłość książki" z posłowiem Umberto Eco lub jedną z nowości wydawniczych do wyboru spośród tytułów dostępnych w naszej redakcji
2) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
3) podziękowanie na naszej stronie internetowej
4) podziękowanie na naszym Facebooku
5) elektroniczną wersję "Wyspy"


podana kwota zawiera koszt wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski.
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

300 zł i więcej

300 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymujesz:

1) 5 drukowanych egzemplarzy "Wyspy"
2) 1 drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
3) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
4) podziękowanie na naszej stronie internetowej
5) podziękowanie na naszym Facebooku
6) elektroniczną wersję "Wyspy"

7) REKLAMA* - do zagospodarowania ½ strony czarno-białej wewnątrz pisma

*zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji treści powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy reklamowania produktów i usług daleko odległych od tematyki naszego pisma.
Nagroda limitowana. Pozostało 6/6
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

500 zł i więcej

500 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymujesz:

1) 5 drukowanych egzemplarzy "Wyspy"
2) 1 drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
3) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
4) podziękowanie na naszej stronie internetowej
5) podziękowanie na naszym Facebooku
6) elektroniczną wersję "Wyspy"

7) REKLAMA* - do zagospodarowania 1 strona czarno-biała wewnątrz pisma

*zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji treści powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy reklamowania produktów i usług daleko odległych od tematyki naszego pisma.
Nagroda limitowana. Pozostało 3/4
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

1500 zł i więcej

1500 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymujesz:

1) 5 drukowanych egzemplarzy "Wyspy"
2) 1 drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
3) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
4) podziękowanie na naszej stronie internetowej
5) podziękowanie na naszym Facebooku
6) elektroniczną wersję "Wyspy"

7) REKLAMA - do zagospodarowania 2 lub 3 okładka (reklama kolorowa) wewnątrz pisma
Nagroda limitowana. Pozostało 2/2
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

2500 zł i więcej

2500 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymujesz:

1) 5 drukowanych egzemplarzy "Wyspy"
2) 1 drukowany egzemplarz "Wyspy" ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego
3) imienne podziękowanie na łamach naszego magazynu
4) podziękowanie na naszej stronie internetowej
5) podziękowanie na naszym Facebooku
6) elektroniczną wersję "Wyspy"

7) REKLAMA* - do zagospodarowania czwarta strona okładki

*zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji treści powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy reklamowania produktów i usług daleko odległych od tematyki naszego pisma.
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: lipiec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!