Warsztaty kreatywności i współpracy

Warsztaty kreatywności i współpracy

  Zrzutka    Szczecin
1%
3 350
z potrzebnych 189 840 zł = 1% celu
5 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Zrzutka
Model: Zrzutka publiczna
Dnia 11.10.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (4)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (5)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

316 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

Wyniki przeprowadzonego dotychczas pilotażowego programu „Warsztatów kreatywności” w jednej ze szczecińskich szkół, całorocznych zajęć z umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i postaw pro-innowacyjnych pokazały, że młodzi, szesnastoletni ludzie uwierzyli w swoje siły, odważyli się być kreatywni, poczuli radość tworzenia! 

więcej: https://infoludek.pl/tag/innowacyjny-szczecin/

Teraz planujemy przeprowadzić warsztaty na większą skalę, ponieważ wierzymy że podniesienie umiejętności współpracy to jedna z najważniejszych rzeczy które przekładają się  na wzrost gospodarki regionu i życie społeczne mieszkańców. Dlatego chcemy żeby warsztaty kreatywności stały się lekarstwem na niski kapitał społeczny w Szczecinie i przyczyniły się do jego rozwoju!


Badania potwierdzają, że kapitał społeczny ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego —ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcji, skraca procesy, zmniejsza korupcję, sprzyja długoterminowej współpracy i upowszechnianiu się wiedzy oraz zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego. 
O ile w krajach słabiej rozwiniętych (czyli także Polsce) głównym zasobem rozwojowym jest kapitał fizyczny i ludzki, o tyle kapitał społeczny jest niezbędnym elementem gospodarki opartej na wiedzy, charakterystycznej dla krajów wysoko rozwiniętych.

Poziom kapitału społecznego w naszym kraju należy do najniższych na świecie.
- wg Edelman Trust Barometer : Polska nieufność jest wyjątkowa — „nie ufamy władzom, mediom i przedsiębiorcom (…) tylko u nas występuje tak duża nieufność skierowana w każdą stronę.”
- Za Europejskim Sondażem Społecznym (ESS 2014) : „mniej od Polaków ufają sobie tylko mieszkańcy Bułgarii, Cypru i Słowacji”.


Proponowane rozwiązanie tego problemu to zajęcia z rozwoju kreatywności, postaw pro-innowacyjnych, pracy zespołowej, i in. (soft skills) skierowane do uczniów pierwszych klas szkół średnich.

W całym roku szkolnym : 35 tygodni x 2 godz. lekcyjne w pierwszych klasach liceum i technikum - Rozwiązanie wzorowanie na dobrych praktykach obserwowanych podczas pobytu na stażu w Cambridge University i University of Oxford, zmodyfikowane, dostosowane i zaadaptowane do polskich warunków. Prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie w edycjach pilotażowych


W ubiegłych latach realizowaliśmy pilotaż w jednej ze szczecińskich szkół w 5 klasach pierwszych technikum i zaobserwowaliśmy wysokie rezultaty:

Jakościowe: Szybki rozwój postaw pro-innowacyjnych młodzieży , pomimo wieku adolescencji i trudnej sytuacji wynikającej z nowego otoczenia

Ilościowe: W porównaniu z parametrami z ubiegłego r. szk. zmniejszenie ilości rezygnacji ze szkoły, obserwowana poprawa średniej ocen, pierwsze w historii szkoły zgłoszenie do ogólnopolskiego konkursu naukowego e(x)plory – Fundacja Zaawansowanych Technologii i in.
Mamy zebrany zespół trenerów i wytypowane szkoły, w których chcemy przeprowadzić warsztaty. W zależności od zebranej kwoty w nadchodzącym roku szkolnym będą to 2-4 szkoły w Szczecinie. 

W drugim półroczu dodatkowo chcemy zorganizować kurs dla nauczycieli, którym chcemy pokazać, jak uczyć z wykorzystaniem metod kreatywnych.

Środki zostaną wykorzystane na opłacenie trenerów, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla młodzieży i logistykę związaną z realizacją szkoleń.

Docelowo chcemy w przyszłości aby zajęcia z warsztatów kreatywności odbywały się we wszystkich klasach pierwszych wszystkich szkół średnich w Szczecinie lub Zachodniopomorskiem. Dzięki temu powstanie kapitał społeczny, który w perspektywie kilku lat spowoduje wzrost innowacyjności i przyspieszy rozwój regionu. 


Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (1)

1 zł lub więcej
5 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!