FRIKS
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Do celów naszej Fundacji należą m.in: - Rozwijanie i propagowanie wiedzy i umiejętności przyczyniających się do formowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnego oraz kreatywnego podejścia do działalności gospodarczej, zawodowej i społecznej - Wspieranie rozwoju kapitału społecznego w Polsce - Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy na temat innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości - Tworzenie ekosystemu podmiotów i osób wspierających i wdrażających innowacyjne pomysły w Polsce oraz na Świecie

  Szczecin

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!