SKRAWKI

SKRAWKI

167%
6 510
z potrzebnych 3 900 zł = 167% celu
188 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 13.04.2015 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (11)
  • Wspierający (184)
  • Społeczność

Wstęp

 

 

Opis projektu